Monday, September 26, 2011

PENERANGAN RUMUS BAHASA MALAYSIA PMR 2011

1. LANGKAH SATU
BACA PETIKAN
Baca petikan secara keseluruhan bagi mendapatkan gambaran idea secara umum.

2. LANGKAH DUA
BACA ARAHAN
Kenal pasti kata kunci dalam arahan (dicetak tebal).
Cth: Kesan-kesan, usaha-usaha, faktor-faktor, langkah-langkah, cara-cara, atau
punca-punca.

3. LANGKAH TIGA
LIMA ISI PENTING
Senaraikan isi penting yang berkaitan dengan kata kunci.

4. LANGKAH EMPAT
Pilih dan ringkaskan ayat isi menggunakan teknik penggantian penanda wacana dan
kata hubung.

5. LANGKAH LIMA
Susun ayat-ayat isi ikut keutamaan perenggan.

6. LANGKAH ENAM
Sempurnakan ayat dengan menambah penanda wacana.

Sumber : Penulisan cemerlang BM PMR
http://adf.ly/s

No comments:

Post a Comment