Tuesday, February 07, 2012

ISTILAH KOMSAS

1. Aliterasi –

pengulangan bunyi atau huruf konsonan dalam baris-baris puisi dan prosa
- selalunya huruf m , k , n , t dan kadang-kadang p

2. amanat / pengajaran / mesej –
perutusan yang ingin disampaikan kepada orang ramai / pembaca oleh pengarang

3. anapora –
pengulangan sesuatu kata atau frasa pada permulaan ayat ( dalam puisi atau prosa )

4. antagonis –
watak jahat atau watak terlalu kuat yang menentang watak utama

5. antologi –
kumpulan karya prosa atau sajak atau kedua-daunya yang dihasilkan oleh seseorang atau sekumpulan penulisa dan yang telah dibukkan

6. asonsansi –
pengulangan bunyi atau huruf vokal dalam barus -baris puisi dan prosa

7. babak –
bahagian dalam drama atau lakonan / adegan

8. bait –
bahagian sajak / rangkap

9. balada –
lagu atau puisi panjang yang mengisahkan cerita yang romantis atau sentimental

10. bentuk –
binaan puisi yang terdiri daripada jumlah bait atau rangkap , jumlah p[erlarataan , jumlah suku kata , bunyi rima akhir

11. cereka –
kependekan untuk cerita rekaan atau fiksyen

12. cerpen –
kependekan untuk cerita pendek

13. dialog –
pertuturan watak-watak dalam drama dan fiksyen

14. didaktik – unsur pengajaran / nasihat / pendidikan yang terkandung dalam karya-karya

15. diksi –
pemilihan dan penggunaan kata yang tepat dan berkesan

16. dilema –
keadaan yang menyebabkan sukarnya membuat keputusan antara dua perkara

17. dinihari –
pagi-pagi benar ( antara pukul 3 hingga 5 pagi )

18. drama –
karya yang dipersembahkan oleh pelakon yang mengandungi dialog (percakapan ) dan aksi ( gelagat / kelakuan )

19. elegi –
puisi bernada sedih atau sayu

20. epik –
puisi kepahlawanan yang menceritakan tentang pahlawan yang gagah

21. episode –
satu bahagian daripada sesebuah karya yang mengandungi beberapa peristiwa atau
persoalan

22. gaya bahasa –
corak , bentuk atau rupa sesuatu bahasa meliputi aspek kesemua penggunaan perkataan frasa dan ayat

23. genre –
jenis karya sastera seperti sajak , novel , cerpen dan lain-lain

24. hiperbola –
perbandingan yan berlebih-lebihan

25. humor –
unsur jenaka atau kelucuan yang menimbulkan rasa seronok

26. imbas kembali – peristiwa atau kejadian yang digambarkan melalui penceritaan semula

27. imbas muka –
ramalan atau jangkaan sesuatu peristiwa yang akan berlaku dalam plot

28. intonasi –
turun naik tinggi rendah nada suara

29. inverse –
pembalikan susunan kata yang menyimpang daripada susunan biasa / tatabahasa ( dibalikkan )

30. jeda –
berhenti sebentar

31. ketegangan / suspens –
keadaan tertunggu-tunggu untuk mengetahui sesuatu perkara yang akan berlaku seterusnya

32. klimaks –
bahagian dalam cerita lebih hebat genting mencemaskan dan lain-laian daripada bahagian lain dalam sesebuah cerita

33. konflik –
unsur- unsur ketegangan / pertentangan sehingga menimbulkan konflik yang memerlukan penyelsaiannya

34. latar –
menyatakan tentang masa , ruang dan suasana dalam sesebuah karya

35. mesej –
pemikiran atau pengajaran yang hendak disampaikan dalam sesebuah karya

36.
metafora – perbandingan yang menggunakan kata-kata yang lain daripada makna biasa

