Monday, April 04, 2016

Penulisa Ayat Pendahuluan Rumusan Bahasa Melayu TERKINI

Contoh Soalan

Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang peranan IPT (institusi pengajian tinggi) dan faktor-faktor yang menyebabkan sesebuah IPT menjadi pilihan pelajar untuk melanjutkan pelajaranPanjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Jawapan

SKEMA PEMARKAHAN  

Ayat Pendahuluan Rumusan

P1        Rumusan ini membincangkan (RM)  tanggungjawab (Sinonim) institusi pengajian 
            tinggi (T1) dan faktor-faktor (kata kunci ini tidak perlu tukar) yang menyebabkan 
            sesebuah IPT menjadi pilihan pelajar untuk melanjutkan  pelajaran. (T2)    [2 markah]

(Formula RM pelajar pelajar WAJIB tukar kata kunci dengan kata yang sama ertinya (sinonim).
Salin semula tema 1 dan tema 2, tanpa menulis ayat penyambut selepas tema 2. Contohnya

P1        Rumusan ini membincangkan (RM)  tanggungjawab (Sinonim) institusi pengajian 
            tinggi (T1) dan faktor-faktor yang menyebabkan sesebuah IPT menjadi pilihan pelajar 
            untuk melanjutkan  pelajaran di negara kita(T2)                               [2 markah]P2        Rumusan ini membincangkan tanggungjawab institusi pengajian tinggi (√) di   negara
            kita. (X)

           (P2 tiada markah sebab tidak menulis tema 2)

No comments:

Post a Comment