Sunday, July 29, 2012

Imbuhan Asing

Bahasa Malaysia banyak meminjam kata-kata asing seperti bahasa Sanskrit, Arab dan Inggeris yang
disesuaikan dalam bahasa Malaysia. Imbuhan asing digunakan untuk membentukkan kata nama saja dan terhad jumlahnya

A. Imbuhan Sanskrit

Awalan              Makna                       Contoh
maha-                paling, agung              maharaja, mahasiswa
tata-                  susunan                      tataterbit, tatabahasa
pra-                  sebelum                      prauniversiti
eka-                  satu                            ekabahasa
dwi-                  Dua                            dwibahasa
tri-                    Tiga                            tribahasa        
panca-              Lima                           pancaindera
dasa-                Sepuluh                      dasawara

Akhiran           Makna                                                  Contoh
-wan               - pemilik sesuatu benda / perkara          olahragawan, ilmuwan,
                       - pemilik sesuatu sifat                            jelitawan, jutawan, hartawan,
                       - pelaku sesuatu perbuatan / tugas         sukarelawan, peragawan

-wati               - perempuan yang ahli dalam
                         sesuatu bidang                                    angkasawati, olahragawati, peragawati
                      - orang yang ahli dalam -man
                        sesuatu bidang                                     seniman
                      - pemilik sesuatu sifat                             budiman
-nita               - wanita                                                 buduanita


B. Imbuhan Arab

Awalan                               Makna                           Contoh
Bi-                                     Tidak,                             tiada biadab                  


Akhiran                              Makna                                              Contoh
-wi                                     Bekenaan, dengan, bersifat                dunia
-iah                                    Berkenaan, dengan, bersifat               ilmiah
-in                                      Lelaki, orang                                     hadirin
-at                                      Perempuan                                       muslimat
-ah                                     perempuan                                        ustazah


C. Imbuhan Inggeris

Awalan               Makna                                                  Contoh
Anti-                   Melawan, menentang, tidak                antidadah, antiseptik, 

                           bersetuju dengan sesuatu pihak          antikerajaan

Pro-                   Bersetuju, menyokong, memilik          prokomunis, prokerajaan
Mono-               Satu                                                       monopoli,monokotiledon
Poli-                  Banyak                                                  poligon, politeknik
Auto-                Secara bersendirian                              automatic
Sub-                  Bahagian yang kecil, sebahagian        subbidangAkhiran            Makna                                                       Contoh
-is                      Pelaku, orang                                           novelis, cerpenis
-isme                 Fahaman, ajaran, kepercayaan, teori     nasionalisme, komonisme    
-logi                  Bidang ilmu                                               ekologi, antopologi
-grafi                 Bidang ilmu                                               geografi, fotografi


http://adf.ly/1okqV

No comments:

Post a Comment