Monday, September 09, 2013

Persoalan pengorbanan yang dilakukan oleh watak-watak ._Soalan latihan novel persediaan menghadapi peperiksaan spm Bahasa Melayu 2013


Soalan: 
Huraikan dua contoh persoalan pengorbanan yang dilakukan oleh watak-watak berdasarkan novel yang telah anda pelajan.
 
Cadangan jawapan
Berdasarkan novel Kabus di Perbukitan, antara persoalan pengorbanan ialah persoalan pengorbanan seorang ibu tunggal membesarkan anak-anaknya. Contohnya, semenjak Mak Salmah bercerai dengan suaminya Kamaruddin, Mak Salmah menyara kedua-dua anak kembamya dengan cara bersawah padi di samping menjual pisang goreng di Kampung Sungai Haji Dorani.  
 
Selain itu, terselit juga persoalan pengorbanan seorang ayah untuk memastikan keselamatan anaknya. Contohnya Mejar (B) Kamaruddin telah bertekad untuk meneruskan usaha mencari anaknya, Faridah yang hilang dalam kemalangan di Bukit Fraser. Setelah operasi mencari dan menyelamat diberhentikan, Kamaruddin dengan bantuan Buyung meredah hutan Bukit Kutu sehinggalah ke perkampungan Orang Asli Suku Temuan di Sungai Dua.Berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh Rahayu, pencarian Kamaruddin akhimya berjaya menemui anaknya, Faridah dan kanak-­kanak OKU, Iqbai.

No comments:

Post a Comment