Friday, August 26, 2011

SOALAN ULANGKAJI SPM 2011 SEJARAH

2 Kerajaan Bani Umaiyah mempunyai dua fasa pemerintahan iaitu di Damsyik dan Cordova, Sepanyol iaitu bermula 661 M hingga 1031 M.

a Nyatakan dua perubahan yang diperkenalkan oleh pemerintah kerajaan Bani Umaiyah Bani Umaiyah dalam bidang pentadbiran sejurus sahaja menguasai kerajaan Islam.

Jawapan
i Sistem khalifah
ii Sistem Wazarah
iii Sistem Urus Setia
iv Sistem Hijabah
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

b Senaraikan tiga jabatan yang ditubuhkan oleh kerajaan Bani Umaiyah untuk melicinkan urusan pentadbiran.

i Jabatan cukai
ii Jabatan Surat Menyurat
iii Jabatan Urusan Am
iv Jabatan Urusan
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

c Apakah tujuan penubuhan Diwanul Jundi?

Jawapan
Menguatkan sistem pertahanan
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

d Berikan dua sumber pendapatan kerajaan Bani Umaiyah

Jawapan
i Kharaj ( cukai tanah)
ii Jizyah ( cukai perlindungan)
iii Zakat
iv Usyur ( cukai 1/10 dari hasil pertanian)
v Ghanimah ( harta yang dirampas oleh tentera melalui peperangan)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e Berdasarkan kepada pengetahuan sejarah anda, apakah ciri pemimpin yang perlu ada untuk mengekalkan kegemilangan sesebuah kerajaan.

Jawapan
i Pusat ilmu
ii Pusat kegiatan ekonomi
iii Pusat perdagangan antarabangsa
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

http://adf.ly/1okqV

No comments:

Post a Comment