Friday, April 27, 2012

KEMPEN ANTI DADAH dan ROKOKMemandangkan penyalahgunaan dadah boleh menimbulkan pelbagai implikasi negatif ke atas kestabilan dan keselamatan negara, saya merayu kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir dan semua lapisan masyarakat supaya menanamkan sikap prihatin dan memberi kerjasama dan bantuan kepada agensi-agensi kerajaan bagi memantapkan usaha sepadu membanteras gejala dadah yang menjadi musuh utama negara kita.

Adalah menjadi harapan agar kerjasama dan keprihatinan tuan-tuan dan puan-puan dalam usaha mencegah penyalahgunaan dadah dapat merealisasikan matlamat Agensi Dadah Kebangsaan untuk mencapai tahap Negeri Sabah bersih daripada dadah. Saya percaya, matlamat tersebut hanya dapat dicapai melalui pembentukan masyarakat yang prihatin terhadap usaha pencegahan dadah menjelang tahun 2015.

No comments:

Post a Comment