Tuesday, December 27, 2011

Suing The Devil (2011) DVDRip


::INFO::
Source: Suing The Devil (2011) DVDRip RMVB-KURYU
Encoder: Kuryu
Genre: Comedy | Drama | Thriller
Runtime: N/A
User Rating: 6.4/10 (235 users)
IMDB Link: http://imdb.com/title/tt1615075/
Country: USAhttp://www.blogger.com/img/blank.gifhttp://www.blogger.com/img/blank.gif
Language: English
Subtitle: None

PLOT MOVIE
A down-and-out law student sues Satan for $8 trillion dollars. Satan appears to defend himself and the trial of the century takes place.

http://adf.ly/4QW2i

http://adf.ly/locked/4QW2k

TQ for http://www.teamhanna.org/
http://adf.ly/1okqV

Transformers Prime Darkness Rising (2011) DVDRip


::INFO::
Source: Transformers Prime Darkness Rising (2011) DVDRip RMVB-KURYU
Encoder: Kuryu
Genre: Animation | Action | Adventure
Runtime: N/A
User Rating: 6.7/10 (15 users)
IMDB Link: http://imdb.com/title/tt1762039/
Country: USA
Language: Englishhttp://www.blogger.com/img/blank.gifhttp://www.blogger.com/img/blank.gif
Subtitle: None

PLOT MOVIE
The Decepticons, in order to find the Autobot base, capture and torture Secret Agent Fowler, and it’s up to Bulkhead and the three human kids to track him down. Meanwhile, Megatron raises an army of undead Transformers


http://adf.ly/4Qf9Y

http://adf.ly/4Qf9Z

Say TQ for http://www.teamhanna.org/
http://adf.ly/1okqV

Thursday, December 15, 2011

Kata nama Terbitan

1.Kata nama Terbitan wujud apabila kata nama am diberi imbuhan.

2.Imbuhan yang membentuk kata nama terbitan boleh diletakkan :

di awal kata ( awalan )
di akhir kata ( akhiran )
di awal dan di akhir kata ( apitan )

3.Sila teliti contoh-contoh imbuhan :

a)di awal kata
pe- , pem-, pen-, peng-, penge-, per-, dan ke-

b)di akhir kata
-ita, -man, -wati, -an, dan -wan

c)di awal dan di akhir kata ( apitan )
per- -an, penge- -an, peng- -an, pen- -an, pem- -an, pe- -an, dan ke- -an

4. Kata dasar yang diberi imbuhan untuk dijadikan kata nama terbitan terdiri daripada beberapa kelas iaitu :-

a) kelas kata = kata kerja

-kata dasar = peraga, latih, bawa, lawan

-kata terbitan = peragawati/latihan/pembawaan/perlawanan

b) kelas kata = kata sendi

-kata dasar = oleh, untuk

-kata terbitan = perolehan/peruntukan

c) kelas kata = kata nama

-kata dasar = lombong/rumah/guru

-kata terbitan = perlonbongan/perumahan/perguruan

d) kelas kata = kata adjektif

-kata dasar = cantik/besar/tinggi

-kata terbitan = kecantikan/pembesar/ketinggian

http://adf.ly/1okqV

Kata Nama Khas

1. Kata nama khas ialah kata nama yang secara khususnya digunakan untuk menyebut nama sesuatu benda sama ada benda yang bernyawa dan yang tidak bernyawa.

2. Benda-benda yang bernyawa ialah nama manusia dan nama binatang.

3. Benda-benda yang tidak bernyawa ialah nama tempat, judul buku, nama bangunan, dan sebagainya.

4. Perkataan Nama Khas digunakan bagi menyebut sesuatu yang tertentu, khusus atau khas.

a)benda; misalnya : Seri Aman, Volvo, Parker 45, Hikayat Hang Tuah, dll
b)orang; misalnya : Cik Rafidah, Inspektor Azman, Dr. Long dll
c)binatang ; misalnya : Blacky, Pak Belang, Sang Kancil,dll
d)tempat ; misalnya : Kampung Bahru, Shah Alam, Kuala Lumpur dll

5.Biasanya huruf pertama perkataan nama khas ini hendaklah ditulis dengan huruf besar.

-manusia = Zaidi, Mei Fong,Subramaniam
-binatang = Tompok (kucing), Jalak (ayam)
-tempat = Muar (daerah),Seremban (bandar),Jepun (negara)
-bangunan = Pudu Raya (perhentian bas dan teksi),Menara Tun Razak (pejabat)
-judul buku = Keluarga (majalah),Rentong (novel),Kamus Dewan ( buku)
-benda = Proton Perdana(kereta), Pilot(pen), Seiko (jam)

6.Perbandingan Kata Nama Am dan Kata Nama Khas

a. Benda

bangunan = Bangunan Tabung Haji
kereta = Proton Saga
buku = Bahasa Melayu
sekolah = S.K. Darau

b. Orang

doktor = Doktor Efendi
kerani = Puan Zainun
guru = Cikgu Azmi
budak lelaki = Muhamad Fauzi

c. Binatang

kucing = Si Tompok
lembu = Lembu Sapi
katak = Katak Puru
ayam = Ayam Belanda
burung = Burung Murai

d. Tempat

negeri = Terengganu
bandar = Jerteh
kampung = Kampung Pasir Akar
tasek = Tasek Perdana

e. Tumbuhan

pisang = Pisang Emas
cili = Cili Padi
jambu = Jambu Batu
limau = Limau Kasturi

http://adf.ly/1okqV

Nama Am

1. Kata Nama Am ialah kata yang digunakan untuk menjelaskan nama sesuatu yang bernyawa seperti orang, haiwan, dan sesutu yang tidak bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan, tempat , benda, dan sebagainya.

2.Dengan kata lain perkataan Nama Am digunakan bagi menyebut sesuatu secara am atau umum. Contohnya

a.Manusia ,orang (contoh)ayah, perempuan, kerani, polis, guru, doktor, askar dll

b.binatang (contoh) ayam, gajah, kerbau anjing, kuda, burung, ikan dll

c.tumbuh- tumbuhan (contoh) pokok, betik, rumput, lalang dll

d.benda (contoh) pasir, kayak, radio, rumah. Motorkar, pen, buku, dll

e.tempat (contoh) pejabat, pulau, sekolah, kampung, bandar, negeri dll


3. Kata nama am dapat dibahagikan kepada kata nama yang:

a) konkrit, iaitu nama sesuatu yang dapat dipegang, atau dapat dirasa, atau dapat dilihat

b) abstrak, iaitu nama sesuatu yang hanya dapat dibayangkan atau dikhayalkan.


4. Kata nama am konkrit dan abstrak boleh terdiri daripada kata asal dan kata nama terbitan.

5. Berikut adalah beberapa contoh kata nama terbitan:

buai - buaian
tua - ketua
raja - kerajaan
tahu - pengetahuan

6. Kata nama am hendaklah ditulis dengan menggunakan huruf kecil melainkan pada awal ayat.

Contoh:

Dia sedang menjinakkan seekor gajah. (Pada akhir ayat)

Gajah itu berbadan besar. (Pada awal ayat)

http://adf.ly/1okqV

KATA NAMA

1. Perkataan NAMA terbahagi kepada dua bahagian yang besar iaitu NAMA BETUL dan GANTINAMA dan satu lagi dipanggil NAMA TERBITAN.

a) Kata Nama Am ( Betul atau Biasa )
b) Kata Nama Khas
c) Kata Ganti Nama
d) Kata Nama Terbitan
e) Kata bilangan

2. Nama betul dibahagi kepada dua jenis iaitu Nama Am dan Nama Khas.

http://adf.ly/1okqV

Kata Ganti tak tentu.