37. nada –
bunyi suara yang melahirkan atau membayangkan sesuatu sikap

38. nilai –
sesuatu perbuatan atau tingkah laku yang digeamari atau dibenci

39. peleraian –
penyelesaian sesebuah scerita dalam sesuatu karya sastrea

40. pemikiran –
idea yang dikelmukakan dalam sesebuah karya

41. personafikasi –
unsure yang digunakan untuk memberikan sifat manusia kepada benda yang tidak bernyawaa atau sesuatu yang abstrak

42. perwatakan –
sifat watak dalam cerita . dapat dinilai melalui gambaran oleh pengarang , aksi , dialog dan monolog watak

43. plot –
urutan atau jalinan peristiwa dalam sesebuah cerita

44. prosa –
karya novel dan cerpen

45. protagonis –
watak utama dalam cerita

46. puisi-
karangan berbentuk sajak , syarir , pantun gurindam dll

47. rangkap –
beberapa baris dalam pantun , sajak atau syair yang disatukan

48. rima –
bunyi yang sama pada huruf akhir atau kata akakhir dalam sesebuah rangkap / puisi atau sajak

49. simile –
kiasan yg menggunakan kata-kataperbandingan seperti seumpama bagai bak macam

50. sinkof –
pemendekan atau penyingkatan sesuatu kata dengan menghilangkan huruf atau suku kata( sahaja – saja , tidak – tak , hendak – nak )

Sumber rujukan : Buku analisis komsas
http://adf.ly/1okqV

Monday, February 06, 2012

Teknik Menjawab Rumusan Bahagian Perenggan Kesimpulan

1. Kesimpulan hendaklah “SATU AYAT” sahaja yang terdiri daripada “DUA UNSUR”.

a). Unsur pertama ialah cadangan anda iaitu apa/siapa yang patut melakukan sesuatu.

b). Unsur kedua ialah mengapa cadangan itu patut dilaksanakan/kesan daripada cadangan itu.

Contoh:

Kesimpulannya, semua pihak harus bekerjasama untuk mengelakkan keracunan makanan (unsur pertama) agar keselamatan awam terjamin. (unsur kedua).

Kata kunci penulisan kesimpulan rumusan

Pihak yang terlibat (sesuai dengan tema 1 isi tersurat)+ tindakan pihak tersebut + kata hubungan agar/supaya + harapan hasil tindakan tersebut

2. Namun begitu, satu ayat itu harus mempunyai EMPAT perkara di dalamnya iaitu:

Pihak + Tindakan + Kata Hubung + Alasan

Pihak -
Siapa yang bertanggungjawab @ siapa yang boleh lakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah dalam petikan

Tindakan -
Nyatakan bahawa pihak di atas harus mengatasi masalah yang menjadi isu dalam petikan

Kata Hubung - Supaya @ agar

Alasan - Berikan justifikasi atau kesan mengambil tindakan tersebut

Contoh 1
Petikan berkaitan pembalakan yang keterlaluan

Pihak - Kerajaan
Tindakan - Harus mengurangkan pembalakan
Kata Hubung - Agar
Alasan - Memelihara alam semula jadi

Penutup Lengkap
Kesimpulannya, kerajaan harus mengurangkan pembalakan agar alam semula jadi kita terpelihara.

Contoh 2
Petikan berkaitan masalah disiplin di sekolah

Pihak - Pihak sekolah
Tindakan - Harus mengawal disiplin pelajar
Kata Hubung - Agar
Alasan - Dapat melahirkan generasi yang berakhlak mulia

Penutup Lengkap
Kesimpulannya, pihak sekolah harus mengawal masalah disiplin dalam kalangan pelajar agar dapat melahirkan satu generasi yang berakhlak mulia.

http://adf.ly/1okqV

Panduan Penggunaan Peribahasa dalam penulisan karangan

Panduan penggunaan penulisan peribahasa dalam karangan. Semoga panduan ini dapat membantu calon PMR, SPM dan STPM pada tahun ini. Sila ambil perhatian beberapa cara penulisan peribahasa tersebut seperti yang di bawah ini:

1. Menggunakan satu tanda petik ' ’

Tanda petik jenis ini digunakan untuk menyatakan sesuatu tajuk atau bahagian yang difokuskan.

