Friday, August 12, 2011

Aktiviti Kokurikulum

Tuliskan rencana tentang usaha-usaha menggalakkan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum di sekolah.

Pendahuluan
-Aktiviti kokurikulum merupakan salah satu aktiviti yang tersenarai dalam takwim sekolah.
-Tujuan aktiviti ini dijalankan ialah untuk membentuk disiplin di kalangan pelajar.
-Pihak kerajaan telah berusaha menerapkan ke dalam jiwa remaja.

Isi Pertama
AF: Menganjurkan banyak pertandingan.

AH :-Pihak sekolah perlu mengadakan banyak pertandingan di peringkat sekolah.
-Pelajar mempunyai banyak peluang untuk menyertai aktiviti kokurikulum.
-Pelajar dapat mencungkil bakat.

AC :
-Pihak sekolah boleh mengadakan aktiviti seperti kawad kaki, sukan dan permainan, olahraga dan sebagainya bagi memenuhi keperluan pelajar.

AP :
-Jelaslah bahawa pihak sekolah perlu menganjurkan banyak pertandingan di sekolah.

UM : di mana ada kemahuan, di situ ada jalan.

Isi Kedua

AT :
-Memberikan anugerah kepada pemenang atau peserta yang paling aktif.

AH :
-Mendorong pelajar lebih bersemangat melakukan aktiviti kokurikulum.
-Berlumba-lumba mengejar anugerah.
-Merasakan diri dihargai kerana mereka hendak air, pacuran terbit.

AC :
-Pihak sekolah boleh memberikan sijil, trofi dan juga markah merit kepada pelajar.

AP : I
-ntihannya, anugerah perlu diberikan kepada para peserta untuk menggalakkan lagi penyertaan pelajar dalam aktiviti ini.

UM : hendak air pacuran terbit.

Isi Ketiga
AT : Galakan daripada para guru.

AH :
-Menetapkan masa untuk melakukan aktiviti.
-Guru sentiasa turun padang dalam setiap latihan yang dilakukan dan member semangat.
-Tidak menjatuhkan semangat para peserta yang kurang berjaya.

AC :
-Guru boleh membantu pelajar ketika berlatih dengan menyumbangkan makanan dan minuman.

AP : oleh hal yang demikian, galakan daripada guru adalah antara usaha yang boleh dilakukan.

UM : turun padang berpeluk tubuh.

Isi Keempat
AT : Kerjasama daripada ibu bapa.

AH :
-Ibu bapa harus benarkan anak-anak menyertai aktiviti kokurikulum.
-Tidak pandang enteng kepentingan aktiviti kokurikulum.
-Sentiasa memantau anak-anak sama ada mereka menyertai aktiviti kokurikulum ataupun tidak.

AC :
-Sebagai tamsilan, ibu bapa perlulah memberi dorongan dan sokongan kepada anak-anak dengan menghantar anak-anak ke latihan pusat tertentu.

AP : Jelaslah bahawa kerjasama daripada ibu bapa penting untuk mendorong pelajar menyertai kokurikulum.

UM : melentur buluh biarlah dari rebung.

Isi Kelima
AT : Mengadakan kempen tentang kokurikulum di sekolah.

AH :
-Dapat dedahkan kebaikan kokurikulum kepada pelajar.
-Menerangkan kepentingan aktiviti kokurikulum terutama bagi melanjutkan pelajaran ke IPTA.
-Memberikan pengetahuan tentang kokurikulum dan bagaimana untuk menyertainya.

AC :
-Mengadakan taklimat di sekolah serta menampalkan poster atau risalah di papan kenyataan sekolah.

AP : intihannya, kempen tentang kokurikulum boleh diadakan di sekolah bagi mendorong pelajar menyertai kokurikulum.


Penutup :
-Kesimpulannya, semua pihak perlulah bekerjasama dalam menggalakkan pelajar melibatkan diri dalam menyertai kokurikulum.
-Hal ini bagi melahirkan pelajar yang seimbang kokurikulum dan akademik dann seterusnya membantu negara bagi melahirkan modal insan cemerlang.

http://adf.ly/1okqV

No comments:

Post a Comment