1. Kata ganti tak tentu menunjukkan sesuatu atau seseorang secara tidak tentu

2. Contoh kata ganti tak tentu serta penggunaannya adalah seperti yang berikut:

Kata Ganti Umum / Tak Tentu serta ayat-ayat contoh

apa-apa
a. Entah apa-apa yang dibawanya
b. Azman tidak berkata apa-apa setelah dimarahi gurunya.

Siapa-siapa
a. Tidak ada siapa-siapa dalam bangunan itu.
b. Siapa-siapa saja boleh menjaksikan pertunjukan itu.

Mana-mana
a. Jangan ke mana-mana, duduklah di sini sahaja.
b. Pilihlah mana-mana pakaian yang awak suka.

Kata Ganti Tak Tentu
sapa-sapa digunakan untuk benda atau hal yang tidak tentu
mana-mana, masing-masing,digunakan untuk tempat atau benda yang tidak tentu
seseorang,dan sesuatu digunakan untuk menggantikan orang yang tidak tentu
siapa-siapa atau sesiapa

http://adf.ly/1okqV

Kata Ganti Nama Penunjuk

Perkataan yang digunakan untuk menunjuk sesuatu benda, orang, tempat dan cara.

1. Kata itu dan ini disebut sebagai kata ganti tunjuk

2. Fungsi kata ganti tunjuk adalah sebagai;

a) Subjek dan letaknya di depan kata nama. Contohnya:

i. Ini komputer.
ii. Itu rumah Sally.

b) Penentu dan letaknya di bahagian belakang kata nama. Contohnya:

i. Kotak ini berat.
ii. Saya belajar di sekolah itu.

http://adf.ly/1okqV

Kata Ganti Umum / Tak Tentu

Kata ganti umum / tak tentu ini wujud daripada penggandaan kata ganti tanya
seperti apa, siapa, dan mana. Siapa-siapa boleh bertukar sesiapa.

Kata ganti umum ini digunakan dalam ayat penyata dan ayat perintah sahaja.

http://adf.ly/1okqV

Kata Ganti Tempat

1. Kata ganti tempat digunakan untuk mengganti nama tempat.

2. Contoh kata ganti tempat dan penggunaannya adalah seperti yang berikut:

Kata Ganti Tempat dan Penggunaannya

a.sana digunakan untuk tempat yang dianggap jauh

b.sini digunakan untuk tempat yang dekat dengan orang yang bercakap

c.situ digunakan untuk tempat yang agak jauh, tetapi tidak sejauh sana

d.Benda, orang, Binatang digunakan untuk ini, itu

e.Tempat
sini ( Digunakan bagi tempat yang hampir / dekat dengan penutur)
sana ( Digunakan bagi tempat yang dianggap jauh)
situ ( Digunakan bagi tempat yang tidak begitu jauh)

f.Keadaan digunakan untuk begini, begitu, demikian

3. contoh ayat

a. Ini langsat.
b. Itu kucing.
c. Pokok itu rendah sahaja.
d. Kereta Proton Wira ini cantik.

http://adf.ly/1okqV

Kata Ganti Tanya

1. Kata ganti tanya ialah perbuatan untuk menggantikan nama benda, orang, tempat,
masa, bilangan dan hal dengan maksud pertanyaan.

2. Kata ganti nama pertanyaan ditambah “kah” dan tanda soal.

3. Digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya.

a. Benda (contoh) apakah
b. Orang (contoh) siapakah
c. Tempat (contoh) manakah
d. Masa (contoh) bilakah
e. Hal (contoh) bagaimanakah, kenapakah, mengapakah
f. Bilangan (contoh) berapakah

4. Kata Ganti Nama dan penggunaannya

a.apa digunakan untuk menanyakan nama benda atau bilangan
b.siapa digunakan untuk menanyakan orang atau nama orang
c.mana digunakan untuk menanyakan orang, binatang, benda, dan tempat

5. Contoh ayat

a. Bilakah engkau pergi ke bandar ?
b. Mengapakah kamu tidak datang semalam ?
c. Murid-murid di dewan itu berapa orang ?
d. Nama pokok itu apa ?
e. Pemuda kacak itu siapa ?

http://adf.ly/1okqV

Ringkasan Kata Ganti diri pertama, kedua, dan ketiga

1. Kata Ganti Nama Diri = Diri Pertama( Orang yang bercakap )

a. Tunggal
aku
saya
patik
hamba

b. Bilangan Banyak / Jamak
kami
kita

--------------------------------------------------------------------------

2. Diri Kedua = ( Orang yang dilawan bercakap )

a. Tunggal
awak
kamu
engkau
encik
cik
saudara
saudari
tuan
puan
anda
tuanku

b.Bilangan Banyak / Jamak
awak semua
kamu semua
saudara sekalian
saudari sekalian
encik-encik
cik-cik
tuan-tuan
puan-puan
anda semua
kalian

--------------------------------------------------------------------------

3. Diri Ketiga = ( Orang yang diceritakan halnya )

a. Tunggal
dia
ia
nya
beliau
baginda

b.Bilangan Banyak / Jamak
mereka

http://adf.ly/1okqV

Kata Ganti diri ketiga

1.kata ganti diri ketiga ialah bagi merujuk kepada orang ketiga,kata-kata seperti
mereka, beliau, baginda hendaklah digunakan.

2.Kata ganti diri ketiga boleh dipecahkan kepada dua bentuk. Bentuk dan Contoh kata ganti diri ketiga

a.tunggal (contoh) ia, dia, beliau, baginda

b.jamak (contoh) mereka


3.Kata Ganti Diri Ketiga dan penggunaannya

a.baginda(tunggal)digunakan untuk raja dan sultan

b.beliau(tunggal)digunakan untuk orang yang kita hormati, misalnya ibu bapa, guru, dan pemimpin

c.dia dan ia(tunggal)digunakan untuk orang yang umum seperti orang biasa dan rakan

d.mereka(jamak)digunakan untuk orang yang bilangannya lebih daripada seorang


4.Contoh ayat yang menggunakan kata ganti diri ketiga.

a. Dia pegawai pendidikan
b. Mereka itu orang India.
c. Beliau banyak membantu penduduk di situ.
d. Ia diburu oleh pihak polis.
e. Baginda sedang bertitah di atas singgahsana.
f. Dia menolong bapanya.
g. "Sekiranya dada halangan, ……. akan berangkat esok pagi ,” kepada bendahara.

h. "Sertailah peraduan ini. berpeluang memenangi pelbagai hadiah yang lumayan," kata pengacara itu.

i. Wakil rakyat akan merasmikan mesyuarat itu dua jam lagi.

j."Tunggu di sini. Biar kusiasat perkara itu dahulu," kata Bagok kepada pengikut-pengikutnya.

http://adf.ly/1okqV

Kata Ganti Nama Diri Kedua

1.Kata ganti diri kedua digunakan ketika kita berbual dengan seseorang.

