Sunday, January 20, 2013

PANDUAN PENULISAN KARANGAN UCAPAN BAHASA MELAYU SPM

1.Ucapan lazim disampaikan dalam majlis perasmian, majlis perpisahan, majlis keraian, perayaan tertentu, dan sebagainya.
2.Antara ucapan yang boleh disampaikan termasuklah:

a.ucapan dalam majlis perpisahan

b.ucapan dalam majlis meraikan seseorang.

c.ucapan dalam majlis perasmian.
3.Bahasa yang digunakan dalam ucapan haruslah mudah difahami, padat, tegas, berkesan, dan mudah difahami.
4.Kiasan, jenaka, pantun, atau peribahasa yang sesuai boleh diselitkan dalam ucapan. Walau bagaimanapun, janganlah berlebih-lebihan sehingga menjejaskan isi ucapan yang disampaikan.
5.Karangan jenis ucapan mempunyai format tertentu yang anda perlu patuhi. Format karangan berbentuk ucapan adalah seperti berikut:

a.Pendahuluan


Merupakan pembuka kata yang berupa ucapan selamat dan kata alu-aluan sebagai tanda hormat.

b.Isi


Merupakan tujuan ucapan disampaikan.

c.Kata-kata penghadapan


Digunakan apabila hendak memulakan sesuatu isi ucapan. Antara kata-kata penghadapan yang boleh digunakan termasuklah "hadirin yang dimuliakan", "hadirin sekalian", dan "tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati".

d.Penutup


Merupakan kata-kata yang diberikan bagi menandakan bahawa ucapan akan ditamatkan. Antara kata-kata yang boleh digunakan termasuklah "akhir kata", dan "mengakhiri ucapan saya". Ucapan hendaklah diakhiri dengan ucapan "sekian, terima kasih".
6. Antara kesilapan yang sering dilakukan oleh pelajar dalam menjawab soalan berbentuk ucapan ialah:
  • Ucapan yang ditulis tidak mengikut format yang ditetapkan
  • Kata-kata aluan ditulis tidak mengikut protokol. Misalnya tidak menggunakan kata panggilan hormat yang sesuai.
  • Kata-kata penghadapan tidak digunakan langsung dalam ucapan yang ditulis.
  • Isi ucapan yang disampaikan kabur dan berbelit-belit.

No comments:

Post a Comment