Sunday, July 24, 2011

Latihan KOMSAS Cerpen Hutan Rimba

Latihan KOMSAS Cerpen Hutan Rimba

1. Berikan dua kepentingan hutan kepada manusia

JAWAPAN: Dua kepentingan hutan ialah sebagai sumber makanan dan sumber herba serta akar kayu untuk perubatan.

2. Nyatakan dua langkah lain selain menjadikan tanah pusakanya sebagai hutan simpan yang boleh diambil oleh Pak Tua untuk melestarikan warisan alam.

JAWAPAN: Selain menjadikan tanah pusakanya sebagai hutan simpan, dua langkah lain ialah memberikan penerangan tentang kepentingan khazanah alam kepada para pengunjung dusunnya. Antara langkah lain ialah bekerjasama dengan Jabatan Hutan agar hasil hitan simpannya tidak dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Sumber: Bahagian Pembangunan Kurikulum
http://adf.ly/1okqV

No comments:

Post a Comment