2.Kata ganti ini boleh dipecahkan kepada dua bentuk, iaitu bentuk tunggal dan bentuk jamak seperti berikut :

Bentuk dan contoh kata Ganti Diri Kedua

a. Tunggal (contoh) tuanku, wak, kamu, anda, engkau

b. Jamak (contoh) kalian


3.Kata Ganti Diri Kedua dan Penggunaannya

a.anda (tunggal)digunakan untuk diri orang kedua apabila tidak berhadapan dengan kita

b.awak (tunggal)digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita

c.engkau (tunggal)digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita dan dengan Tuhan juga

d.tuanku (tunggal)digunakan apabila bercakap dengan sultan dan raja

e.kalian (jamak)digunakan untuk beberapa orang yang diajak bercakap

f.kamu (tunggal dan jamak)digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita

4.Contoh ayat yang menggunakan kata ganti diri kedua

a. Awak pekerja yang patuh
b. Kamu semua adalah murid yang baik
c. Guru mencari engkau.
d. Anda semua dinasihati membaca soalan dengan teliti.
e. Tunku akan bersiram sekejab lagi.

http://adf.ly/1okqV

Kata Ganti Diri Pertama

1.Kata ganti diri pertama ialah kata yang digunakan untuk menggantikan diri orang yang bercakap.

2.Kata ganti diri pertama terbahagi dua, iaitu yang berbentuk tunggal dan yang berbentuk jamak.


Kata Ganti Diri Pertama

a.aku(tunggal)digunakan apabila bercakap dengan kawan biasa atau dengan Tuhan

b.saya(tunggal)digunakan apabila bercakap dengan seseorang yang baru dikenal atau dalam suasana rasmi

c.hamba(tunggal)digunakan pada diri sendiri pada zaman dahulu

d.patik(tunggal)digunakan oleh rakyat apabila bercakap dengan raja atau sultan

e.beta(tunggal)digunakan oleh raja atau sultan apabila bertitah kepada rakyat

f.kami (jamak)digunakan kepada diri orang yang berkata serta temannya apabila bercakap dengan orang kedua

7.kita(jamak)digunakan kepada diri sendiri dan menyertakan diri orang kedua

8.Gantinama Diri Bilangan Tunggal dan Bilangan Banyak. Bentuk dan contoh kata nama diri pertama

a.tunggal (contoh) beta, patik, aku, saya

b.jamak (contoh) kita, kami, kita orang

http://adf.ly/1okqV

Kata Ganti Nama

1. Perkataan Ganti Nama ialah perkataan yang menggantikan perkataan NAMA.

2. Perkataan Gantinama ini dibahagikan kepada lima bahagian iaitu;

Gantinama Diri,
Gantinama Umum,
Gantinama Pertanyaan,
Gantinama Petunjuk dan
Gantinama Sendi.

3. Kata ganti diri ialah kata yang digunakan untuk menggantikan kata nama orang

4. Kata ganti diri terdiri daripada:

(a) kata ganti diri (pertama, kedua, dan ketiga);
(b) kata ganti diri singkat;
(c) kata ganti tanya;
(d) kata ganti tempat; dan
(e) kata ganti tak tentu.

http://adf.ly/1okqV

Wednesday, November 30, 2011

Ghastly (2011) DVDRip MKV"Each summer, Koreans are chilled to the spine by the flood of horror movies that hit the box office. In this year’s lineup, there is “Ghastly.”It all begins when Ka-hee (Hwang Ji-hyeon), an emotionally and psychologically damaged woman, finds a spirit medium to help her address her troubles. Her inability to give birth to a child had long tortured her, and now she will do anything to cheat that fate.She ends up burying an orphan in a large traditional pot used to burry kimchi underground during the winter and killing him. What she gains for this merciless act is a child of her own. Ka-hee eventually gives birth to a son she names Bin, but Ka-hee soon meets a brutal death.The film continues as Bin’s aunt Sunny (Han Eun-jeong) and her husband Jang-hwan (Park Seong-min) come to live with the now orphaned Bin in his home, which is haunted and where the pot still is. Bin also starts to reveal his violent side.“Ghastly” is the directorial debut of Ko Suk-jin. The film also features Hyomin, a member of girl group T-ara, who plays the role of Sunny’s younger sister.."

Sebuah movie Korea.. Dikongsikan oleh bdkminang.. Kualiti DVDRip.. Format MKV.. Sila join menggunakan HJ Split atau 7zip sebelum play kecuali Single Link.. ~SELAMAT MENONTON~

Sila layari website
http://www.syok.org/portal/news.php?rowstart=8


http://adf.ly/1okqV

Rampart (2011) DVDSCR RMVB“Set in 1999 Los Angeles, veteran police officer Dave Brown, the last of the renegade cops, works to take care of his family, and struggles for his own survival. "

New Movie...Kualiti DVDSCR .. Genre: Action | Crime | Drama ..

Website
http://www.syok.org/portal/news.php


http://adf.ly/1okqV

Rampart (2011) DVDSCR RMVB

http://adf.ly/1okqV

Wednesday, November 23, 2011

[C-Movie] Legendary Amazons (2011) DVDSCR HardSubSource: Legendary Amazons (2011) HardSub English DVDSCR RMVB-KURYU
Encoder: xlxmysteryxlx
Imdb Link: http://imdb.com/title/tt2106514/
Genre: War
Runtime: N/A
User Rating: 3.0/10 (8 users)
Country: China
Language: Mandarin
Subtitle: English HardSub

PLOT MOVIE
The film is set in early 11th century China during the reign of Emperor Renzong of the Song Dynasty. The emperor neglects state affairs and indulges in personal pleasures, while the government sinks into corruption and war continues to rage on at the borders of the Song Dynasty. The Song Dynasty is being invaded by the armies of the rival state of Western Xia.

File Download
http://adf.ly/3qFOV
http://adf.ly/3qFOW

Suumber
http://www.teamhanna.org
http://adf.ly/1okqV

[C-Movie] 1911: Revolution (2011) BRRip 720pSource: 1911: Revolution (2011) BRRip 720p MKV-KURYU
Encoder: xlxmysteryxlx
Format: MKV
Resolution: 1280X544
Imdb Link: http://imdb.com/title/tt1772230/
Genre: Action | Adventure | Drama
Runtime: 121 min
User Rating: 6.9/10 (454 users)
Country: China
Language: Mandarin
Subtitle: English Muxed [SoftSub]

PLOT MOVIE
A historical drama based on the founding of the Republic of China when nationalist forces led by Sun Yat-sen overthrew the Qing Dynasty.

File download
1. WUPLOAD SINGLE LINK
http://www.wupload.com/file/2536391707/Www.TeamHanna.Org_1911-KURYU.rar

2. UPLOADSTATION SINGLE LINK
http://www.uploadstation.com/file/F2dbjcC/Www.TeamHanna.Org_1911-KURYU.rar

sumber:
http://www.teamhanna.org
http://adf.ly/1okqV

Tuesday, November 22, 2011

Perfume: The Story of a Murderer (2006) BRRip 720p


Source: Perfume: The Story of a Murderer (2006) BRRip 720p MKV-KURYU
Encoder: xlxmysteryxlx
Format: MKV
Resolution: 1280X544
Imdb Link: http://imdb.com/title/tt0396171/
Genre: Drama | Fantasy
Runtime: 147 min
User Rating: 7.5/10 (72,046 users)
Country: USA
Language: English
Subtitle: English SoftSub [SRT FILE]

PLOT MOVIE
Jean-Baptiste Grenouille, born with a superior olfactory sense, creates the world’s finest perfume. His work, however, takes a dark turn as he searches for the ultimate scent.

