Friday, July 19, 2013

Soalan Novel yang telah disoal dalam peperiksaan SPM 2011 dan 2012

Soalan Novel Tahun 2011

a) Berdasarkan sebuah novel yang telah anda pelajar, huraikan perwatakan watak utama dalam novel tersebut. [ 7 markah ]

b) Jelaskan dua persoalan yang terdapat dalam sebuah novel yang telah anda pelajari. [8 markah]

Soalan Novel Tahun 2012

a) Jelaskan dua latar masa yang terdapat dalam sebuah novel yang telah anda pelajari. [7 markah]

b) Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan tiga nilai kemanusiaan yang terdapat dalam novel tersebut. [8 markah]

Soalan SPMU 2013 

(a) Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan dua latar tempat yang terdapat dalam novel tersebut. [7 markah]

(b) Pertentangan pendapat antara watak dalam sesebuah novel bertujuan untuk mengembangkan jalan cerita. Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan pertentangan pendapat antara watak utama dengan satu watak lain dalam novel-novel tersebut. [8 markah]http://adf.ly/1okqV

No comments:

Post a Comment