Saturday, June 16, 2012

Panduan Penulisan Isi Tersirat


Penulisan Isi Tersirat

1. Mendidik anak-anak supaya berjimat cermat.
2. Sebagai persediaan perbelanjaan pendidikan anak-anak dalam jangka masa panjang.
3. Dapat digunakan samada kememasan.

Panduan penulisan isi tersurat

Antaranya ialah …S1….. Seterusnya….S2……

Contoh jawapan

Antaranya ialah mendidik anak-anak berjimat cermat. Seterusnya sebagai persediaan pernbelanjaan pendidikan anak-anak jangka masa panjang.


http://adf.ly/1okqV

No comments:

Post a Comment