Latihan penulisan pengenalan rumusan bahasa Melayu SPM

Panduan Menulis Rumusan pendahuluan / pengenalan rumusan

Panduan Menulis Rumusan pendahuluan / pengenalan rumusan

Isi tempat kosong dengan jawapan yang tepat

  
Isi tempat kosong dengan jawapan yang tepat, pilih butan "Check" untuk semak jawapan jawapan anda. Pilih butan "Hint" untuk panduan jawapan anda. Pilih butan "[?]" untuk klue jawapan anda. Anda akan kehilangan markah jika anda menggunakan khidmat butan hints!
Soalan 1
Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang kepentingan tidur dari segi saintifik dan cara-cara mengatasi masalah sukar tidur.

Jawapan
Petikan membincangkan tidur dari segi saintifik bagi menjamin kecerdasan seseorang.

Friday, August 12, 2011

Aktiviti Kokurikulum

Tuliskan rencana tentang usaha-usaha menggalakkan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum di sekolah.

Pendahuluan
-Aktiviti kokurikulum merupakan salah satu aktiviti yang tersenarai dalam takwim sekolah.
-Tujuan aktiviti ini dijalankan ialah untuk membentuk disiplin di kalangan pelajar.
-Pihak kerajaan telah berusaha menerapkan ke dalam jiwa remaja.

Isi Pertama
AF: Menganjurkan banyak pertandingan.

AH :-Pihak sekolah perlu mengadakan banyak pertandingan di peringkat sekolah.
-Pelajar mempunyai banyak peluang untuk menyertai aktiviti kokurikulum.
-Pelajar dapat mencungkil bakat.

AC :
-Pihak sekolah boleh mengadakan aktiviti seperti kawad kaki, sukan dan permainan, olahraga dan sebagainya bagi memenuhi keperluan pelajar.

AP :
-Jelaslah bahawa pihak sekolah perlu menganjurkan banyak pertandingan di sekolah.

UM : di mana ada kemahuan, di situ ada jalan.

Isi Kedua

AT :
-Memberikan anugerah kepada pemenang atau peserta yang paling aktif.

AH :
-Mendorong pelajar lebih bersemangat melakukan aktiviti kokurikulum.
-Berlumba-lumba mengejar anugerah.
-Merasakan diri dihargai kerana mereka hendak air, pacuran terbit.

AC :
-Pihak sekolah boleh memberikan sijil, trofi dan juga markah merit kepada pelajar.

AP : I
-ntihannya, anugerah perlu diberikan kepada para peserta untuk menggalakkan lagi penyertaan pelajar dalam aktiviti ini.

UM : hendak air pacuran terbit.

Isi Ketiga
AT : Galakan daripada para guru.

AH :
-Menetapkan masa untuk melakukan aktiviti.
-Guru sentiasa turun padang dalam setiap latihan yang dilakukan dan member semangat.
-Tidak menjatuhkan semangat para peserta yang kurang berjaya.

AC :
-Guru boleh membantu pelajar ketika berlatih dengan menyumbangkan makanan dan minuman.

AP : oleh hal yang demikian, galakan daripada guru adalah antara usaha yang boleh dilakukan.

UM : turun padang berpeluk tubuh.

Isi Keempat
AT : Kerjasama daripada ibu bapa.

AH :
-Ibu bapa harus benarkan anak-anak menyertai aktiviti kokurikulum.
-Tidak pandang enteng kepentingan aktiviti kokurikulum.
-Sentiasa memantau anak-anak sama ada mereka menyertai aktiviti kokurikulum ataupun tidak.

AC :
-Sebagai tamsilan, ibu bapa perlulah memberi dorongan dan sokongan kepada anak-anak dengan menghantar anak-anak ke latihan pusat tertentu.

AP : Jelaslah bahawa kerjasama daripada ibu bapa penting untuk mendorong pelajar menyertai kokurikulum.

UM : melentur buluh biarlah dari rebung.

Isi Kelima
AT : Mengadakan kempen tentang kokurikulum di sekolah.

AH :
-Dapat dedahkan kebaikan kokurikulum kepada pelajar.
-Menerangkan kepentingan aktiviti kokurikulum terutama bagi melanjutkan pelajaran ke IPTA.
-Memberikan pengetahuan tentang kokurikulum dan bagaimana untuk menyertainya.

AC :
-Mengadakan taklimat di sekolah serta menampalkan poster atau risalah di papan kenyataan sekolah.

AP : intihannya, kempen tentang kokurikulum boleh diadakan di sekolah bagi mendorong pelajar menyertai kokurikulum.


Penutup :
-Kesimpulannya, semua pihak perlulah bekerjasama dalam menggalakkan pelajar melibatkan diri dalam menyertai kokurikulum.
-Hal ini bagi melahirkan pelajar yang seimbang kokurikulum dan akademik dann seterusnya membantu negara bagi melahirkan modal insan cemerlang.

http://adf.ly/1okqV

No comments:

Post a Comment