Wednesday, March 27, 2013

Sambungkan ayat-ayat di bawah menjadi tiga ayat berkait tanpa mengubah susunan dan maksudnya.


Kerajaan kita mempunyai satu cita-cita. Kerajaan mahu menjadikan Malaysia sebuah pusat. Kita boleh menjadi pusat pendidikan tinggi. Kita boleh menjadi pusat pendidikan tinggi utama di rantau Asia. Kerajaan mahu kita disegani oleh negara-negara lain. Para pelajar dari luar negara pasti akan datang. Pelajar-pelajar ini berasal dari Timur Tengah, Asia Timur dan Afrika. Mereka akan menuntut di negara kita. Kos hidup tidak jauh berbeza dengan negara mereka. Budaya kita juga tidak begitu berbeza dengan mereka. Imej negara akan meningkat. Perkara ini juga dapat menjana pendapatan tambahan. Pendapatan ini boleh diigunakan untuk pembangunan negara.

Cadangan jawapan


i. Kerajaan kita bercita-cita untuk menjadikan Malaysia sebuah pusat pendidikan tinggi utama dan disegani oleh negara-negara lain di rantau Asia.

ii. Usaha ini pasti akan menarik para pelajar dari luar negara terutamanya dari Timur Tengah, Asia Timur dan Afrika untuk menuntut di negara kita kerana kos hidup dan budaya kita tidak jauh berbeza dengan negara mereka.

iii. Hal ini bukan sahaja akan meningkatkan imej kita tetapi akan menjana pendapatan tambahan yang boleh diigunakan untuk pembangunan negara.


http://adf.ly/1okqV

Tulis semula petikan di bawah dalam bentuk cakap pindah tanpa mengubah maksudnya.


“Sabar, sabar semua. Tak ada gunanya kita mogok. Bukan majikan saja yang rugi. Kita pun rugi juga,” kata Haji Said.

“Tak guna sabar lagi haji,” teriak Fuad. “Majikan kita dah melampau. Janji lain, buat lain,” katanya lagi.

“Betul, betul,” teriak Ghani yang baru mula bekerja dua bulan yang lalu di kilang itu. “Kita kena tunjuk kekuatan kita pada dia orang. Satu dunia dia orang eksport barang. Tapi kata rugi. Jom kita mogok. Baru dia orang tahu apa itu rugi,” bentaknya lagi.

“Jangan terburu-buru. Kita bincang dulu. Kita cakap sama dia orang apa kita nak. Lepas tu baru kita buat keputusan apa nak buat, “ kata Haji Said lagi.

Cadangan jawapan


Haji Said meminta kesemua mereka bersabar. Menurut beliau lagi tidak ada gunanya mereka melancarkan mogok. Bagi beliau, perbuatan itu bukan sahaja akan merugikan majikan tetapi juga diri mereka sendiri. Namun begitu, pandangan beliau tidak dipersetujui oleh Fuad. Menurut Fuad, tindakan majikan mereka sudah keterlaluan kerana mereka tidak menepati janji. Pandangan Fuad mendapat sokongan Ghani yang hanya mula bekerja dua bulan yang lalu di kilang itu. Ghani menyeru para pekerja kilang itu menunjukkan kekuatan mereka. Dia tidak berpuas hati kerana walaupun barangan kilang itu di eksport ke seluruh dunia tetapi majikan mengatakan mereka mengalami kerugian. Oleh itu dia meminta rakan-rakannya melancarkan mogok supaya majikan faham maksud rugi dalam erti kata yang sebenarnya. Sementara itu Haji Said tetap meminta para pekerja kilang itu bersabar. Beliau meminta mereka berbincang dan menjelaskan kehendak mereka kepada majikan. Hanya selepas itu barulah mereka putuskan tindakan selanjutnya.
http://adf.ly/1okqV

Petua Menukarkan Cakap Ajuk


a. Tukarkan semua kata ganti nama diri pertama (saya, aku, hamba, beta, kami, kita dll) dan kata ganti nama diri kedua ( awak,kamu, anda, engkau, saudara, tuan dll) menjadi kata ganti nama diri ketiga (dia, beliau, mereka, -nya, nama orang)

Contoh.:
“Saya akan menunggu awak di tepi jambatan,” kata Ali kepada Kassim.

