Saturday, September 13, 2014

2014 SPM EXAM TIPS BAHASA MALAYSIA

BAHASA MALAYSIA
 
Kertas I
 
BAHAGIAN A 
Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan 
- Faedah-faedah bersukan
- Usaha-usaha memupuk semangat kejiranan
- Cara-cara Pemakanan yang sihat
 
BAHAGIAN B 
Karangan Respons Terbuka
 
1. Amalan Mulia Dalam Kalangan Pelajar
2. Peranan negara-negara dalam mengekalkan keharmonian yang sedia ada
3. Budaya Membaca Melahirkan Masyarakat Cemerlang
4. Peranan Ibu Bapa Dalam Membentuk Modal Insan
5. Kepentingan Hutan Dalam Kehidupan
 

No comments:

Post a Comment