Download
http://www.mediafire.com/?h5oevxmc70pehja#1
http://www.mediafire.com/?fmmhxzrb5vppp2l
http://www.mediafire.com/?8i1k182233470ro
http://www.mediafire.com/?1nl09yq9va8hwcj#1
http://www.mediafire.com/?xh2bmea2j8hhjqx

sumber :
www.teamhanna.org
http://adf.ly/1okqV

Warrior (2011) DVDSCR


Encoder: xlxmysteryxlx
Imdb Link: http://imdb.com/title/tt1291584/
Genre: Action | Drama | Sport
Runtime: 140 min
User Rating: 8.3/10 (8,701 users)
Country: USA
Language: English
Subtitle: None

PLOT MOVIE
The youngest son (Hardy) of an alcoholic former boxer (Nolte) returns home, where he’s trained by his father for competition in a mixed martial arts tournament — a path that puts the fighter on a collision corner with his older brother (Edgerton).

File Download
http://www.mediafire.com/?lu0wgo1ajsdpc3w
http://www.mediafire.com/?2kdedwhc66n71ew

Sumber:
www.teamhanna.org
http://adf.ly/1okqV

A Very Harold & Kumar 3D Christmas (2011) TS RMVB


“Six years after their Guantanamo Bay adventure, stoner buds Harold Lee and Kumar Patel cause a holiday fracas by inadvertently burning down Harold's father-in-law's prize Christmas tree."

Download
http://www.uploadstation.com/file/yBZ3rAW/Avery-KURYU.rmvb

Sumber:
www.teamhanna.org
http://adf.ly/1okqV

Thursday, November 17, 2011

Determinism (2011) DVDRip

Source: Determinism (2011) DVDRip MKV-KURYU
Encoder: xlxmysteryxlx
Imdb Link: http://imdb.com/title/tt1521758
Genre: Crime | Drama
Runtime: 80 min
User Rating: None
Country: USA
Language: English
Subtitle: None

PLOT MOVIE
A lonely South Asian American college student, who desperately attempts to escape his fate, unwittingly descends into a world of crime and violence.

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?8owqh5p79c1dhyc
http://www.mediafire.com/?abceqlyf7awu0u2

www.teamhanna.org
http://adf.ly/1okqV

Libas (2011) DVDRipFile Name : Libas (2011) DVDRip RMVB/AVI-KURYU
IMDB LINK: http://imdb.com/title/tt2074398/
Genre: Action | Comedy
Runtime: 100 min
User Rating: N/A
Country: Malaysia
Language: Malay
Subtitle: None

PLOT MOVIE
Adnan Saladin (Rosyam Nor), Malaysia’s King of Takraw is seeking for talented takraw players to win back the traditional takraw ball from Thailand. This unique and vicious world takraw championship demands not only takraw skills but also martial art skills. In the hunt for the right protegees, he is left without a choice but to accept helpless Hamidi (Johan Raja Lawak) and Ku Mok (Fadzly Kamarulzaman). He also encounters several tests including the limited training time and love dilemma with Ratna (Scha Al-Yahya).

DOWNLOAD RMVB VERSION
http://www.mediafire.com/?ap90zllv7guhii1
http://www.mediafire.com/?zj9t9an61q8t3g9

www.teamhanna.org
http://adf.ly/1okqV

Al-Hijab (2011) DVDRipFile Name : Al-Hijab (2011) DVDRip AVI/RMVB/MKV-KURYU
Genre: Horror
Runtime: 90 min
Country: Malaysia
Language: Malay
Subtitle: None

PLOT MOVIE
Rafael (Pierre Andre) is an actor who doesn’t believe in ghosts. One day, he’s offered the lead role in a horror movie and is very excited to carry it but fails to get into the groove due to his beliefs. He travels to many apparently haunted places but sees nothing that will help him act the part. His girlfriend Qiss (Fathia) tells her mother about Rafael’s plight and finally she reveals to him what “hijab” is. It is said that Rafael will finally “see”, if his “hijab” is open.

DOWNLOAD RMVB VERSION
http://www.mediafire.com/?qr3noa2r19a8zz6
http://www.mediafire.com/?756o15wp5x43fle

www.teamhanna.org
http://adf.ly/1okqV

Klip 3GP (2011) DVDRipFile Name : Klip 3GP (2011) DVDRip RMVB/MKV/AVI-KURYU
Genre: Thriller
Runtime: 73 min
Country: Malaysia
Language: Malay
SUbtitle: None

PLOT MOVIE
“Klip 3GP” is made up of four stories. Eddie is a suscessful online businessman who has everything; good-looking, wealthy and having a pretty girlfriend – but no one knows that he profits from the distributing pornography. Maya Akhtar is a committed journalist but becomes a victim of extortion by Sunny who possesses sex tapes of their affairs. Suria, Mina and Zakiah are three teenagers on their way to Kuala Lumpur on a weekend night out but encounter a frightening experience as they are chased by a horrifying creature. The last story is about Sandra who is gang-raped by Jefri and his boys while being recorded. Starring Zahiril Adzim, Mimie, Fikhree Abu Bakar, Adeline Anthony, Amanda Misbun and Sara Ali

DOWNLOAD RMVB VERSION
http://www.mediafire.com/?jw385zl3kqocfi2
http://www.mediafire.com/?o836susafq6ayg5

www.teamhanna.org
http://adf.ly/1okqV

Alamak…Toyol! (2011) SDTVRip::INFO::
Source: Alamak…Toyol! (2011) SDTVRip RMVB/MKV/AVI-KURYU
Encoder: xlxmysteryxlx
Genre: Comedy
Runtime: 85 min
Country: Malaysia
Language: Malay
Subtitle: Malay

PLOT MOVIE
Pak Umar needed a way to get rich quick, so he bought an imp (toyol) from a witch doctor. However, he didn’t have much money, so he chose the cheapest one. One day, Fakhrul and Kudin, two best friends who just so happen to be thieves, decide to rob Pak Umar. Having no money, he hands them the imp. Unfortunately for the two friends, the imp isn’t any good at stealing, so they decide to seek out Pak Umar to return the imp. However, after some desperate pleading from the creature, they allow the imp to have another go. Little do they know that the imp would steal from Farah – a girl who is having trouble with a drug trafficker named Daniel. Fakhrul and Kudin end up having to help Farah, while at the same time trying to trace Pak Umar.

DOWNLOAD
RMVB VERSION
http://adf.ly/3kzpK
http://adf.ly/3kzam

www.teamhanna.org
http://adf.ly/1okqV

Sunday, November 13, 2011

TEKNIK MEMBINA PENDAHULUAN PENULISAN KARANGAN (contoh 2)

Seterusnya perhatikan satu lagi tajuk:

Tinjauan yang dijalankan oleh Kementerian Pelajaran menunjukkan bahawa sebahagian besar pelajar hari ini tidak meminati aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah-sekolah kita. Jelaskan mengapa hal ini terjadi.