Cakap pindah:
Ali membeirtahu Kassim bahawa dia akan menunggunya di tepi jambatan.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


b. Berikan imbuhan kepada semua kata dasar.

Contoh:
“Angkat peti ini dan letak di bilik saya, “ kata Encik Halim kepada pekerjanya.

Cakap pindah:
Encik Halim menyuruh pekerjanya mengangkat peti itu dan meletakkannya di biliknya.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


c. Tukarkan semua singkatan menjadi kata lengkap

Contoh:
“Saya tak nak makan . Saya dah makan di kedai tadi,” kata Amin kepada ibunya.

Cakap pindah:
Amin memberitahu ibunya bahawa dia tidak mahu makan kerana sudah makan di kedai.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


d. Gugurkan semua Kata Tanya (berapa, bila, mengapa dll) dan gantikan dengan frasa tanpa Kata Tanya.

Contoh:
“Bagaimana awak buat kek ini?” Tanya kakak kepada rakannya.

Cakap pindah:
Kakak menanyakan cara membuat kek itu kepada rakannya.

Contoh:
“Kenapa kamu lambat Ali?” Tanya cikgu.

Cakap pindah:
Cikgu menanyakan sebab kelambatan Ali.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


e. Tukarkan kata tunjuk ini menjadi kata tunjuk jauh itu atau tersebut.

Contoh:
“Saya suka baju ini bu,” kata adik.

Cakap pindah:
Adik memberitahu ibu bahawa dia suka akan baju tersebut/itu.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


f. Tukarkan kata arah sini menjadi situ atau di tempat itu.

Contoh:
“Di sinilah saya menuntut ilmu semasa muda dahulu,” kata ayah.

Cakap pindah:
Ayah berkata bahawa di tempat itulah beliau menuntut ilmu semasa muda.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


g. Tukarkan semua kata lisan/bahasa pasar menjadi kata/frasa formal.

Cakap Ajuk Cakap Pindah
Tak bagi =Tidak membenarkan
Tak mahu= Enggan
Kacau =Ganggu
Masuk campur =Melibatkan diri
Bukan hal aku= Bukan urusannyahttp://adf.ly/1okqV

CAKAP AJUK / CAKAP PINDAH


Cakap ajuk merujuk kepada perbualan atau dialog yang dituturkan oleh manusia. Oleh itu cakap ajuk harus ditulis dalam pembuka dan penutup kata (“…..”). Sementara itu, cakap pindah pula merupakan bentuk bahasa yang wujud apabila kita menyampaikan semula maklumat yang dituturkan itu kepada orang ketiga.

Contoh:
“Nama saya Ali,” kata budak itu. - Cakap ajuk
Budak itu berkata bahawa namanya Ali. – Cakap pindah

“Hantar buku kamu sekarang juga,” kata cikgu kepada pelajar itu. – Cakap ajuk
Guru menyuruh budak itu menghantar bukunya pada waktu itu juga. – Cakap pindah


http://adf.ly/1okqV

AYAT BIASA/ SONGSANG


Pada dasarnya ayat akan ditulis dengan susunan subjek di hadapan dan predikat di belakang. Ini dikenali sebagai ayat bersusunan biasa. Namun begitu ada masanya susunan ini boleh diterbalikkan atau disongsangkan. Ayat-ayat sedemikian dikenali sebagai ayat bersusunan songsang.

Contoh:
Mereka bersalam-salaman sebelum berpisah. - Susunan biasa
Bersalam-salaman mereka sebelum berpisah - Susunan songsang
Kakak menyanyi-nyanyi sementara menunggu gulai itu masak. – Susunan biasa
Menyanyi-nyanyi kakak sementara menunggu gulai itu masak. – Susunan songsang
Sementara menunggu gulai itu masak, kakak menyanyi-nyanyi. - Susunan songsang


http://adf.ly/1okqV

AYAT AKTIF / PASIF


Ayat aktif ialah ayat yang menggunakan kata kerja transitif aktif. Kebanyakan kata kerja jenis ini bermula dengan imbuhan me-,mem-, men- dan meng- dan berakhir dengan imbuhan –kan atau -i atau tidak berakhir dengan sebarang imbuhan.

