Sunday, July 29, 2012

KARANGAN JENIS PERBAHASAN UPSR

SOALAN
Tuliskan karangan jenis perbahasan yang bertajuk “Faedah-faedah Mempelajari Komputer”.

CONTOH FORMAT DAN RANGKA KARANGAN

Yang Mulia Tuan Pengerusi Majlis, Yang Berusaha Tuan Guru Besar, panel hakim yang
arif lagi bijaksana, barisan pembangkang yang dihormati dan guru-guru serta rakan-rakan yang
dikasihi. Pada pagi yang mulia ini, saya ingin menyampaikan satu perbahasan yang bertajuk
“Belajar Komputer Memang Memanfaatkan Kita”. Sebagai pihak pencadang, saya tetap
menyokong tajuk ini.

Hadirin sekalian,

Tajuk perbahasan saya hari ini ialah belajar komputer banyak mendatangkan kebaikan.
Hal ini kerana dengan belajar komputer, kita dapat mempelajari pelbagai kemahiran. Antaranya
adalah kemahiran menaip, melukis, mengarang dan sebagainya. Hasil kerja dengan
menggunakan komputer juga tentulah lebih kemas, bersih dan cantik.

Di samping itu juga, kita dapat menimba pelbagai ilmu pengetahuan dengan
menggunakan komputer. Kemudahan internet di komputer memudahkan kita memperoleh
maklumat dan pengetahuan berkenaan dengan pelajaran, pelancongan, kesihatan dan
sebagainya. Oleh itu, ilmu pengetahuan kita akan bertambah luas.

Hadirin yang dihormati,

Penggunaan komputer menyebabkan dunia bagai di hujung jari. Hal ini kerana, apabila
peristiwa dan berita yang terjadi di luar negara atau di dalam negara dapat diketahui dengan
pantas melalui internet. Justeru, kita tidak lagi seperti katak di bawah tempurung.
Selain itu, kita dapat mengisi masa lapang dengan cara berfaedah agar tidak terjebak
dalam aktiviti yang negatif. Mempelajari komputer banyak menyumbang bakti kepada kita
khususnya murid-murid dalam pelajaran.

Akhir sekali, benarlah bahawa belajar komputer banyak mendatangkan kebaikan daripada
keburukan. Sebelum mengundurkan diri, saya mengucapkan sekian terima kasih. Sekali lagi
saya menegaskan bahawa belajar komputer memang memanfaatkan kita. Di sini, izinkan saya
menohon maaf sekiranya terdapat seberang ketelanjuran kata dalam perbahasan tersebut.

Sekian, terima kasih.

http://adf.ly/1okqV

No comments:

Post a Comment