Thursday, March 10, 2011

PELBAGAI KELEMAHAN DAN KESALAHAN YANG DAPAT DIKESAN (PENULISAN RUMUSAN)

1. Antara kesalahan dan kelemahan yang dapat dikesan :

a. Tidak menulis ayat pendahuluan;
b. Tidak menulis ayat kesimpulan; tiada ( Cadangan + Harapan );
c. Menulis isi-isi tersurat sahaja;
d. Tidak menulis isi tersirat;
e. Jumlah perkataan yang melebihi hadnya
f. Kesalahan bahasa;
g. Kesalahan dalam penggunaan tanda bacaan;
h. Menyalin kata-kata dalam petikan asal bulat-bulat;
i. Menggunakan kaedah merigkaskan karangan;

j. Kesalahan Struktur ayat atau tatabahasa;
Contoh :
a. "Memandu dengan laju kenderaan mereka". (SALAH)
b. "Memandu kenderaan mereka dengan laju". (BETUL)

k. Tidak menulis jumlah patah perkataan; menipu menulis jumlah patah perkataan;
L. Kurang menggunakan kata hubung atau penanda wacana;
M. Kesalahan penggunaan kata atau istilah.
N. Kesalahan ejaan.

O. Kesalahan penulisan abjad
Contoh :( huruf "M" bagi perkataann Malaysia ditulis seperti huruf kecil "m" )
:( huruf "g" ekor huruf "g" sepatutnya berada di bawah garisan tapi ada pelajar menulis
di atas garisan )

Sumber rujukan : JU Bahasa Malaysia dan Ketua Guru pepemeriksa kertas SPM Bahasa Melayu

No comments:

Post a Comment