Contoh ayat aktif ialah:
Adik memasukkan guli ke dalam lubang.
Kakak membantu Aminah menghias rumah barunya
Mereka menaiki bas untuk pergi ke sekolah.
Ayah menggantikan ibu untuk menjaga adik di hospital.Kesemua ayat tersebut merupakan ayat aktif. Sekiranya dipasifkan, kata kerjanya akan menjadi kata kerja pasif iaitu menerima imbuhan di- atau di – kan dan diikuti kata sendi oleh.


Perhatikan bagaimana kita mempasifkan ayat-ayat di atas:
Adik memasukkan guli ke dalam lubang. - Ayat aktif
Guli dimasukkan oleh adik ke dalam lubang. - Ayat pasif
Kakak membantu Aminah menghias rumah barunya. – Ayat aktif
Aminah dibantu oleh kakak untuk meghias rumah barunya. – Ayat pasif
Mereka menaiki bas untuk pergi ke sekolah. - Ayat aktif
Bas dinaiki oleh mereka untuk pergi ke sekolah. – Ayat pasif
Ayah menggantikan ibu untuk menjaga adik di hospital. – Ayat aktif
Ibu digantikan oleh ayah untuk menjaga adik di hospital. - Ayat pasif
Namun begitu, teknik berkenaan tidak boleh digunakan bagi mempasifkan ayat-ayat yang melibatkan kata ganti nama diri pertama (saya, aku, hamba, beta, kami dll)Contoh.
Saya membaca buku cerita itu. - Ayat aktif
Buku cerita itu dibaca oleh saya. - Ayat pasif - SALAH

Sepatutnya:


Buku cerita itu saya baca. – Ayat pasif - BETUL


Contoh tambahan.
Kami menyediakan bilik untuk mesyuarat. - Ayat aktif
Bilik disediakan oleh kami untuk mesyuarat. - Ayat pasif –SALAH
Bilik kami sediakan untuk mesyuarat - Ayat pasif - BETULhttp://adf.ly/1okqV

PENGETAHUAN AM TENTANG AYAT

Bagi menjawab soalan-soalan pada bahagian ini dengan baik, anda perlu memiliki pengetahuan asas yang kukuh tentang ayat.

A. PENGGOLONGAN AYAT

Ayat-ayat Bahasa Melayu boleh dikategorikan dalam tiga kelompok:

i. Ayat Dasar
ii. Ayat Tunggal
iii. Ayat Majmuk


Ayat Dasar

a. Ayat dasar merupakan ayat-ayat asas dalam Bahasa Melayu.
b. Ayat-ayat inilah yang menjadi dasar untuk semua ayat lain.
c. Terdapat tiga ciri utama ayat dasar iaitu:

i. Satu subjek dan satu predikat sahaja

ii. Subjek mesti di hadapan dan predikat mesti di belakang

iii. Subjek hanya terdiri daripada kata/frasa nama (FN) manakala predikatnya boleh terdiri daripada sama ada frasa nama (FN), frasa kerja (FK), frasa adjektif (FA) atau frasa sendi nama (FS)

d. Terdapat empat pola ayat dasar iaitu


FN + FN
Contoh :
a. Ayah / guru.
b. Ibu saya / tukang masak.

FN + FK
Contoh :
a. Ayah / menebang pokok.
b. Ali / menendang bola.

FN + FA
Contoh:
a. Rumah itu / besar.
b. Budak itu / pandai.

FN + FS
Contoh :
a. Ayah / ke pejabat.
b. Ibu saya / ke pasar.