Contoh:

Peribahasa ‘usaha tangga kejayaan’ perlu dijadikan pegangan oleh sesiapa sesiapa sahaja yang ingin mengecapi kejayaan dalam hidup ini.


2. Menggunakan dua tanda petik " ".

Tanda dua petik digunakan untuk maksud konsep cakap ajuk atau unsur personifikasi, iaitu seolah-olah `pepatah’ itu manusia atau orang tua yang memberikan nasihat atau berkata-kata.

Contoh:

(a) Ibu bapa hendaklah mendidik anak sejak kecil bak kata pepatah,”kalau hendak melentur buluh, biarlah dari rebungnya.

(b) Orang tua-tua mengatakan, “jauh perjalanan, luas pengalaman.”(Tiada kata hubung `bahawa')


3. Tanpa menggunakan tanda petik

Jika ayat tersebut berbentuk ayat cakap pindah atau keterangan, tanda petik tidak perlu digunakan.

Contoh:

(a) Setiap pelajar mestilah berusaha untuk mencapai kejayaan seseorang kerana kalau tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya.

(b) Ibu bapa sepatutnya menjadi model kepada anak-anak mereka kerana pepatah Melayu mengatakan bahawa bagaimana acuan begitulah kuihnya. (Ada kata hubung `bahawa')

http://adf.ly/1okqV

Saturday, February 04, 2012

Salam Maulidur Rasul

Salam Maulidur Rasul buat semua umat Islam. 12 Rabiulawal umat Islam menyambut hari keputeraan junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW Baginda diutuskan oleh Allah SWT bagi membawa umatnya ke jalan yang mulia, membawa rahmat kepada semua umat, dan jalan yang diberkati Allah SWT.

Semoga hari keputeraan Nabi Muhammad SAW dapat dihayati dengan penuh keinsafan dan kasih sayang terhadap junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW.

http://adf.ly/1okqV

Friday, February 03, 2012

Golden Guli Membawakan Permainan Tradisional Malaysia Ke Platform iOSNampaknya, lebih banyak aplikasi permainan berbentuk tradisional akan hadir dalam bentuk permainan digital untuk platform mudah-alih. Selepas Congkak Craze sebelum ini, kini hadirnya permainan baru, dinamakan sebagai Golden Guli, yang memfokuskan kepada permainan guli, dengan diberikan beberapa penambahan, dan ciri-ciri moden.

Aplikasi permainan yang dibangunkan oleh iReka Soft ini menyediakan lebih daripada 90 tahap permainan berbeza, membolehkan anda hilang bosan, dengan pelbagai tahap diperkenalkan, dengan cabaran-cabaran yang semakin sukar dari sebuah tahap ke tahap yang lain.

Melalui halaman informasi pada iTunes, ia kelihatan aplikasi tersebut akan ditawarkan secara percuma untuk seminggu, sebelum ianya mula dijual. Jadi, bagi anda yang berminat, mungkin anda boleh memuat-turunya sementara percuma, dan memainkannya pada peranti iOS anda hari ini.

sumber rujukan : http://amanz.my/2012/02/golden-guli-ios/

http://adf.ly/1okqV

Everything Apple Must Change Before I Buy An iPhone 5

Provided by Business Insider's Steven Kovach

I was really close to upgrading my iPhone 4 when the 4S launched last year.

Not because I was dying for the upgrade, but because I was getting sick of AT&T's horrible service in New York. I wanted an excuse to make the move to Verizon.

But for me, the upgrade didn't make sense. I, like many other current iPhone 4 owners, was hoping for a bit more from Apple.

Luckily, it looks like the next iPhone could arrive as early as this summer, according to some new rumors. I might not have to wait as long as I thought.

Before I do upgrade though, I have a few demands for the next iPhone. Keep reading to see what I want.
It's time for Apple to finally adopt 4G

I can understand why Apple was hesitant to add 4G LTE to the iPhone 4S. It's a battery hog. The chips necessary to hop on 4G networks could've made the iPhone thicker instead of sleek and thin. Basically, the same reasons it waited an extra year to add 3G to the iPhone.

