Thursday, December 15, 2011

Kata Ganti Diri Pertama

1.Kata ganti diri pertama ialah kata yang digunakan untuk menggantikan diri orang yang bercakap.

2.Kata ganti diri pertama terbahagi dua, iaitu yang berbentuk tunggal dan yang berbentuk jamak.


Kata Ganti Diri Pertama

a.aku(tunggal)digunakan apabila bercakap dengan kawan biasa atau dengan Tuhan

b.saya(tunggal)digunakan apabila bercakap dengan seseorang yang baru dikenal atau dalam suasana rasmi

c.hamba(tunggal)digunakan pada diri sendiri pada zaman dahulu

d.patik(tunggal)digunakan oleh rakyat apabila bercakap dengan raja atau sultan

e.beta(tunggal)digunakan oleh raja atau sultan apabila bertitah kepada rakyat

f.kami (jamak)digunakan kepada diri orang yang berkata serta temannya apabila bercakap dengan orang kedua

7.kita(jamak)digunakan kepada diri sendiri dan menyertakan diri orang kedua

8.Gantinama Diri Bilangan Tunggal dan Bilangan Banyak. Bentuk dan contoh kata nama diri pertama

a.tunggal (contoh) beta, patik, aku, saya

b.jamak (contoh) kita, kami, kita orang

http://adf.ly/1okqV

No comments:

Post a Comment