Ayat Tunggal

1. Ayat tunggal sama dengan ayat dasar iaitu hanya terdiri daripada satu subjek dan satu
predikat.

2. Walau bagaimanapun ayat tunggal berbeza daripada ayat dasar dalam beberapa aspek iaitu:

a. Semua ayat dasar ialah ayat penyata sahaja manakala ayat tunggal boleh terdiri daripada pelbagai jenis ayat seperti ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat seruan.

b. Bagi ayat dasar, subjek mesti di hadapan dan predikat mesti di belakang. Ayat tunggal pula tidak mementingkan susunan ini. Oleh itu ayat tunggal boleh mengalami proses penyongsangan dan predikatnya boleh hadir di hadapan ayat.

3. Terdapat empat jenis ayat tunggal dalam bahasa Melayu iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat seruan.

Ayat Penyata

Contoh :
Adik saya / pergi ke sekolah.


Ayat Tanya

Contoh:
Nama kamu / siapa? (“siapa” ialah predikat)
Ayat ini boleh mengalami proses penyongsangan dan ditulis seperti ini …
Siapakah nama kamu?Ayat Perintah

Terdapat empat jenis ayat perintah iaitu:

i. Ayat Suruhan
Contoh :
Awak / siapkan kerja ini sekarang juga.
Kamu / belilah buku itu.

ii. Ayat Larangan.
Ayat ini akan menggunakan kata larang usah, tak usah dan jangan,
Contoh :
Awak / tak usah datang ke rumah saya.
Kamu / jangan ambil buku itu.
Awak / tak usah ganggu dia lagi.

iii. Ayat Silaan
Ayat ini akan menggunakan kata sila dan jemput.
Contoh :
Awak / jemputlah makan bersama kami.
Tuan / silalah masuk ke rumah.

iv. Ayat Permintaan
Ayat ini akan menggunakan kata permintaan seperti minta dan tolong.
Contoh :
Tuan-tuan / tolong datang awal sedikat.
Para hadirin / minta bersabar sebentar.Ayat Seruan

Contoh:
Ayat-ayat ini akan menggunakan kata seru seperti wah, aduh, amboi, cis, nah dll.
Contoh :
Amboi, cantiknya rumah awak!Ayat Majmuk

Ayat majmuk terbina melalui gabungan dua atau lebih ayat tunggal dengan menggunakan kata hubung. Hal ini bermakna ayat majmuk akan mempunyai lebih daripada satu subjek dan/atau predikat.

Contoh :
Ali / pergi ke sekolah. – Ayat tunggal 1
Adiknya / masih tidur. – Ayat tunggal 2

Ali pergi ke sekolah tetapi adiknya masih tidur - Ayat majmuk

Ayat majmuk dikenali dengan nama berbeza berdasarkan jenis kata hubung yang digunakan dan kaedah ayat-ayat di dalamnya digabungkan.

Contoh :

Ayat Majmuk Gabungan
Ini ialah dua atau lebih ayat tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung seperti dan, atau, tetapi, lalu, serta, walaupun dll.Contoh:
Hisham dan adiknya pergi ke sekolah.
Pak Jalil tetap turun ke sawah walaupun badannya kurang sihat.

Ayat Majmuk Pancangan Relatif
Ini ialah ayat majmuk yang menggunakan kata hubung yang sahaja.

Contoh:
Pelajar yang baru berpindah dari Johor itu pandai bermain catur.

Ayat Majmuk Pancangan Komplemen
Ini ialah ayat majmuk yang menggunakan kata hubung bahawa dan untuk sahaja.

Contoh:
Guru menerangkan bahawa besok hari cuti.
Dia membeli hadiah itu untuk ibunya yang tercinta.

Ayat Majmuk Pancangan Keterangan
Ini merupakan ayat majmuk yang terdiri daripada satu ayat induk dan satu ayat kecil. Ayat kecil itu berfungsi untuk menerangkan ayat induk.