Analisis Tajuk :

SKOP : Kokurikulum
ISU : Pelajar kurang berminat
KEHENDAK : Punca

Seterusnya anda perlu mengembangkan idea di atas seperti berikut:

SKOP : Kokurikulum
- sebahagian daripada sistem pendidikan
- bagi mengimbangi bidang akademik
- bagi melahirkan generasi seimbang

ISU : Pelajar kurang berminat
- pelajar memandang ringan
- tidak memberi kerjasama
- memberi pelbagai alasan

KEHENDAK : Punca
- tidak harus dibiarkan
- harus kenal pasti punca pelajar berbuat demikian

Sekiranya anda mengarang dengan menggunakan rangka di atas, anda seharusnya
memperoleh sebuah perenggan seperti berikut:

Aktiviti kokurikulum merupakan sebahagian daripada sistem pendidikan di negara kita. Aktiviti-aktiviti ini diperkenalkan sebagai usaha untuk mengimbangi penekanan terhadap bidang akademik yang sememangnya menjadi fokus utama di sekolahsekolah
hari ini. Kerajaan juga berharap aktiviti-aktiviti ini akan melahirkan satu generasi muda yang seimbang dari segi jasmani, rohani, emosi dan intelek. Namun begitu, sayang sekali, sebahagian besar pelajar jelas tidak meminati dan memandang remeh
akan bidang tersebut. Mereka juga memberikan pelbagai alasan untuk melepaskan diri daripada menyertai sebarang aktiviti kokurikulum. Sudaha tentu hal tersebut tidak harus dibiarkan begitu sahaja. Masanya sudah tiba untuk pihak kerajaan dan sekolah
mengenal pasti punca-punca yang menyebabkan para pelajar berbuat demikian agar keadaan tersebut boleh dibetulkan.

http://adf.ly/1okqV

TEKNIK MEMBINA PENDAHULUAN PENULISAN KARANGAN (contoh 1)

Dalam pelajaran ini anda akan dipandu untuk membina perenggan pendahuluan yang menarik dan berkesan. Terdapat DUA jenis pendahuluan yang perlu anda ketahui untuk menghadapi karangan SPM dengan yakin.

JENIS 1 (Untuk Isu Biasa)

Sebuah perenggan pendahuluan harus mempunyai tiga komponen penting di dalamnya iaitu SKOP, ISU dan KEHENDAK. Ketiga-tiga komponen tersebut harus disusun seperti berikut:

SKOP
...................................................................
ISU
....................................................................
KEHENDAK

Seterusnya perhatikan maksud ketiga-tiga komponen tersebut:

SKOP -
Merujuk kepada bidang yang terkandung di dalam tajuk yang diberikan. Contoh skop ialah sukan, permainan tradisional, pertanian, perpaduan dll

ISU -
Merujuk kepada hal yang disentuh tentang bidang tersebut.
Sebagai contoh, sekiranya skop tersebut ialah sukan, maka isu yang diperkatakan mungkin “kemerosotan mutu sukan negara”. Begitu juga, sekiranya skop ialah pertanian, maka isunya boleh jadi “kemiskinan para petani”.

KEHENDAK -
Merujuk kepada kehendak soalan. Soalan yang dikemukakan boleh jadi punca, kesan atau langkah

Perhatikan tajuk ini:

Permainan tradisional di negara kita jelas semakin disisihkan oleh masyarakat hari ini. Pada pendapat anda apakah tindakan yang boleh dilakukan oleh kerajaan bagi membaiki keadan tersebut?

Analisis Tajuk:

SKOP - Permainan Tradisional
ISU - Semakin disisihkan
KEHENDAK - Usaha/lLangkah

Seterusnya berikan idea-idea untuk mengembangkan rangka tersebut. Perhatikan contoh di bawah:

Skop - Permainan Tradisional
*Koleksi permainan lama
*Warisan budaya bangsa
*Contoh – wau /gasing /congkak

ISU - Semakin disisihkan
*Semakin disisihkan
*Oleh generasi muda/masyarakat kota
*Anggap ketinggalan zaman

KEHENDAK - Usaha/lLangkah
*Tidak harus dibiarkan
*Harus ambil langkah segera

Seterusnya anda hanya perlu membina ayat-ayat lengkap berdasarkan huraian di atas bagi menghasilkan sebuah perenggan pendahuluan yang menarik. Perhatikan contoh pendahuluan lengkap yang terhasil…

PERENGGAN PENDAHULUAN YANG LENGKAP

Permainan tradisional merupakan sebahagian daripada koleksi permainan lama yang diwarisi daripada nenek-moyang kita. Sesungguhnya permainan-permaian ini merupakan sebahagian daripada warisan budaya bangsa yang tidak terkira nilainya. Antara
contoh permainan tradisional yang masih wujud dalam kalangan masyarakat kita sehingga ke hari ini ialah wau, gasing, congkah, batu seremban dan sepak raga. Malangnya permainan-permainan ini jelas semakin disisihkan oleh masyarakat hari ini. Gejala ini dapat diperhatikan dengan ketara terutama sekali dalam kalangan generasi muda dan masyarakat kota. Rata-rata anggota masyarakat hari ini menganggap permainan-permainan ini hanya merupakan satu koleksi usang dan ketinggalan zaman. Sudah
tentu keadaan ini tidak boleh dibiarkan begitu sahaja. Masanya sudah tiba untuk kerajaan mengambil langkah-langkah yang sewajarnya bagi menghidupkan semula permainan-permainan tersebut.

http://adf.ly/1okqV

TENTUKAN KEDUDUKAN ISI KARANGAN

Sebagaimana yang telah diterangkan dalam pelajaran sebelum ini, karangan merupakan satu gubahan. Keindahan karangan antara lain bergantung kepada cara anda mengolah kedudukan isi secara logik. Kekuatan sesebuah karangan bukannya bergantung
kepada kesaratan isinya tetapi juga kepada kedudukan setiap isi terse¬but. Anda sudah sedia maklum bahawa setiap isi akan menduduki perenggan yang berbeza. Walau bagaimanapun harus terdapat suatu justifikasi untuk menempatkan isi-isi
berkenaan di perenggan-perenggan tersebut. Kedudukan isi-isi ini harus ditentukan berda¬sarkan urutan kepentingan dan kelogikannya. Sebagai contoh perhatikan tajuk ini sekali lagi:

Contoh :
Mutu sukan negara kita semakin merosot sejak kebelakangan ini. Cadangkan cara-cara masalah ini boleh dibaiki. Senarai isi yang telah dikenal pasti untuk tajuk ini ialah:

i. Mengadakan lebih banyak pertandingan persahabatan.
ii. Membawa masuk jurulatih asing.
iii. Membina institusi sukan.
iv. Mencungkil bakat anak-anak sejak kecil lagi.
vi. Menyediakan lebih banyak infrastruktur sukan.
vii. Memberikan ganjaran yang lebih lumayan kepada ahli-ahli suka

Kesemua isi tersebut merupakan fakta-fakta yang terbit dalam fikiran anda. Walaupun isi-isi tersebut adalah tepat tetapi minda anda tidak mungkin menerbitkan isi-isi berdasarkan susunan tertentu. Sebaliknya isi-isi tersebut akan terbit secara rawak
berdasarkan pengalaman, pendidikan, pembacaan dan ilmu anda. Oleh itu, selepas menyenaraikan isi-isi tersebut anda harus merenungkan kesemua isi tersebut dan memikirkan bagaimana hendak menempatkanya.

