Thursday, December 15, 2011

Ringkasan Kata Ganti diri pertama, kedua, dan ketiga

1. Kata Ganti Nama Diri = Diri Pertama( Orang yang bercakap )

a. Tunggal
aku
saya
patik
hamba

b. Bilangan Banyak / Jamak
kami
kita

--------------------------------------------------------------------------

2. Diri Kedua = ( Orang yang dilawan bercakap )

a. Tunggal
awak
kamu
engkau
encik
cik
saudara
saudari
tuan
puan
anda
tuanku

b.Bilangan Banyak / Jamak
awak semua
kamu semua
saudara sekalian
saudari sekalian
encik-encik
cik-cik
tuan-tuan
puan-puan
anda semua
kalian

--------------------------------------------------------------------------

3. Diri Ketiga = ( Orang yang diceritakan halnya )

a. Tunggal
dia
ia
nya
beliau
baginda

b.Bilangan Banyak / Jamak
mereka

http://adf.ly/1okqV

No comments:

Post a Comment