Wednesday, August 10, 2011

Mengisi penanda wacana

Berikut merupakan beberapa perenggan lengkap daripada tajuk karangan yang berbeza. Lengkapkan perenggan tersebut dengan mengisi penanda wacana atau kata/frasa permulaan ayat yang sesuai

Punca Kesesakan Lalu Lintas

1. ......................................... yang menyebabkan masalah kesesakan di bandar-bandar kita terus menjadi-jadi sejak kebelakangan ini adalah kerana pertambahan bilangan kenderaan yang amat pesat. Kedudukan ekonomi negara kita yang mantap dan suasana politik kita yang stabil menyebabkan Malaysia kaya dengan peluang pekerjaan. 2. .................................... meningkatkan pendapatan dan taraf hidup rakyat kita. 3. ..................................... lebih ramai rakyat Malaysia hari ini mampu memiliki kenderaan peribadi dan tidak lagi terlalu bergantung kepada sistem pengangkutan awam. 4. ........................................... sistem jalan raya yang ada di bandar-bandar kita tidak berkembang selaras dengan peningkatan bilangan kenderaan. 5. ......................................... jalan-jalan tersebut tidak dapat menampung pertambahan kenderaan yang amat mendadak ini.
6. ......................... pergerakan kenderaan di bandar-bandar menjadi kurang lancar dan berakhir dengan kesesakan yang serius.


http://adf.ly/1okqV

No comments:

Post a Comment