Wednesday, March 27, 2013

LATIHAN BERKAITAN AYATPENGENALAN

1. Latihan berkaitan dengan ayat akan menduduki soalan kedua pada bahagian tatabahasa iaitu soalan 3(b).

2. Sebanyak 6 markah akan diperuntukkan untuk bahagian ini.

3. Bahagian ini bertujuan untuk menguji dua perkara iaitu:
a. Pengetahuan tentang jenis dan binaan ayat
b. Kemahiran membina ayat yang gramatis.

4. Pelbagai jenis soalan boleh dikemukakan pada bahagian ini. Antaranya ialah:

a. Menentukan jenis ayat
b. Membina pelbagai jenis ayat
c. Menukarkan ayat aktif menjadi ayat pasif
d. Menukarkan ayat pasif menjadi ayat aktif
e. Menukarkan ayat songsang menjadi ayat biasa
f. Menukarkan cakap ajuk kepada bentuk pindah
g. Menukarkan cakap pindah kepada bentuk cakap ajuk
h. Menggabungkan ayat
i. Mencerakinkan /memisahkan ayat majmuk menjadi ayat tunggalhttp://adf.ly/1okqV

No comments:

Post a Comment