Tuesday, October 04, 2011

Calon perlu melaksanakan beberapa strategi bagi menghasilkan karangan yang cemerlang.

Strategi tersebut ialah:

1 Memilih soalan yang tepat.
(Baca semua soalan dengan teliti, gariskan perkataan penting yang terdapat dalam setiap soalan dan pastikan isu yang hendak dihuraikan benar-benar difahami. Anda juga perlu memastikan mereka dan mengetahui format karangan yang dipilih sekiranya karangan itu jenis berformat.

2 Memahami kata kunci atau tugasan yang terdapat dalam soalan yang dipilih.

3 Menyediakan rangka karangan atau peta minda.

4 Memulakan penulisan dengan memastikan bahagian pendahuluan, pemerenganan dan penutup ditulis dengan baik.

5 Membuat semakan karangan (aspek ejaan, tanda baca, tatabahasa, penanda wacana dan struktur ayat).

http://adf.ly/1okqV

No comments:

Post a Comment