Contoh :
Ali tidak datang ke sekolah kerana sakit. (Ayat Majmuk Pancangan Keterangan Sebab)
Saya akan pergi jika tidak hujan. (Ayat Majmuk Pancangan Keterangan Syarat)
Dia sakit perut setelah memakan kuih itu. (Ayat Majmuk Pancangan Keterangan Waktu)
Dia tetap ke sawah walaupun sakit. (Ayat Majmuk Pancangan Keterangan Pertentangan)
Kami berdoa agar dia lekas sembuh. (Ayat Majmuk Pancangan Keterangan Harapan)
Ayah pergi ke pejabat dengan kereta. (Ayat Majmuk Pancangan Keterangan Cara )http://adf.ly/1okqV

LATIHAN BERKAITAN AYATPENGENALAN

1. Latihan berkaitan dengan ayat akan menduduki soalan kedua pada bahagian tatabahasa iaitu soalan 3(b).

2. Sebanyak 6 markah akan diperuntukkan untuk bahagian ini.

3. Bahagian ini bertujuan untuk menguji dua perkara iaitu:
a. Pengetahuan tentang jenis dan binaan ayat
b. Kemahiran membina ayat yang gramatis.

4. Pelbagai jenis soalan boleh dikemukakan pada bahagian ini. Antaranya ialah:

a. Menentukan jenis ayat
b. Membina pelbagai jenis ayat
c. Menukarkan ayat aktif menjadi ayat pasif
d. Menukarkan ayat pasif menjadi ayat aktif
e. Menukarkan ayat songsang menjadi ayat biasa
f. Menukarkan cakap ajuk kepada bentuk pindah
g. Menukarkan cakap pindah kepada bentuk cakap ajuk
h. Menggabungkan ayat
i. Mencerakinkan /memisahkan ayat majmuk menjadi ayat tunggalhttp://adf.ly/1okqV

SYARAT-SYARAT PEMBINAAN AYAT


1. Ayat harus menepati hukum-hukum tatabahasa

Selain memastikan makna perkataan tersebut jelas, anda juga harus memastikan ayat yang dibina bebas daripada kesalahan tatabahasa.

Ini termasuklah kesalahan ejaan dan tanda baca.

Contoh : Hubungan

Hubungan di antara adik-beradik itu retak disebabkan masalah harta pusaka.
Kesalahan tatabahasa - “di antara

Di antara” merujuk kepada lokasi dan bukannya hubungan. Ayat yang tepat ialah
Hubungan antara adik-beradik itu retak disebabkan masalah harta pusaka.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


2. Tidak boleh menambah, menggugurkan atau mengubah imbuhan pada kata

Pastikan anda menggunakan perkataan tersebut sebagaimana adanya. Jangan sekali-kali ubah, tambah atau gugurkan imbuhan.

Contoh : masak
Ibu memasak makanan kegemaran ayah. – Salah

Anda harus mencari jalan untuk menggunakan perkataan “masak” tanpa mengubah imbuhannya.
Cara yang terbaik ialah bina ayat pasif dengan menggunakan kata ganti nama diri pertama.

Makanan kegemaran ayah saya masak. - Tepat


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


3. Tidak boleh menjadikan kata tersebut sebahagian daripada peribahasa

Kata atau frasa yang diberikan tidak boleh dijadikan peribahasa atau sebahagian daripada peribahasa. (Ini termasuklah simpulan bahasa, perumpamaan, pepatah dan sebagainya.)


Contoh : kudung
Majikan Kassim amat mengasihinya kerana sikapnya yang tak ubah seperti lipas kudung itu.

Ayat di atas salah kerana “lipas kudung” ialah simpulan bahasa yang membawa maksud seseorang yang melakukan sesuatu dengan pantas.

Contoh ayat yang tepat ialah :
Majikan telah memberhentikan Kassim setelah kakinya kudung dalam kemalangan itu.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


4. Tidak boleh menjadikan kata tersebut sebahagian daripada kata nama khas

Kata atau frasa yang diberikan tidak boleh dijadikan kata nama khas atau sebahagian daripada kata nama khas.

Contoh : kebangsaan
Kakak berasa amat gembira setelah menerima tawaran melanjutkan pelajaran ke Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ayat ini salah kerana “Universiti Kebangsaan Malaysia” ialah kata nama khas.

