Wednesday, October 24, 2012

ISI TERSIRAT RUMUSAN BAHASA MELAYU

1. Ini merujuk kepada idea sendiri yang diberikan oleh calon.

2. Isi tersirat yang perlu ditulis dinyatakan pada kehendak kedua soalan rumusan. Perhatikan soalan rumusan di bawah….

Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang punca kemasukan warganegara asing dan masalahmasalah yang timbul akibat kehadiran mereka. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Kehendak kedua - masalah-masalah yang timbul akibat

Kehadiran. - ISI TERSIRAT

3. Oleh itu anda perlu memberikan idea-idea tentang pelbagai masalah atau kesulitan yang disebabkan oleh warga asing di negara kita. Bilangan isi tersirat yang perlu diberikan bergantung kepada bilangan isi tersurat yang telah anda kutip daripada petikan.

Sekiranya petikan menyumbangkan empat isi tersurat, maka anda perlu memberikan empat isi tersirat.

Sekiranya petikan menyumbangkan lima isi tersurat maka anda hanya perlu memberikan tiga isi tersirat.

4. Peringatan! Anda 'TIDAK' boleh menggunakan isi-isi (tentang masalah) yang diberikan dalam petikan. Hal ini disebabkan isi tersirat mesti merupakan idea peribadi anda.

http://adf.ly/1okqV

No comments:

Post a Comment