Tuesday, June 07, 2011

KATA KERJA

1. Kata yang menyatakan makna "PERBUATAN" atau "PERLAKUAN".
2. Pada umumnya ditandai oleh imbuhan-imbuhan seperti

-ber..
-ber...an
-ber...kan
-me....
-me....kan
-me....i
-memper....
-memper....kan
-memper....i

3. Kata kerja yang TIDAK ditandai imbuhan dapat dibezakan daripada kata adjektif yanh ditandai kata penguat seperti ;

-amat,
-sangat,
-paling

4. Kata kerja yang TIDAK ditandai oleh kata-kata penguat tersebut, misalnya.
sangat duduk dan paling hinggap tidak mungkin.

5. Kata kerja terbahagi kepada tiga iaitu ;

a. kata karja tak transitif
b Kata kerja transitif
c. kata kerja pasif

6. Kata kerja tak trsansitif digunakan untuk membentuk ayat-ayat aktif.

7. Kata kerja pasif digunakan untuk membentuk ayat-ayat pasif

No comments:

Post a Comment