Monday, October 08, 2012

PMR KARANGAN TAMBAHAN 5

Langkah-langkah Menangani Kemiskinan di Negara Kita

Pengenalan
Malaysia merupakan negara yang sedang pesat membangun.
- terkenal dan dihormati oleh negara-negara luar
- pelbagai mercu tanda gagah berdiri dan terbina di sana sini
- masalah kemiskinan masih belum diatasi dengan sepenuhnya

Idea-idea Utama
Memberikan pelbagai bantuan kepada para petani,penternak dan para nelayan.
- memajukan perniagaan mereka
- mengubah nasib para petani, penternak dan para nelayan
- memberikan mereka kemudahan yang lain

Memberikan BR1M, RMT(Rancangan Makanan Tambahan) dan Bantuan Persekolahan
kepada mereka yang tidak berkemampuan
- mengurangkan beban mereka
- dapat hidup seperti orang lain
- dapat belajar dalam keadaan yang selesa

Memberikan biasiswa kepada pelajar-palajar yang miskin
- melanjutkan pelajaran ke universiti
- dapat belajar dalam keadaan yang selesa
- kemiskinan tidak menjadi penghalang

Mengurangkan cukai makanan
- harga makanan tidak dijual dengan tinggi
- mampu dibeli oleh golongan miskin
- dapat merasai makanan yang dirasai oleh orang lain

Penutup
Berganding bahu dalam membanteras kemiskinan di negara kita.
- pihak swasta dan orang perseorangan turut serta
- menyalurkan bantuan kewangan dan pelbagai insentif
- meningkatkan taraf kehidupan mereka.


http://adf.ly/1okqV

No comments:

Post a Comment