Sunday, July 29, 2012

2012 SPM Exam Tips


BAHASA MALAYSIA


 BAHAGIAN A (Karangan Rangsangan)
- Punca-punca keracunan makanan dalam kalangan masyarakat

 BAHAGIAN B (Karangan Biasa)
1. Pesanan generasi muda dalam pembangunan negara. (Masyarakat)
2. Masyarakat yang cemerlang menjana negara terbilang. (Keluarga)
3. Pesanan ibu bapa dalam membentuk sahsiah anak-anak. (Global)
4. Pesanan Bangsa Bersatu dalam menangani masalah kebuluran di sesetengah negara.
5. Tuliskan cerita berdasarkan peribahasa ‘_____________________’. (Sastera)

 BAHAGIAN C (Novel)
1. Jelaskan penggunaan gaya bahasa yang digunakan oleh pengarang dalam sesebuah novel berserta contohnya, atau
2. Huraikan peranan watak utama dalam mengembangkan jalan cerita yang dijalin, atau
3. Perwatakan watak sampingan yang boleh dijadikan teladan dalam kehidupan masyarakat.


Sumber :  andrewchoo.edu.my
http://adf.ly/1okqV

No comments:

Post a Comment