Sunday, July 29, 2012

2012 PMR Exam Tips


BAHASA MALAYSIA

BAHAGIAN A (Karangan Rangsangan)
- Amalan pemakanan yan sihat, atau
- Permainan tradisional

BAHAGIAN B
1. Cara-cara menangani masalah keracunan makanan
2. Pesanan ibu bapa dalam melahirkan pelajar cemerlang
3. Cara-cara berbelanja secara berhemat
4. Kesan-kesan pemanasan global kepada masyarakat
5. Peristiwa-peristiwa yang boleh dijadikan teladan dalam sebuah novel yang dikaji
 BAHAGIAN C
1. Jelaskan konflik masyarakat yang berlaku dalam sebuah novel yang anda dikaji, atau
2. Peranan watak-watak sampingan di dalam sebuah novel yang dikaji, atau
3. Penggunaan teknik plot di dalam membantu perkembangan isi cerita.

Sumber : andrewchoo.edu.my
http://adf.ly/1okqV

No comments:

Post a Comment