But now it's time for Apple to get on board. I've used Verizon and AT&T's LTE networks on several different Android devices and the speeds are incredible. At times, it can be as fast as your Wi-Fi connection at home. If Apple skips LTE again this year the iPhone will look antiquated compared to the competition.
A 4-inch screen

Every time I test a new Android phone with a 4-inch (or larger) screen, I find it hard to adjust when I return to my iPhone's tiny 3.5-inch display. After using every screen size imaginable, I think 4 inches is the true sweet spot for a smartphone. With all the video watching and gaming we do on our phones, it'd be nice to have some extra real estate on the display.
It should play HD video

The resolution on the iPhone 4 and 4S is incredible thanks to the fancy Retina Display. But unlike a few premium Android phones out there, the iPhone still can't display true HD video. (For example, the Galaxy Nexus plays gorgeous 720p HD video.) I'd like to see the same on the iPhone 5.
A faster processor for better graphics and speed
With rumors that the iPad 3 will get a zippy new processor, it's likely the iPhone 5 will get the same one when it launches later this year. After all, that's the pattern Apple followed with the iPhone 4 and 4S. I'd be shocked if this didn't happen, especially with so many competing smartphones rocking processors that are already faster than what the iPhone 4S has.
It also needs more memory

I was a bit surprised when the iPhone 4S launched with just 512 MB of memory. Most experts thought it'd have twice that. Memory helps with advanced stuff like running several apps at once, so I'm hoping the iPhone 5 gets a boost.
Multitasking is still pretty awful on the iPhone

I think Apple did a halfway job when it added multitasking to the iPhone almost two years ago. Right now, running apps live in a tray you access by tapping the home button twice. If you want to close them, you have to painstakingly do so one at a time. It's annoying. I'm hoping Apple comes up with a better solution this time around.

The photo here shows a nice tweak jailbreakers use to handle multitasking on iPhones. Perhaps Apple could learn from this.
After two years, it's time for a fresh design

Even I was a bit disappointed after waiting more than a year for the next iPhone just to find out Apple only made internal upgrades. After two years of the same iPhone 4 design, I want something new before I upgrade. Chances are pretty good that Apple will deliver.
Better battery life

Compared to most touchscreen phones, the iPhone's battery life is already pretty good. But if Apple is in fact going to add a larger screen and a 4G LTE chip, it'll have to give the battery a nice boost to compensate.

By the way, we've already seen that this is possible with Motorola's new Droid Razr Maxx. That phone runs on Verizon's 4G LTE network, yet can last more than a day on one charge.
Built-in integration with Facebook, LinkedIn, Dropbox, and other popular web services

Sorry Apple lovers, but I'm about to make another Android comparison. One of my favorite things about Google's OS is that it allows for deep integration with a wide range of popular social networks and web services. All you have to do is install an app, and it's immediately a part of your phone.

Apple got a nice start by integrating Twitter into the iPhone, but I want more: Facebook, Evernote, Dropbox, LinkedIn, you name it. We use such a variety of services these days, it'll be nice if our iPhones made it easier to share.
Fix iMessage!

While we're big fans of iMessage, there are still a bunch of annoying nuances we're dying for Apple to fix. First of all, there's no way to block people from sending you iMessages without completely shutting the service off. iMessages can also get lost if you switch phones and another user tries to send one. Finally, there's a problem where iMessage can tie itself to your device, causing your messages to get sent to the wrong person.

We'd also like to see Apple to take iMessage a bit further, adding a BBM-like buddy list for your friends and an app for Macs and PCs.
What about the iPad? Click here for 9 things Apple needs to change with the iPad 3 before I buy one

More from Business Insider:

Apple: Relax, iMessage Works Just Fine

This Super Useful App Remembers All Your Passwords So You Don't Have To

By The Business Insider | Daily Ticker – 23 hours ago
http://adf.ly/1okqV