Sekiranya anda merenungkan dengan mendalam anda tentu berse¬tuju bahawa peningkatan mutu sukan seharusnya bermula dengan mencungkil bakat anak-anak sejak di bangku sekolah. Ini disebab¬kan segala usaha untuk melentur dan meningkatkan
prestasi sukan seseo¬rang individu harus dimulakan sejak dia masih kecil lagi. Selepas itu dia harus ditempatkan di institusi sukan yang khas agar bakat¬nya boleh terus dikembangkan. Institusi-institusi ini bukan sahaja harus menyediakan segala peralatan sukan tetapi juga perlu mempunyai jurulatih-jurulatih pakar dari luar negara. Jurulatih-jurulatih profesional ini akan banyak membantu untuk mengasah bakat anak-anak ini dan seterusnya menyediakan mereka untuk menghadapi cabaran di arena sukan antarabangsa.

Selepas anak-anak ini keluar dari akademik sukan mereka perlu terus menjalani latihan. Oleh itu kerajaan perlu menyediakan cukup kemudahan/prasarana/infrastruktur sukan di seluruh negara. Seterusnya satu lagi cara untuk menajamkan keupayaan
bersukan atlet-atlet kita adalah dengan menghantar mereka mengikuti per¬tandingan-pertandingan persahabatan sama ada di dalam atau di luar negeri. Melalui pertandingan-pertandingan ini ahli-ahli sukan kita bukan sahaja boleh mengasah ketajaman mereka tetapi juga dapat mengenal pasti kelemahan peribadi mereka. Akhir sekali apabila ahli-ahli sukan ini telah mula mewakili negara, kerajaan harus membantu meringankan beban kewangan mereka. Hal ini disebabkan ada antara mereka yang bukan merupakan golongan profesional. Mereka perlu membahagikan masa di antara aktiviti bersukan dan tanggungjawab mereka sebagai pencari rezeki keluarga. Oleh itu kerajaan perlu menyediakan ganjaran yang lebih lumayan kepada golongan ini.

Sumber utama : Dr Kathiresan PhD
(Pengarang lebih 60 buku Revisi Bahasa Melayu dan Kesusasteraan)
http://adf.ly/1okqV

KENAL PASTI ISI KARANGAN

Seterusnya anda harus mengenal pasti isi-isi yang sesuai untuk tajuk yang telah anda pilih. Senaraikan semua isi yang terbit dalam fikiran anda pada sehelai kertas kasar. Sebagai contoh perhatikan tajuk ini:

Contoh 1:
Mutu sukan negara kita semakin merosot sejak kebelakangan ini. Cadangkan cara-cara masalah ini boleh dibaiki.

Adakah anda faham kehendak tajuk ini? Tajuk ini menghendaki anda mencadangkan langkah / cara / usaha / tindakan yang boleh diambil untuk memajukan mutu sukan negara. Oleh itu pastikan anda tidak memberikan punca mutu sukan negara kita
semakin merosot atau kesan-kesan kemerosotan mutu sukan terhadap negara kita. Antara isi yang sesuai untuk tajuk ini ialah:

i. Mengadakan lebih banyak pertandingan persahabatan.
ii. Membawa masuk jurulatih asing.
iii. Membina institusi sukan.
iv. Mencungkil bakat anak-anak sejak kecil lagi.
v. Menyediakan lebih banyak infrastruktur sukan.
vi. Memberikan ganjaran yang lebih lumayan kepada ahli-ahli sukan.

Perhatikan bahawa kesemua isi tersebut menepati kehendak soalan, logik dan tidak bersifat remeh. Sekadar contoh perhatikan satu lagi tajuk:

Contoh 2:
Pengalaman di tadika amat penting dalam memastikan anak-anak menikmati alam persekolahan selepas memasuki sekolah rendah. Jelaskan kepentingan pengalaman tadika bagi anak-anak.

Adakah anda faham kehendak tajuk ini? Tajuk ini menghendaki anda memberikan kebaikan/kesan postif tadika bagi anak-anak. Antara isi yang boleh anda senaraikan ialah:

i. Membolehkan anak-anak memahami maksud persahaba¬tan/menjalin hubungan
dengan anak-anak lain.
ii. Mengurangkan pergantungan terhadap ibu bapa.
iii. Memberikan ilmu asas kepada anak-anak (misalnya mengenal abjad, suku kata,
angka dll).
iv Membolehkan anak-anak berdikari dalam soal pelaja¬ran/menyelesaikan masalah
pendidikan.
v. Boleh bertutur dalam pelbagai bahasa - terutamanya bahasa kebangsaan dan bahasa
Inggeris - boleh mengikuti pelajaran dengan mudah .

http://adf.ly/1okqV

LANGKAH 1 PEMILIHAN TAJUK KARANGAN UMUM BAHAGIAN B

Ini merupakan tugas pertama anda apabila membuka kertas soalan. Pemilihan tajuk yang tepat dan sesuai akan memboleh¬kan anda mengarang dengan lancar, tanpa sekatan dan tenang serta menghasilkan sebuah karangan yang bermutu. Sebaliknya pemilihan
tajuk yang tidak sesuai pula akan menyebabkan anda terkandas di tengah jalan dan menghadapi pelbagai tekanan untuk menyudahkannya. Malah ada masanya karangan anda akan terpesong dan tidak menepati kehendak soalan.

Apabila memilih tajuk anda perlu mengambil kira perkara-perkara berikut:

a. Adakah anda benar-benar faham akan KEHENDAK SOALAN tajuk tersebut?

Salah satu tujuan ujian karangan adalah untuk melihat sejauh mana anda boleh mengarang berdasarkan kehendak yang ditetapkan oleh sesuatu tajuk. Walau betapa indah sekalipun perjalanan bahasa dalam karangan anda tetapi semua itu tidak
akan membawa sebarang makna sekiranya pembicaraan anda tidak memenuhi kehendak soalan. Oleh itu renungkan tajuk pilihan anda dengan teliti dan pastikan anda benar-benar yakin dengan kehendaknya. Sebagai contoh perhatikan tajuk-tajuk
di bawah:

Contoh :
Gejala melepak dikatakan salah satu penyakit sosial yang boleh meruntuhkan masa depan generasi muda kita. Jelaskan.

Perhatikan tajuk tersebut dengan teliti. Tahukah anda apa kehendak soalannya? Adakah tajuk itu menghendaki anda memberikan sebab-sebab anak-anak muda melepak? Atau adakah anda perlu menjelaskan cara-cara masalah terse¬but boleh diatasi? Sebenarnya kehendak tajuk di atas ialah penerangan tentang apakah kesan gejala melepak dalam kalangan anak muda kita.

Seterusnya perhatikan satu lagi tajuk.

Kealpaan ibu bapa merupakan faktor utama keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja kita. Berikan pandangan anda dalam hal ini.

Apakah yang anda faham tentang tajuk ini? Perlukah anda memberikan punca-punca keruntuhan akhlak dalam kalan¬gan remaja kita? Bagaimana anda akan kaitkan “ibu bapa” dalam karangan anda? Perkara-perkara inilah yang harus anda putuskan
terlebih dahulu sebelum memulakan karangan anda. Sebenarnya tajuk ini menghendaki anda menjelaskan kesilapan/kepincangan/ kekurangan ibu bapa yang menjadikan anak-anak berkelakuan negatif. Seterus¬nya anda juga boleh memberikan faktorfaktor
lain (selain daripada kesilapan ibu bapa) yang menjadi punca keruntuhan akhlak dalam kalangan anak-anak.

