Tuesday, August 02, 2011

Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM

Soalan 4 : Novel

pada bahagian ini.

4.Bagi menjawap soalan bahagian ini, anda perlu membaca keseluruhan novel dan seterusnya membuat catatan untuk aspek-aspek berikut:

a. Sinopsis
b. Tema
c. Persoalan
d. Sudut pandangan
e. Plot
f. Teknik
g. Watak/perwatakan
h. Latar (masa, tempat dan masyarakat)
i. Gaya bahasa
j. Nilai (individu dan kemasyarakatan)
k. Pengajaran
l. Kritikan sosial

5.Seterusnya ingati/hafal sekurang-kurangnya 4 isi penting untuk setiap aspek di atas. Hal ini disebabkan markah maksimum untuk setiap soalan novel ialah lapan. Hal ini bermakna anda boleh memperoleh markah maksimum dengan memberikan empat isi yang dikembangkan dengan sempurna.

6.Anda juga seharusnya membuat analisis perbandingan persamaan dan perbezaan antara dua buah novel yang telah anda baca ditingkatan empat dan lima. Hal ini disebabkan anda mungkin dikehendaki membuat perbandingan dengan menggunakan dua buah novel.

7.Oleh yang demikian anda seharusnya membuat catatan seperti berikut:

Aspek Novel X
Tema i. ..................................
ii. .................................
iii. ................................
iv. .................................
Novel Y
i. ..................................
ii. .................................
iii. ................................
iv. .................................

Persoalan i. ..................................
ii. .................................
iii. ................................
iv. .................................
Novel Y
i. ..................................
ii. .................................
iii. ................................
iv. .................................

Nilai i. ..................................
ii. .................................
iii. ................................
iv. .................................
Novel Y
i. ..................................
ii. .................................
iii. ................................
iv. .................................

Aspek - aspek seterusnya

http://adf.ly/1okqV

No comments:

Post a Comment