Friday, August 26, 2011

SOALAN ULANGKAJI SPM 2011 SEJARAH

Pada kurun ke-20, semangat kebangsaan dibangkitkan oleh golongan pelajar yang mendapat pendidikan di Mesir. Merekan mengasaskan Gerakan Islah.

3 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan Gerakan Islah

Jawapan
Gerakan yang berusaha mendorong masyarakat Melayu supaya membetulkan pandangan
mereka terhadap Islam
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(b) Namakan tokoh yang memimpin Gerakan Islah

Jawapan
F1 Syeikh Tahir Jalaluddin
F2 Syed Syed al-Hadi
F3 Dr. Burhanuddin al-helmy
F4 Hj. Abbas Muhammad Tah
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(c) Senaraikan akhbar yang menjadi saluran Gerakan Islah untuk menyebarkan idea perjuangan mereka?

Jawapan
F1 Al-imam
F2 Neracha
F3 Idaran Zaman
F4 Pengasuh
F5 Al-ikhwan
F6 Saudara
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(d) Nyatakan idea-idea yang disampaikan melalui Gerakakan Islah

Jawapan
F1 Menjana ajaran Islamdari sudut kemajuan dunia
F2 Gesaan memajukan ekonomi/pendidikan/sosial/politik orang melayu
F3 Menyemai sikap mengkritik penjajah dalam fikiran orang Islam
F4 Mengkritik raja yang tidak berperanan memajukan orang Melayu
F5 Pembesar Melayu yang tidak berperanan memajukan orang Melayu
F6 Pendidikan untuk orang perempuan
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(e) Mengapakah Gerakan Islah hanya dapat bergerak di Negeri—negeri Selat?

Jawapan
F1 Masyarakat Melayu telah dipengaruhi oleh Kaum Tua
F2 Undang2 dikeluarkan di Negeri-negeri Melayu untuk menghalang pengaruh Kaum Muda
F3 Kegiatan dakwah Kaum Muda (gerakan Islah) tidak dibenarkan kecuali mendapat kebanaran Sultan
F4 Dilarang membawa masuk buku-buku dan risalah Kuam Muda ke negeri-negeri Melayu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(f) Pada pandangan anda, mengapakah sebahagian masyarakat Melayu boleh menerima idea yang dibawa oleh Gerakan Islah?

Jawapan
F1 Sistem pendidikan Islam yang lebih terbuka
F2 Terdedah kepada ilmu agama yang lebih luas
F3 Lahir tokoh-tokoh agama yang mendapat pendidikan luar negara
F4 Terdapat kitab-kitab dan buku agama yang banyak
F5 Sikap pemimpin yang lebih terbuka danberpendidikan

http://adf.ly/1okqV

No comments:

Post a Comment