Friday, August 26, 2011

SOALAN ULANGKAJI SPM 2011 SEJARAH

4 a Nyatakan dua sebab berlakunya Perang Dunia Pertama

Jawapan
F1 Kemunculan nasionalisme
F2 Kewujudan pakatan negara-negara pakatan Eropah/ wujud Perikatan Kuasa Tengah dan
Pakatan Bertiga
F3 Persaingan kuasa-kuasa besar merebut peluang ekonomi
F4 Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand , pewaris takhta Austria-Hungary
F5 Jerman menyerang Perancis melalui Belgium
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

b Namakan dua negara yang menganggotai Pakatan Bertiga

Jawapan
F1 Jerman
F2 Austria-Hungary
F3 Itali
F4 Turki
F5 Bulgaria
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

c Namakan dua negara yang menganggotai Perikatan Kuasa Tengah

Jawapan
F1 Britain
F2 Perancis
F3 Rusia
F4 Itali
F5 Jepun
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

d Nyatakan dua kesan Perang Dunia Pertama

Jawapan
F1 Tamatnya pemerintahan beraja di Eropah
F2 Termeterai Perjanjian Versailles pada Jun 1919
F3 Terbentuk beberapa buah negara baru
F4 Berubahnya peta Eropah
F5 Penubuhan Liga Bangsa
F6 Menggalakkan keamanan dan kerjasama antarabangsa serta menjamin keselamatan bersama
F7 Negara-negara yang berperang mengalami inflasi
F8 Berlakunya pengangguran
F9 Menanggung hutang peperangan yang tinggi
F10 Pasaran dunia dikuasai oleh amerika Syarikat dan Jepun
F11 Britain kehilangan 1/3 daripada sumber perdagangan luar
F12 Kehilangan nyawa yang ramai / kecederaan yang tinggi
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e Bagaimanakah sesebuah negara boleh menjalinkan hubungan baik antara satu sama lain?

Jawapan
F1 Menghormati undang-undang negara lain
F2 Menghormati kedaulatan negara lain
F3 Menghormati hak negara lain
F4 Tidak campur campur dalam hal-ehwal negara lain 1
F5 Menyelesaikan sebarangmasalah/pertikaian/ perselisihan melalui rundingan/diplomasi/
tolak-ansur
F6 Menggalakkan kerjasama dalam ekonomi/politik/sosial
F7 Bersatu-padu/ bekerjasama/ bantu membantu/ tolong-menolong mana-mana yang munasabah

http://adf.ly/1okqV

No comments:

Post a Comment