Tuesday, February 01, 2011

POLA AYAT DAN PENANDA WACANA YANG SESUAI UNTUK BAHAGIAN ISI KARANGAN

1. Terdapat pelbagai (sebab/faktor/punca) yang mengakibatkan berlakunya ......... antaranya ialah .....

1.1 Terdapat pelbagai langkah yang boleh diambil untuk menangani masalah ..... antaranya ialah/adalah ....

2. Selain (sebab/faktor/punca) di atas pengaruh rakan sebaya juga menyebabkan berlakunya masalah pembuangan bayi.

3. Sikap masyarakat yang materialistik atau mementingkan kebendaan juga merupakan sebab utama berlakunya pembuangan bayi.

4. Bagi mengatasi masalah ini, pihak kerajaan sepatutnya bijak mengorak langkah dari sekarang dengan .........

5. Tidak ada simpul yang tidak boleh diuraikan dan tidak ada lajak yang boleh diundurkan. Oleh itu, langkah sewajarnya yang perlu diambil ialah ........

6. Masalah ini dapat diatasi dengan berkesan sekiranya .....

7. Selain itu. Kita menyeru agar ibu bapa .....

Sumber rujukan : www.andrewahoo.com

No comments:

Post a Comment