Sunday, November 13, 2011

PROSEDUR MENULIS KARANGAN

Berikut merupakan prosedur terancang untuk mendekati soalan karangan.

1.PILIH TAJUK YANG SESUAI
- Fahami kehendak soalan.
-Adakah anda mempunyai pengetahuan yang mencukupi tentang bidang/isu tersebut.

2.KENAL PASTI ISI
- Pastikan isi-isi menepati kehendak soalan
- Pastikan juga isi-isi anda logik/boleh diterima akal.
- Pastikan isi-isi anda tidak bersifat remeh; isi yang tepat tetapi terlalu remeh akan mengurangkan mutu karangan.

3.TENTUKAN KEDUDUKAN ISI
- Isi-isi perlu disusun mengikut urutan kepentingannya.
- Pastikan juga isi-isi ditempatkan menurut urutan logik.

4.KEMBANGKAN ISI
- Sediakan rangka. Buat catatan ringkas untuk setiap isi
- Kekuatan karangan bukan bergantung kepada bilangan isi atau ketepatan isi semata-mata.
- Apa yang lebih penting ialah semua isi perlu dikembangkan dengan kaedah dan teknik yang sesuai.
- Tahukah anda bahawa terdapat kaedah yang berbeza untuk mengembangkan isi yang berbeza. (Hal ini akan diperincikan dalam
pelajaran-pelajaran akan datang)

5. MENGARANG
- Mula mengarang.
- Bina ayat-ayat lengkap untuk menukarkan rangka anda menjadi perenggan lengkap.

6. SEMAK KARANGAN SEBELUM DIHANTAR
- Betulkan semua kesalahan ejaan.
- Betulkan kesalahan tanda baca ( . ) ( ! ) ( ; ) ( , ) ( : ) ( ” ) ( ’ ) ( ? ) dan huruf besar dan huruf kecil dll)
- Betulkan struktur ayat.
- Pastikan anda telah menuliskan nombor soalan.


http://adf.ly/1okqV

No comments:

Post a Comment