Tuesday, February 01, 2011

CONTOH PENGGUNAAN PENDAHULUAN KARANGAN

Contoh 1:

Sejak akhir-akhir ini isu ....... begitu hangat diperkatakan dalam media massa. Sebelum kita melebarkan perbincangan, apa kata kita fahami dahulu konsep ".......". Menurut Abd. Rahman Lo, ".........." boleh ditakrifkan sebagai .......... Memang tidak dapat dinafikan lagi bahawa ...............

Contoh 2:

Isu ...... bukan lagi soal asing di negara kita. Isu ini hangat dibicarakan sama ada dalam media cetak mahupun media elektronik. Pakar (ekonomi/sosiologi/psikiatri) berpendapat bahawa ...... Memang tidak dapat dinafikan lagi bahawa .......

Contoh 3:

Sebelum kita berbicara dengan labih lanjut, apa kata definisikan dahulu konsep "..........." mengikut Kamus Dewan Edisi Ketiga 1994, "........" ialah ........... Memang tidak dapat dinafikan bahawa .........

Sumber rujukan : www.andrewchoo.com

No comments:

Post a Comment