Ada masanya sesuatu tajuk dan kehendak tajuk itu amat jelas. Walau bagaimanapun ini tidaklah bermakna tajuk tersebut sesuaiuntuk anda. Anda perlu yakin dengan pengetahuan anda tentang isu tersebut. Sekiranya tidak, anda mungkin akan mengutarakan isi-isi yang dangkal dan dianggap remeh oleh pemeriksa. Sebagai contoh perhati¬kan tajuk ini:

Contoh :
Banyak pihak yang tidak bersetuju dengan cadangan untuk menukarkan sistem persekolahan kita menjadi sistem persekolahan satu sesi. Pada pendapat anda apakah faktor-faktor yang menyebabkan sistem persekolahan satu sesi tidak digemari ramai?
Kehendak tajuk ini amat jelas. Anda dikehendaki member¬ikan FAKTOR/PUNCA/SEBAB/MENGAPA masyarakat tidak berse¬tuju dengan sistem persekolahan satu sesi. Masalahnya kini ialah sejauh manakah anda faham maksud atau konsep sistem
persekolahan satu sesi yang dicadangkan itu. Apakah ciri-ciri sistem persekolahan satu sesi? Apakah perbezaan sistem persekolahan satu sesi dengan sistem yang wujud kini? Sekiranya anda tidak mempunyai penge¬tahuan tentang semua aspek
tersebut, anda seharusnya tidak mendekati tajuk ini.


http://adf.ly/1okqV

PROSEDUR MENULIS KARANGAN

Berikut merupakan prosedur terancang untuk mendekati soalan karangan.

1.PILIH TAJUK YANG SESUAI
- Fahami kehendak soalan.
-Adakah anda mempunyai pengetahuan yang mencukupi tentang bidang/isu tersebut.

2.KENAL PASTI ISI
- Pastikan isi-isi menepati kehendak soalan
- Pastikan juga isi-isi anda logik/boleh diterima akal.
- Pastikan isi-isi anda tidak bersifat remeh; isi yang tepat tetapi terlalu remeh akan mengurangkan mutu karangan.

3.TENTUKAN KEDUDUKAN ISI
- Isi-isi perlu disusun mengikut urutan kepentingannya.
- Pastikan juga isi-isi ditempatkan menurut urutan logik.

4.KEMBANGKAN ISI
- Sediakan rangka. Buat catatan ringkas untuk setiap isi
- Kekuatan karangan bukan bergantung kepada bilangan isi atau ketepatan isi semata-mata.
- Apa yang lebih penting ialah semua isi perlu dikembangkan dengan kaedah dan teknik yang sesuai.
- Tahukah anda bahawa terdapat kaedah yang berbeza untuk mengembangkan isi yang berbeza. (Hal ini akan diperincikan dalam
pelajaran-pelajaran akan datang)

5. MENGARANG
- Mula mengarang.
- Bina ayat-ayat lengkap untuk menukarkan rangka anda menjadi perenggan lengkap.

6. SEMAK KARANGAN SEBELUM DIHANTAR
- Betulkan semua kesalahan ejaan.
- Betulkan kesalahan tanda baca ( . ) ( ! ) ( ; ) ( , ) ( : ) ( ” ) ( ’ ) ( ? ) dan huruf besar dan huruf kecil dll)
- Betulkan struktur ayat.
- Pastikan anda telah menuliskan nombor soalan.


http://adf.ly/1okqV

AYAT BIASA/ SONGSANG

Pada dasarnya ayat akan ditulis dengan susunan subjek di hadapan dan predikat di belakang. Ini dikenali sebagai ayat bersusunan biasa. Namun begitu ada masanya susunan ini boleh diterbalikkan atau disongsangkan. Ayat-ayat sedemikian dikenali sebagai ayat bersusunan songsang.

Contoh:

Mereka bersalam-salaman sebelum berpisah. - Susunan biasa
Bersalam-salaman mereka sebelum berpisah - Susunan songsang
Kakak menyanyi-nyanyi sementara menunggu gulai itu masak. – Susunan biasa
Menyanyi-nyanyi kakak sementara menunggu gulai itu masak. – Susunan songsang
Sementara menunggu gulai itu masak, kakak menyanyi-nyanyi. - Susunan songsang


http://adf.ly/1okqV

AYAT BIASA/ SONGSANG

Pada dasarnya ayat akan ditulis dengan susunan subjek di hadapan dan predikat di belakang. Ini dikenali sebagai ayat bersusunan biasa. Namun begitu ada masanya susunan ini boleh diterbalikkan atau disongsangkan. Ayat-ayat sedemikian dikenali sebagai ayat
bersusunan songsang.

Contoh:

Mereka bersalam-salaman sebelum berpisah. - Susunan biasa
Bersalam-salaman mereka sebelum berpisah - Susunan songsang
Kakak menyanyi-nyanyi sementara menunggu gulai itu masak. – Susunan biasa
Menyanyi-nyanyi kakak sementara menunggu gulai itu masak. – Susunan songsang
Sementara menunggu gulai itu masak, kakak menyanyi-nyanyi. - Susunan songsang


http://adf.ly/1okqV

AYAT AKTIF / PASIF

Ayat aktif ialah ayat yang menggunakan kata kerja transitif aktif. Kebanyakan kata kerja jenis ini bermula dengan imbuhan me-,mem-, men- dan meng- dan berakhir dengan imbuhan –kan atau -i atau tidak berakhir dengan sebarang imbuhan.

Contoh ayat aktif ialah:
-Adik memasukkan guli ke dalam lubang.
-Kakak membantu Aminah menghias rumah barunya
-Mereka menaiki bas untuk pergi ke sekolah.
-Ayah menggantikan ibu untuk menjaga adik di hospital

Perhatikan bagaimana kita mempasifkan ayat-ayat di atas:

Adik memasukkan guli ke dalam lubang. - Ayat aktif

Guli dimasukkan oleh adik ke dalam lubang. - Ayat pasif

Kakak membantu Aminah menghias rumah barunya. – Ayat aktif

Aminah dibantu oleh kakak untuk meghias rumah barunya. – Ayat pasif

Mereka menaiki bas untuk pergi ke sekolah. - Ayat aktif

Bas dinaiki oleh mereka untuk pergi ke sekolah. – Ayat pasif

Ayah menggantikan ibu untuk menjaga adik di hospital. – Ayat aktif

Ibu digantikan oleh ayah untuk menjaga adik di hospital. - Ayat pasif


Namun begitu, teknik berkenaan tidak boleh digunakan bagi mempasifkan ayat-ayat yang melibatkan kata ganti nama diri pertama(saya, aku, hamba, beta, kami dll)

Contoh.
Saya membaca buku cerita itu. - Ayat aktif

Buku cerita itu dibaca oleh saya. - Ayat pasif - SALAH

Sepatutnya:
Buku cerita itu saya baca. – Ayat pasif - BETUL

http://adf.ly/1okqV

Saturday, November 12, 2011

Ayat Majmuk

Ayat majmuk terbina melalui gabungan dua atau lebih ayat tunggal dengan menggunakan kata hubung. Hal ini bermakna ayat majmuk akan mempunyai lebih daripada satu subjek dan/atau predikat.

Contoh :
Ali / pergi ke sekolah. – Ayat tunggal 1
Adiknya / masih tidur. – Ayat tunggal 2
Ali pergi ke sekolah tetapi adiknya masih tidur - Ayat majmuk

Ayat majmuk dikenali dengan nama berbeza berdasarkan jenis kata hubung yang digunakan dan kaedah ayat-ayat di dalamnya digabungkan.