Contoh ayat yang tepat ialah :
Salah satu objektif mata pelajaran sejarah adalah untuk menyemaikan semangat kebangsaan di jiwa para pelajar.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


5. Tidak boleh membina lebih daripada satu ayat

Walaupun anda membina satu ayat, namun sekiranya ayat tersebut mempunyai lebih daripada satu ayat, maka markah akan dipotong.

Contoh : tambahan
Kebanyakan pelajar kelas itu tidak faham akan topik tersebut oleh itu Cikgu Rashid bercadang untuk mengadakan kelas tambahan.

Sebenarnya terdapat dua ayat dalam ayat di atas iaitu:1. Kebanyakan pelajar kelas itu tidak faham akan topik tersebut.

2. Oleh itu, Cikgu Rashid bercadang untuk mengadakan kelas tambahan.

Contoh ayat yang tepat ialah :
Cikgu Rashid bercadang untuk mengadakan kelas tambahan kerana kebanyakan pelajar kelas itu tidak faham akan topik tersebut.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


6. Ayat boleh ditulis dalam bentuk cakap ajuk

Anda boleh membina ayat dalam struktur cakap ajuk dengan mematuhi tanda bacanya.

Contoh : lama-lama

“Kamu jangan lama-lama di sana Sham,” pesan ibu kepada abang yang hendak menghadiri jamuan hari jadi kawannya.


http://adf.ly/1okqV

Membina Ayat


PENGENALAN

1. Soalan membina ayat merupakan soalan pertama pada bahagian Tatabahasa iaitu Soalan 3a.

2. Sebanyak 6 markah diperuntukkan untuk soalan ini.

3. Anda akan diberikan satu senarai perkataan atau istilah dan dikehendaki membina satu ayat bagi setiap perkataan tersebut.

4. Anda mungkin diberikan 6 kata (satu markah untuk setiap ayat) atau 3 kata sahaja (2 markah untuk setiap satu)JENIS SOALAN
Sebenarnya tiada batasan untuk jenis kata/istilah yang boleh dikemukakan untuk bahagian ini. Antara

contohnya ialah:

A. Kata dasar yang sama dengan imbuhan berbeza

Contoh :
i. putus
ii. diputuskan
iii. terputus
iv. memutuskan
v. keputusan
vi. putus-putusB. Kata berganda

i. huru-hara
ii. riuh-rendah
iii. kusut-masai
iv. lintang-pukang
v. mundar-mandir
vi. lalu-lalang


C. Kata dengan imbuhan pinjaman

Contoh :

i. tatabahasa
ii. prauniversiti
iii. prokerajaan
iv. antisosial
v. subnilai
vi. dwibahasa


D. Kata hampir sama bunyi

i. renang
ii. menang
iii kenang
iv.benang
v. tenang
vi.senang


E. Kata hampir sama makna

i. memotong
ii. mencantas
iii menghiris
iv. mencincang
v. menetak
vi. menebang


F. Kata pinjaman

i. boikot
ii. veto
iii. fasa
iv. biografi
v. sentimen
vi. meritokrasi


G. Kata majmuk (atau pemajmukan istilah khusus) dan frasa khusus

i. sumbang saran
ii. imbangan dagangan
iii peluang terbuka
iv. suara hati
v. kuasa beli
vi. jati diri


H. Membezakan maksud kata yang sama (Anda perlu membina dua ayat bagi setiap perkataan bagi menunjukkan perbezaan maknanya)

i. mereka
ii. semak
iii daki
http://adf.ly/1okqV

Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa


1. Pada bahagian ini anda akan diberikan 5 soalan yang menguji tatabahasa dan kemahiran bahasa anda.

2. Sebanyak 6 markah diperuntukkan untuk setiap soalan (Jumlah – 30 markah)

3. Pembahagian soalan adalah seperti berikut:

Soalan 3a - Membina ayat dengan menggunakan kata atau frasa yang diberikan.

Soalan 3b - Tatabahasa Bebas. Pelbagai soalan boleh dikemukakan pada bahagian ini. Contohnya:

i. Menukarkan cakap ajuk ke bentuk pindah dan sebaliknya
ii. Menyambungkan ayat
iii. Mencerakinkan/memisahkan ayat
iv. Menukarkan ayat aktif menjadi ayat pasif dan sebaliknya
v. Menganalisis ayat dan lain-lain.


