Wednesday, October 26, 2011

Soalan Ramalan Novel Melunas Rindu karya Hartini Hamzah Bahasa Melayu SPM 2011

Sesebuah novel dapat menimbulkan kesedaran kepada pembaca dalam pembinaan jati diri. Berdasarkan sebuah novel yang telah anda kaji, berikan tiga peristiwa yang dapat membina jati diri kepada pembaca.

CADANGAN JAWAPAN Novel Melunas Rindu

* Fuad menghantar anak Borhan yang demam ke klinik — membina jati diri bantu-membantu — pembaca terdorong untuk membantu orang lain yang menghadapi kesusahan

* Fuad menunaikan solat berjemaah dan mengaji di surau – membina jati diri mempercayai keesaan Tuhan – pembaca terdorong untuk teguh berpegang kepada ajaran agama

* Fuad dan Farhana merancang pelbagai program untuk meningkatkan pencapaian murid dalam mata pelajaran bahasa Inggeris – membina jati diri bekerjasama –pembaca terdorong untuk bekerjasama dan berfikiran kritis serta kreatif dalam mencapai sesuatu kejayaan

Sumber rujukan : Skor A+ dalam SPM (PELANGI)
http://adf.ly/1okqV

No comments:

Post a Comment