Wednesday, June 01, 2011

Asas pemberian markah bahasa penulisan rumusan

Asas pemberian markah bahasa tertakluk kepada markah isi

Peringkat BAIK.

Markah isi 18 hingga 20, memperolehi markah bahasa antara 9 atau 10. Ini bermakna kesinambungan isi baik, struktur ayat dan tatabahasa baik, kosa kata luas dan tanda baca/ejaan betul.

atau

Markah isi 15 hingga 17, memperolehi markah bahasa antara 7 atau 9. Ini bermakna kesinambungan isi baik, struktur ayat dan tatabahasa baik, kosa kata luas dan tanda baca/ejaan betul.


Peringkat SEDARHANA.

Markah isi 12 hingga 14, memperolehi markah bahasa antara 6 atau 7. Ini bermakna kesinambungan isi masih baik, struktur ayat dan tatabahasa masih memuaskan, kosa kata masih memuaskan dan tanda baca/ejaan juga memuaskan.

atau

markah isi 8 hingga 11, memperolehi markah bahasa antara 4 atau 6. Ini bermakna kesinambungan isi masih baik, struktur ayat dan tatabahasa masih memuaskan, kosa kata masih memuaskan dan tanda baca/ejaan juga memuaskan.

Peringkat LEMAH

markah isi 1 hingga 7, memperolehi markah bahasa antara 1 atau 4. Pada keseluruhannya dalam serba kekurangan / tidak memuaskan.

NOTA PERINGATAN

1. Jika bahasa murid agak baik, tambah 1 markahr lagi.
2. Jika bahasanya kurang memuaskan tolak 1 markah,
3. Jika DISALIN BULAT-BULAT PERKATAAN DEMI PERKATAAN, AYAT DEMI AYAT, walapun jumlah perkataan kurang daripada 120 patah perkataan, berikan 0 Markah.
4. Jika rumusan kurang daripada 250 patah perkataan . markah tidak dipotonng.
5. Markah bahasa maksimum 10 markah sahaja.

Sumber : Skemah pemerkahan BM

2 comments:

  1. Nice post, I bookmark your blog because I found very good information on your blog, Thanks for sharing mora a informatiom
    http://goo.gl/tGqfRs

    ReplyDelete