Wednesday, October 26, 2011

Soalan Ramalan Novel Sutera dalam Lukisan karya Abd. Talib Hassan Bahasa Melayu SPM 2011

Sesebuah novel dapat menimbulkan kesedaran kepada pembaca dalam pembinaan jati diri. Berdasarkan sebuah novel yang telah anda kaji, berikan tiga peristiwa yang dapat membina jati diri kepada pembaca.

CADANGAN JAWAPAN Novel Sutera dalam Lukisan karya Abd. Talib Hassan

* Adila berusaha membantu Bujei yang dungu clan gelandangan untuk menjadi manusia biasa – membina jati diri bersimpati clan kesungguhan – pembaca terdorong untuk bersikap betas kasihan dan bersungguh-sungguh apabila berusaha supaya mendapat kejayaan

* Wak Senen berterus terang kepada Bujei tentang tanah yang didudukinya – membina jati diri kejujuran dan keikhlasan – pembaca terdorong untuk bersikap jujur clan ikhlas

* Adilah mendermakan darahnya kepada Sahak – membina jati diri bersimpati dan sanggup berkorban – pembaca terdorong untuk bersikap tidak mementingkan diri sendiri

Sumber rujukan : Skor A+ dalam SPM (PELANGI)
http://adf.ly/1okqV

No comments:

Post a Comment