Tuesday, January 13, 2015

Sang Gembala Kuda




Sang Gembala Kuda
Mohd Hashim Othman
MAKSUD
Rangkap
Maksud

1
Seorang penjaga kuda sedang menghalau kuda-kuda dengan penyebat masuk ke dalam kandang

2
Dalam kandang telah tersedia rumput dan jerami sebagai makanan yang menjadikan kuda sentiasa setia.kuda ini tidak sedar dijadikan  tunggangan untuk memburu kuda lain.

3
Penjaga kuda diibarat penguasa yang mempunyai kemampuan untuk mengawal seluruh pengikut . Dia menggunakan seluruh kekuasaan untuk menindas . Namun ada seseorang yang  berani menentang kekejaman dan menghalang penindasan penguasa.

4
Penjaga kuda hanya mahu kudanya berlari dengan kencang tanpa mengambil kira kepenatan kuda yang ditunggang.Dia juga hanya mahu kuda yang boleh membawa kemenangan dan tidak menghiraukan penderitaan kuda yang ditunggangnya.semua kudanya terus ditunggangi tanpa belas kasihan.

TEMA
Menceritakan tentang tugas penjaga kuda yang mampu mengawal kudanya dengan penyembat  sebagai lambang kekuatan dan kekuasaannya di kandang.

PERSOALAN
 1. Persoalan kebolehan penjaga kuda mengawal kuda di sesebuah kandang kuda.
 2. Persoalan kesetian kuda kepada penjaga kuda kerana makanan yang diberikan.
 3. Persoalan kekuasaan memerlukan kekuatan dan keupayaan dalam mengawal sesuatu kumpulan.
 4. Persoalan kehidupan kuda yang sentiasa dikerah tenaganya untuk kemenangan

BENTUK
1.    Bentuk bebas
       2. Jumlah rangkap - 4 rangkap
 • Rangkap 1 - 5 baris ayat
 • Rangkap 2 -5 baris ayat
 • Rangkap 3 - 11 baris ayat
 • Rangkap 4 - 8 baris ayat
3.  Jumlah suku kata dalam baris
Jumlah suku kata 8 hingga 12 suku kata.
.    Rima akhir setiap rangkap
 • Rangkap 1 – abcdd
 • Rangkap 2 – abcab
 • Rangkap 3 – aabcccadecc
 • Rangkap 4 – abaabacd
GAYA BAHASA
 • Aliterasi – perulangan konsonan’n’
                         Contohnya : hanya mengenal pantas tunggangan
 • Asonansi – perulangan vokal ’a’
       Contohnya :Dia lelaki sang gembala kuda
         -Metafora
       Contohnya : cemati keberanian,rimba perburuan,paya penindasan
 • Hiperbola
       Contohnya rembatan angkuhnya memacu takut.
-Imejan
Contohnya

 NILAI
 1. keberanian
 2. kesetiaan
 3. harga diri
PENGAJARAN 
 1. Kita hendaklah berani menghadapi kenyataan agar hidup lebih bermakna.
 2. Kita hendaklah setia dengan pemerintah atau ketua.
 3. Kita hendaklah berjuang demi kebenaran.
 4. Kita hendaklah memastikan kebajikan orang bawahan.

No comments:

Post a Comment