Saturday, January 08, 2011

Hikayat Indera Nata

Cerita ini mengisahkan seorang pemuda yang bernama Indera Nata, iaitu anak Raja Rom yang mempunyai kehebatan tersendiri. Hal ini diceritakan oleh Indera Jenaka anak Si Batu Hampar yang mengikut Indera Nata.. Dalam pengembaraannya, Indera Nata telah melihat sebuah rumah yang terlalu tinggi dan di sebelahnya terdapat sebuah istana. Di situ dia telah melihat tujuhorang puteri, iaitu Puteri Cendera Kesuma (anak RajaMesir), Puteri Normia (anak Raja Baghdad), Puteri InderaPaksi (anak
Raja Siam), Puteri Ratna Cahaya (anak RajaKufah), Puteri Ratna Bagang (anak Raja Iraq), dan Puteri Cendera Maha Dewi (anak Raja Peringgi). Mereka berada situ untuk dibesarkan oleh raksasa dan seterusnya akan dimakan oleh raksasa tersebut. Indera Nata memberitahu semua puteri itu bahawa dia ke situ

kerana Raja Rom memintanya mencari gajah bergading emas. Kesemua puteri itu sedia untuk dibawa ke benua Rom oleh Indera Nata kerana tidak mahu menjadi mangsa raksasa. Puteri Cendera Kesuma mengatakan bahawa mereka berupaya untuk mendapatkan gajah itu daripada raksasa. Apabila raksasa pulang, dia merasakan bahawa terdapat bau manusia di dalam rumahnya. Indera Nata telah disorokkan oleh Tuan Puteri di dalam
sebuah peti emas dan Tuan Puteri menafikan bahawaterdapat manusia di situ. Tuan Puteri telah memnita raksasa mencarikan gajah yang bergading emas supaya hati mereka lebih cepat besar.Setelah raksasa dan isterinya pulang, Tuan Puteri telah meminta raksasa mencarikan kijang putih bertanduk emas. Mereka juga meminta raksasa dan isteri mencucikan kain hitam sehingga menjadi putih. Setelah usaha mereka gagal,
raksasa dan isterinya pulang ke rumah. Semasa raksasa dan isteri mencari kijang, Indera Nata dan kesemua puteri keluar dari mahligai. Setelah raksasa dan isterinya mendapati kesemua puteri telah tiada, mereka telah mencari kesemua puteri tersebut. Indera Nata telah memperoleh bantuan daripada Betara Gangga yang menyuruh ular sakti dan naga menyeberangkan Indera Nata dan kesemua puteri. Selepas menempu.

WATAK & PERWATAKAN

Indera Nata :-

#anak kepada Raja Rom dan Tuan Puteri Cenderawati.
#anak piatu (tiada bapa).
#gagah dan berani.
#berkebolehan bercakap dengan binatang buas.
#taat kepada perintah raja.
#menolong tujuh orang puteri.

Indera Jenaka :-

#anak kepada Tuanku Syah Alam dan Si BatuKembar.
#seorang pengembara.
#diselamatkan oleh Indera Nata.
#menceritakan tentang Indera Nata kepada Tuanku Syah Alam.

Tuanku Syah Alam ;-

#seorang raja Rom.
#bertanya tentang anak piatu kepada Indera Jenaka.

Tuan Puteri Cendera Kesuma ;-

#anak Raja Mesir.
#seorang yang cantik lagi cerdik.
#pandai berkata- kata
#pandai memperdayakan raksasa.
#terpisah dengan ayahbondanya.
#tinggal bersama Tuan Puteri Cenderawati.

Raksasa Suami- Isteri :-

#bersaiz besar.
#memiliki mahligai yang besar dan mewah.
#mudah diperdaya.
#berkeinginan memakan hati tujuh orang puteri.
#membunuh Raja Rom dan pengikutnya.
#mati lemas di dalam laut.

Bentara Gangga :-
#menolong Indera Nata.
#menyuruh lembur dan naga menyelamakan Indera Nata.

Tuan Puteri Cenderawati :-

#ibu kepada Indera Nata.
#sangat menyayangi anaknya, Indera Nata.
#terlalu merindui anaknya.

PERMULAAN

InderaJenakamenceritakan keberanian InderaNatayang boleh bercakap dengan binatang buas kepada ayahandanya,TuankuSyahAlam yang menanyakannya selepas InderaJenaka
pulang dari mengembara.

PERKEMBANGAN

InderaNata berusaha mencari gajah bergadingkan emas selepas diperintahkan olehRajaRom.Semasa InderaNata sampai di puncak bukit, InderaNata bertemu dengan tujuh
orang puteri yang menjadi tawanan raksasa suami isteri yang inginkan hati puteri- puteri itu. InderaNata bersetuju menyelamatkan mereka daripada dimakan raksasa.

PERUMITAN

Puteri- puteri itu mencari jalan untuk memperdayakan raksasa suami isteri yang menanyakan akan kebesaran hati puteri-puteri itu. Selepas menyorokan InderaNata di dalam sebuah peti emas.TuanPuteriCendana Kesuma meminta raksasa mencari gajah
bergadingkan emas supaya hati mereka cepat membesar.

PUNCAK/ KLIMAKS

InderaNata dan puteri- puteri itu melarikan diri bersama gajah bergading emas ketika raksasa keluar mencari kijang bertandukkan emas dan mencuci kain yang hitam sehingga
menjadi putih. Raksasa marah lalu mengejar mereka sehingga ketepi laut. Raksasa itu dibunuh oleh naga dan lembur atas perintahBetaraGangga.

PELERAIAN

InderaNata membawa ketujuh-tujuh orang puteri ke benuaRom. Mereka pun tinggal bersama-sama dengan bonda InderaNata, iaituTuan PuteriCenderawati.

TEMA

Keberanian luar biasaseorang anak raja yang bernama InderaNata dalam usaha mencari gajah bergadingkan emas dan menyelamatkan tujuh orang puteri daripada menjadi makanan kepada raksasa suami isteri.

PERSOALAN
1. Kehebatan putera rajadalam usaha menyelamatkan nyawa orang.
2. Kebolehanbercakap atauberinteraksi dengan haiwan.
3. kebijaksanaan menghadapi cabaran dengan menggunakan akal.

LATARTEMPAT

1. di negeriRom
2. diPattani
3. di puncak gunung
4. di mahligai raksasa
5. di tepi laut

LATARMASA

1. pada waktu pagi
-waktu raksasa keluar pergi mencari kijang bertandukkan emas.

2. pada waktu malam
-waktu raksasa suami isteri tidur.

LATARMASYARAKAT

1. Masyarakat yang taat kepada raja
-Indera Nata sanggup menjunjung perintah Raja Rom supaya mencari gajah bergadingkan emas.

2. Masyarakat yang memiliki hikmat
-Indera Nata memiliki kesaktian iaitu bercakap dengan binatang.

3. Masyarakat penyayang
-bonda Indera Nata sentiasa merindui anaknya sehingga baginda hilang selera makan

No comments:

Post a Comment