Tuesday, August 06, 2013

Aspek kelemahan calon. Soalan 2 – Pemahaman

Aspek kelemahan calon.

1. Calon tidak membaca arahan soalan dan tidak meneliti kehendak soalan.

2. Calon hanya mengemukakan satu isi sahaja sedangkan markah yang diperuntukkan ialah tiga.

3. Bahagian soalan laras pemahaman, calon kemukakan idea sendiri sedangkan jawapan terdapat dalam petikan.

4. Calon hanya kemukan isi sahaja tanpa huraian dan contoh.

5. Ayat calon tidak gramatis menyebabkan calon kehilangan markah bahasa.

sumber :  http://afterschool.my/spm/
http://adf.ly/1okqV

No comments:

Post a Comment