Thursday, June 23, 2011

Kecek – (V) – Awang Abdullah

Maksud

Rangkap 1
Seorang pengarah syarikat mengumpulkan kekayaannya dengan melakukan penipuan atau pecah amanah dan perkara itu menyusahkan orang lain.

Rangkap 2
Seorang petani di kampung pula berusaha dengan tenaga dan kudrat yang dimilikinya untuk mencari rezeki bagi membesarkan anak-anaknya yang ramai. Namun begitu, dia tidak pernah mengambil harta atau kekayaan orang lain untuk meneruskan kehidupannya yang sekian lama dalam kemiskinan.

Rangkap 3
Seorang nelayan yang hidup miskin meneruskan hidupnya dengan mencari rezeki di laut untuk membesarkan anak-anaknya. Namun begitu, nelayan itu tidak pernah mengambil kesempatan daripada kesenangan orang lain semasa mencari rezeki walaupun dia sudah lama hidup dalam keadaan susah.

Rangkap 4
Walau bagaimanapun, Tuhan tidak pernah mungkir untuk mencatatkan setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk menegakkan keadilan pada hari pembalasan nanti.

Tema
Pertentangan sikap antara orang kaya yang tidak amanah dengan orang miskin yang jujur.

Persoalan
1. sikap orang kaya yang menyusahkan orang lain
2. kegigihan petani yang berusaha untuk mencari rezeki
3. ketabahan nelayan yang mencari rezeki untuk menanggung keluarga
4. hari pembalasan pasti akan dihadapi oleh setiap orang

Gaya Bahasa
1. Metafora
– akaun kemiskinannya
- pagar sengsara
- akaun sengsaranya
- ruang kedaifan
- rahang laut
- pusaran nasib
- rumah keadilan

2. Pengulangan – tetapi, ke dalam, di, ke dalam

3. Asonansi – yang telah lama pecah

4. Aliterasi - dia mencantum kemiskinan

Nada : Sinis

Nilai
1. Kejujuran
2. Kegigihan
3. Ketabahan
4. Keadilan

Pengajaran
1. Kita hendaklah mencari harta kekayaan dengan cara yang halal.
2. Kita haruslah gigih berusaha untuk mencari rezeki untuk keluarga.
3. Kita mestilah percaya akan balasan Tuhan kepada orang yang tidak amanah.
4. Kita tidak patut mengambil kesempatan daripada kesenangan orang lain untuk memperoleh kekayaan.


http://adf.ly/1okqV

No comments:

Post a Comment