Saturday, May 07, 2011

TATABAHASA

1. Kata nama am ialah kata nama yang menyatakan makna benda, perkara atau konsep yang umum sifatnya.

2. Kata nama am dapat dibahagikan kepada :

a) Kata nama am hidup manusia :
guru, tentera, polis, doktor, ayah, ibu, abang

b) Kata nama am hidup bukan manusia (haiwan) :
itik, kambing, gajah, burung, arnab, rusa, kuda, buaya, jejentik

c) Kata nama am tak hidup institusi :
rumah, maktab, hospital, dewan, padang, asrama, kedai,

d) Kata nama am tak hidup bukan institusi konkrit :
kereta, bas, laut, jalan, meja

e) Kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak berbilang :
cerita, drama, penilaian

f) Kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak tak berbilang :
roh, kisah, ukuran


3. Kata nama Khas ialah kata nama yang merujuk kepada nama sesuatu benda yang khusus dan ejaannya berpangkalkan huruf besar.

4. Kata nama khas dapat dibahagikan kepada:

a) Kata nama khas hidup manusia :
Perdana Menteri, Syarifah, David, Doktor Lee

b) Kata nama khas hidup bukan manusia :
Sang Kancil, Si Tompok, Pak Belang

c) Kata nama khas tak hidup tempat :
Kuala Lumpur, Kedah Darul Aman, Malaysia

d) Kata nama khas hidup judul buku :
Sehijau Warna Daun, Pahlawan Pasir Salak

Sumber : Abdul Ghalib Yunus

No comments:

Post a Comment