Sunday, March 06, 2011

AYAT

1. Setiap bahasa mempunyai tatabahsanya.
2. Tatabahasa ialah peraturan berdasarkan "sesuatu teori tertentu yang menghuraikan ayat-ayat dalam sesuatu bahasa dengan kaedah yang paling MUDAH, TEPAT dan LENGKAP.
3. Ayat mengandungi unsur KLAUSA.
4. KLAUSA terbentuk daripada unsur FRASA.
5. FRASA terdiri daripada bentuk-bentu perkataan.

* Ayat terletak pada peringkat tertinggit susunan yang tertimggi dalam tatabahasa.
* Perkataan terletak pada peringkat susunan yang paling bawah.

CONTOH AYAT : Anak orang itu sedang tidur.

CONTOH KLAUSA : anak orang itu sedang tidur.

CONTOH FRASA 1 : anak orang itu
CONTOH FRASA 2 : sedang tidur

CONTOH PERKATAAN : anak / orang / itu / sedang / tidur
(Tergolong sebagai perkataan sebab sifatnya sebagai bentuk yang terkecil dan bebas, yakni bentuk yang dapat berdiri sendiri dengan membawa erti atau fungsi tatabahasa)


Sumber : Tatabahasa Dewan Edidi Ketiga

No comments:

Post a Comment