Wednesday, October 24, 2012

ISI TERSURAT RUMUSAN BAHASA MELAYU

1. Isi tersurat merujuk kepada idea-idea yang terkandung secara langsung di dalam
petikan.

2. Sebagaimana yang telah dikatakan sebelum ini, soalan rumusan akan mempunyai dua kehendak. Kehendak pertama merupakan soalan isi tersurat. Perhatikan soalan di bawah …

Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang punca kemasukan warganegara asing dan masalah-masalah yang timbul akibat kehadiran mereka. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Kehendak pertama - punca kemasukan warganegara asing – SOALAN TERSURAT

3. Oleh itu anda perlu mengutip semua punca/faktor/alasan/sebab warganegara asing
memasuki negara kita daripada petikan.

4. Kesemua idea mestilah diambil daripada petikan. Anda dilarang memberikan sebarang
idea sendiri.

5. Anda sepatutnya mencari sekurang-kurangnya empat isi daripada petikan. Namun begitu, adalah lebih baik sekiranya anda memberikan lima atau enam isi tersurat. Hal ini kerana bilangan Isi Tersurat + Isi Tersirat haruslah genap lapan. Oleh itu sekiranya anda memberikan enam isi tersurat, maka anda hanya perlu memberikan dua isi tersirat sahaja.

http://adf.ly/1okqV

No comments:

Post a Comment