Saturday, January 28, 2012

PANDUAN PENULISAN PENUTUP KARANGAN BAHASA MALAYSIA

1. Kesimpulan mestilah lembut tetapi berkesan
2. Jangan mengulangi isi-isi yang telah dikemukakan
3. Gunakan penanda wacana yang sesuai

Contoh :

(i) Kesimpulanya, kita perlulah berhati-hati apabila menerima kedatangan pekerja asing kerana pelbagai masalah sosial yang dibawa oleh mereka. Mereka seharusnya ditapis sebelum diterima bekerja di sini.

(ii) Oleh yang demikian, marilah kita bersama-sama menjadi pengguna yang bijak dan bergabung tenaga untuk membanteras inflasi. Ini sejajar dengan wawasan Perdana Menteri kita yang berkeyakinan bahawa inflasi di Malaysia boleh mencapai nilai 0%.

(iii) Jelaslah kepada kita bahawa semua pihak memainkan peranan yang penting dalam usaha membantu kerajaan membendung masalah inflasi merupakan masalah kita bersama. Masalah inflasi tidak akan menjadi gawat dan membimbangkan sekiranya semua pihak mempunyai kesedaran.

(iv) Natijahnya, sektor perindustrian bukan sahaja mendorong pertumbuhan ekonomi Negara malah mengembleng tenaga belia ke arah penerokaan suatu bidang baru . Oleh itu, langkah-langkah yang sewajarnya harus diambil oleh pihak kerajaan bagi membendung pelbagai masalah negatif dalam sektor ini untuk menjamin keutuhan dan kejayaan sektor perindustrian di Malaysia.

(v) Pada keseluruhannya, lawatan sambil belajar itu sungguh berjaya. Menurut beberapa orang ahli yang ditemu ramah, mereka sedar bahawa kegiataan penubaan ikan merupakan satu cara yang tidak bermoral. Sebaliknya , penternakan ikan di dalam sangkar perlu digalakkan bagimendapatkan hasil yang lumayan di samping dapat mengelakkan keracunan dan pencemaransungai

http://adf.ly/1okqV

No comments:

Post a Comment