Friday, April 27, 2012

TIPS TATABAHASA ( AKAN )

1. Mestilah diletakkan bersama-sama kata dasar kata akar.
Contoh :-
=. Saya sayang akan ibu saya.(/)
=. Saya sayang ibu saya.(x)
=. Saya sayangkan ibu saya.(x)

2. Kata Nama Terbitan : Tidak boleh diletakkan "akan".
Contoh :-
=. Saya menyanyangi ibu saya. (/)
=. Saya menyanyangi akan ibu saya. (x)

sumber rujukan : www.andrewchoo.com

No comments:

Post a Comment