Sunday, October 02, 2011

Kertas Dua Bahagian B Kertas Dua PMR BM

BAHAGIAN B
KARANGAN BERPADU

Pengenalan
- Calon diminta menjawab karangan berdasarkan bahan rangsangan sama ada dalam bentuk gambar, bahan grafik, jadual dan sebagainya.
- Biasanya tajuk yang dikemukakan adalah tentang kemasyarakatan, keceriaan, kesihatan, pencemaran, dan sebagainya.
- Panjang karangan berdasarkan bahan rangangan ini hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.
- Karangan mesti disiapkan dalam tempoh masa 25 minit.
- Markah yang diperuntukan ialah 20 markah.
- Calon dinasihatkan agar banyak membaca bahan-bahan daripada majalah, internet dan sebagainya untuk menambahkan pengetahuan.
- Karangan berdasrekan bahan rangsangan juga memerlukan calon untuk berfikiran kreatif dan kritis.


Teknik Menjawab
1. Baca dan fahamkan kehendak soalan.

2. Cari kata kunci atau tugasan / kehendak soalan.
a. Huraikan pendapat anda tentang aktiviti riadah berdasarkan gambar yang diberi.
b. Huraikan pendapat anda tentang amalan-amalan murni berdasarkan gambar yang
diberi.
c. Huraikan pendapat anda tentang kegunaan bahan-bahan terbuang berdasarkan gambar yang diberi.

3. Buat rangka karangan yang mengandungi pendahuluan, isi dan penutup.

4. Sebaik-baiknya kemukakan empat isi utama.

5. Baca karangan yang sudah siap ditulis untuk mengesan apa-apa kesalahan yang mungkin terdapat seperti tanda baca, ejaan, kosa kata, dan sebagainya.


Contoh Soalan:
Lihat gambar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang aktiviti bergotong-royong di sekolah anda. Panjang huraian anda hendaklah tidak lebih daripada 120 patah perkataan.Contoh Jawapan:

Aktiviti bergotong-royong di sekolah saya sering diadakan terutama pada hujung minggu atau cuti persekolahan. Semua warga sekolah terlibat dalam aktiviti tersebut. Lazimnya kami mengambil masa selama dua hingga tiga jam setiap kali aktiviti dijalankan.

Sebelum itu, Guru Penyelaras Program akan memberi taklimat tentng pembahagian kerja. Ada yang membersihkan bilik-bilik darjah, kawasan padang, mengecat bangunan, membersihkan tingkap, mengutip sampah, dan sebagainya.

Sebenarnya bekerjasama dalam membersihkan kawasan sekolah banyak memberi faedah. Bukan sahaja kawasan sekolah menjadi bersih, ceria, dan kemas malah amalan murni ini dapat menghapuskan tempat pembiakan nyamuk dan seranga lain yang menyebabkan penyakit. Di samping itu, secara tidak langsung hubungan antara warga sekolah dengan ibu bapa juga dapat dieratkan.

Selain murid-murid, pihak yang turut bekerjasama menjalankan aktiviti gotong-royong pada hari itu ialah guru-guru, pekerja sekolah, dan ibu bapa murid yang berkesempatan. Mereka membuat kerja-kerja yang lebih berat seperti mengangkat kerusi meja yang rosak ke dalam lori untuk dihapus kira, membersihkan longkang, dan mencantas dahan pokok.

Kesimpulannya aktiviti bergotong-royong yang telah dilaksanakan di sekolah patut diteruskan dari semasa ke semasa. Oleh itu, semua pihak perlu bekerjasama supaya persekitaran sekolah sentaisa bersih dan ceria.

Sumber : Encik Zainudin
http://adf.ly/1okqV

No comments:

Post a Comment