Tuesday, August 06, 2013

Aspek yang perlu diberi perhatian oleh calon. Soalan 1 – Rumusan.

1. Kata kunci bahagian pendahuluan ditukarkan kepada tema atau pokok persoalan. Contoh pendahuluan; Sekiranya isi petikan menyatakan kesan positif - Petikan menyatakan kebaikan/faedah/manfaat/kepentingan...dalam kalangan masyarakat/ orang ramai@di Malaysia/di negara kita/di peringkat global/di peringkat antarabangsa. Sekiranya dalam isi petikan menyatakan kesan negatif – Petikan menyatakan keburukan/impak negatif...dalam kalangan...

2. Arahan untuk isi tersirat tidak perlu dinyatakan dalam pendahuluan.

3. Ayat yang terkandung dalam satu-satu isi perlulah diambil sepenuhnya termasuk contoh untuk mengelakkan daripada tertinggalnya isi penting.

4. Cuba kemukakan enam isi tersurat dan dua isi tersirat kerana isi tersurat yang terkandung dalam petikan lebih tepat manakala isi tersirat daripada idea sendiri adakalanya tidak menepati kehendak soalan atau terpesong atau berulang.

5. Disarankan bahagian kesimpulan gunakan kata kunci Kesimpulan/Oleh itu,……agar/supaya…

6. Sekiranya perkataan lebih daripada 120 jangan edit daripada isi tersurat. Ini bertujuan menggelakkan daripada meninggalkan isi yang penting dalam isi tersurat sebaliknya calon boleh mengolah semula isi tersirat supaya lebih ringkas tetapi padat untuk menepati 120 patah
perkataan.

sumber ; http://afterschool.my/spm/
http://adf.ly/1okqV

No comments:

Post a Comment