Soalan 3c - Membetulkan kesalahan ejaan dan imbuhan dalam ayat/petikan

Soalan 3d - Membetulkan kesalahan istilah dan tatabahasa dalam ayat/petikan

Soalan 3e - Peribahasa. Pelbagai bentuk soalan boleh dikemukakan pada bahagian ini. Contohnya:

i. Berikan maksud peribahasa
ii. Memberikan peribahasa yang bersesuaian dengan konteks/cerita
iii. Mengisi tempat kosong dengan peribahasa
iv. Memberikan peribahasa lain yang seerti dan lain-lain.http://adf.ly/1okqV

Tuesday, March 26, 2013

Electronic Arts SCRABBLE v1.0-TEElectronic Arts SCRABBLE v1.0-TE 
Platform: PC | Size: 26.7 MB 
Genre: Hidden/Added Features Enabler 

The fantastically fun crossword game is now specially designed for your PC or Mac. Build words using letter tiles and enjoy quick, easy-to-learn controls and fantastic features. Play solo, compete with the computer, or challenge up to three friends in a Hot Seat challenge. Choose from a variety of game styles. Adjust the difficulty level when you play the computer. Track your best words and top scores, and chart your progress to become the best Scrabble player you can be. · Enjoy SCRABBLE fun on your PC or Mac 
· View your stats, top scores and more 
· Learn to play quickly with helpful tips 

System Requirements: 

· OS*: Windows XP SP3/Vista/7 
· Processor: 1.4+GHz (minimum) 
· Memory (RAM): 2+GB (minimum) 
· Free Hard Drive Space: 100+MB 
· DirectX Version: 9.0c+ 
· Sound: DirectX 9.0c or higher-compatible 
· Video: DirectX 9.0c or higher-compatible; 256+MB (minimum), 512+MB (recommended) 
· Color Quality: 16-bit or 32-bit color mode 
· Controls: Keyboard and mouse 
· Internet: Internet connection is required to register/unlock game trials - including those delivered via CD-ROM. 

* You must be an administrator to install and run this gameFriday, March 22, 2013

Hantu Kak Limah 2:Husin, Mon Dan Jin Pakai Toncit

STORY LINE::
After the events of “Hantu Kak Limah Balik Rumah”, Husin returns to his village in order to deal with his money problems – which he has none of! In the village, Husin reunites with the usual patrons of Pak Jabit’s stall and everything seems to be as normal as it could be. However, what Husin doesn’t realise is that there is a new breed of evil returning after more than a century of slumber to claim the village’s long standing debt and Husin too of course!

CYBERLOCKER

http://cyberlocker.ch/do1e4lt9wl80

http://cyberlocker.ch/4t5gv71xy2hf


TQ for
http://www.rssbblinks.eu/?p=23962

http://adf.ly/1okqV

Parker (2012)

STORY LINE::
A thief with a unique code of professional ethics is double-crossed by his crew and left for dead. Assuming a new disguise and forming an unlikely alliance with a woman on the inside, he looks to hijack the score of the crew’s latest heist.

CYBERLOCKER
http://cyberlocker.ch/jv7mm5mfh2yb

http://cyberlocker.ch/wh7hctc6dr9y

http://adf.ly/1okqV

Sunday, March 10, 2013

Microsoft Office Professional Plus 2013 Retail + Activator


1 Click Activation Instruction


1. Download the activator from the following link 

Code:Select all

2. Right click & Extract the downloaded zip archive. 

3. Click & Run KMSpico.exe or RunTrigger.cmd 

4. Done! 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Retail + Activator 
Code:Select all


Microsoft Office Professional Plus 2010 SP1 + Activator 
Code:Select all


Adobe Photoshop CS6 Extended 
Code:Select all

Microsoft VISUAL STUDIO ULTIMATE 2012_AutoActivated 
Code:Select all

ADOBE INDESIGN CS6+ Fully Activated (100% Working) 
Code:Select all


http://adf.ly/1okqV