Saturday, September 10, 2011

Cara Memulis Ayat Penutup Rumusan Bahasa Malaysia

1. Penutup rumusan harus ditulis dalam satu ayat sahaja.

2. Namun begitu, satu ayat itu harus mempunyai EMPAT perkara di dalamnya iaitu:

Pihak + Tindakan + Kata Hubung + Alasan

Pihak
- Siapa yang bertanggungjawab @ siapa yang boleh lakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah dalam petikan

Tindakan
- Nyatakan bahawa pihak di atas harus mengatasi masalah yang menjadi isu dalam petikan

Kata Hubung
- Supaya @ agar

Alasan
- Berikan justifikasi atau kesan mengambil tindakan tersebut

Contoh 1
Petikan berkaitan pembalakan yang keterlaluan

Pihak - Kerajaan
Tindakan - Harus mengurangkan pembalakan
Kata Hubung - Agar
Alasan - Memelihara alam semula jadi

Penutup Lengkap
Kesimpulannya, kerajaan harus mengurangkan pembalakan agar alam semula jadi kita terpelihara.

Contoh 2
Petikan berkaitan masalah disiplin di sekolah

Pihak - Pihak sekolah
Tindakan - Harus mengawal disiplin pelajar
Kata Hubung - Agar
Alasan - Dapat melahirkan generasi yang berakhlak mulia

Penutup Lengkap
Kesimpulannya, pihak sekolah harus mengawal masalah disiplin dalam kalangan pelajar agar dapat melahirkan satu generasi yang berakhlak mulia.

http://adf.ly/1okqV

No comments:

Post a Comment