Contoh :

------------------------------------------------------------------------

Ayat Majmuk Gabungan
Ini ialah dua atau lebih ayat tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung seperti dan, atau, tetapi, lalu, serta, walaupun dll.

Contoh:
Hisham dan adiknya pergi ke sekolah.
Pak Jalil tetap turun ke sawah walaupun badannya kurang sihat.

------------------------------------------------------------------------

Ayat Majmuk Pancangan Relatif
Ini ialah ayat majmuk yang menggunakan kata hubung yang sahaja.

Contoh:
Pelajar yang baru berpindah dari Johor itu pandai bermain catur.

-----------------------------------------------------------------------

Ayat Majmuk Pancangan Komplemen
Ini ialah ayat majmuk yang menggunakan kata hubung bahawa dan untuk sahaj

Contoh:
Guru menerangkan bahawa besok hari cuti.
Dia membeli hadiah itu untuk ibunya yang tercinta.

-----------------------------------------------------------------------

Ayat Majmuk Pancangan Keterangan
Ini merupakan ayat majmuk yang terdiri daripada satu ayat induk dan satu ayat kecil. Ayat kecil itu berfungsi untuk menerangkan ayat induk.

Contoh :
Ali tidak datang ke sekolah kerana sakit. (Ayat Majmuk Pancangan Keterangan Sebab)

Saya akan pergi jika tidak hujan. (Ayat Majmuk Pancangan Keterangan Syarat)

Dia sakit perut setelah memakan kuih itu. (Ayat Majmuk Pancangan Keterangan Waktu)

Dia tetap ke sawah walaupun sakit. (Ayat Majmuk Pancangan Keterangan Pertentangan)

Kami berdoa agar dia lekas sembuh. (Ayat Majmuk Pancangan Keterangan Harapan)

Ayah pergi ke pejabat dengan kereta. (Ayat Majmuk Pancangan Keterangan Cara )

http://adf.ly/1okqV

SYARAT-SYARAT PEMBINAAN AYAT

1. Ayat harus menepati hukum-hukum tatabahasa

Selain memastikan makna perkataan tersebut jelas, anda juga harus memastikan ayat yang dibina bebas daripada kesalahan tatabahasa. Ini termasuklah kesalahan ejaan dan tanda baca.

Contoh : Hubungan

Hubungan di antara adik-beradik itu retak disebabkan masalah harta pusaka.
Kesalahan tatabahasa - “di antara”

“Di antara” merujuk kepada lokasi dan bukannya hubungan. Ayat yang tepat ialah
Hubungan antara adik-beradik itu retak disebabkan masalah harta pusaka.

2. Tidak boleh menambah, menggugurkan atau mengubah imbuhan pada kata

Pastikan anda menggunakan perkataan tersebut sebagaimana adanya. Jangan sekali-kali ubah, tambah atau gugurkan imbuhan.

Contoh : masak
Ibu memasak makanan kegemaran ayah. – Salah
Anda harus mencari jalan untuk menggunakan perkataan “masak” tanpa mengubah imbuhannya. Cara yang terbaik ialah bina
ayat pasif dengan menggunakan kata ganti nama diri pertama.
Makanan kegemaran ayah saya masak. - Tepat

3. Tidak boleh menjadikan kata tersebut sebahagian daripada peribahasa

Kata atau frasa yang diberikan tidak boleh dijadikan peribahasa atau sebahagian daripada peribahasa.

(Ini termasuklah simpulan bahasa, perumpamaan, pepatah dan sebagainya.)

Contoh : kudung
Majikan Kassim amat mengasihinya kerana sikapnya yang tak ubah seperti lipas kudung itu.

Ayat di atas salah kerana “lipas kudung” ialah simpulan bahasa yang membawa maksud seseorang yang melakukan sesuatu dengan pantas.

Contoh ayat yang tepat ialah :
Majikan telah memberhentikan Kassim setelah kakinya kudung dalam kemalangan itu

4. Tidak boleh menjadikan kata tersebut sebahagian daripada kata nama khas

Kata atau frasa yang diberikan tidak boleh dijadikan kata nama khas atau sebahagian daripada kata nama khas.

Contoh : kebangsaan
Kakak berasa amat gembira setelah menerima tawaran melanjutkan pelajaran ke
Universiti Kebangsaan Malaysia.
Ayat ini salah kerana “Universiti Kebangsaan Malaysia” ialah kata nama khas.

Contoh ayat yang tepat ialah :
Salah satu objektif mata pelajaran sejarah adalah untuk menyemaikan semangat kebangsaan di jiwa para pelajar

5. Tidak boleh membina lebih daripada satu ayat

Walaupun anda membina satu ayat, namun sekiranya ayat tersebut mempunyai lebih daripada satu ayat, maka markah akan dipotong.

Contoh : tambahan
Kebanyakan pelajar kelas itu tidak faham akan topik tersebut oleh itu Cikgu Rashid bercadang untuk mengadakan kelas tambahan.

Sebenarnya terdapat dua ayat dalam ayat di atas iaitu:

1. Kebanyakan pelajar kelas itu tidak faham akan topik tersebut.

2. Oleh itu, Cikgu Rashid bercadang untuk mengadakan kelas tambahan.

Contoh ayat yang tepat ialah :
Cikgu Rashid bercadang untuk mengadakan kelas tambahan kerana kebanyakan pelajar kelas itu tidak faham akan topik tersebut.

6. Ayat boleh ditulis dalam bentuk cakap ajuk


Anda boleh membina ayat dalam struktur cakap ajuk dengan mematuhi tanda bacanya.

Contoh : lama-lama

“Kamu jangan lama-lama di sana Sham,” pesan ibu kepada abang yang hendak menghadiri jamuan hari jadi kawannya.


http://adf.ly/1okqV

CONTOH PERIBAHASA POPULAR (Dalam Buku Teks BM) Tingkatan 5

Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, baik lagi di negeri sendiri
Tidak kira betapa istimewa sekalipun negara lain,namun tidak sama dengan negara sendiri

Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah Bersatu hati/bekerjasama /berkongsi apa yang ada dalam keadaan senang dan susah

Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung/Mencurahkan taat setia terhadap negara yang dihuni

Masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguak/Menyesuaikan diri dengan budaya dan cara hidup masyarakat setempat

Yang bulat tidak datang menggolek, yang pipih tidak datang melayang/Kesenangan atau kejayaan tidak akan datang dengan sendiri tetapi sebaliknya perlu diusahakan

Seperti cendawan tumbuh selepas hujan/Sesuatu yang wujud dengan banyak secara tiba-tiba

Sediakan payung sebelum hujan/Membuat persediaan sebelum menghadapi sesuatu
masalah

Lintah darat/Orang yang mengenakan faedah yang tinggi tehadap hutang

Memerah otak/Berfikir dengan bersungguh-sungguh

Anak dagang/Orang yang merantau

http://adf.ly/1okqV

CONTOH PERIBAHASA POPULAR (Dalam Buku Teks BM) Tingkatan 4

Darah daging

Tulang belakang

Tangan kosong

Bermuka dua

Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat

Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing

Melentur buluh biarlah dari rebungnya/Hasil tidak mungkin diperoleh tanpa usaha

Seperti lembu dicucuk hidung

Bagai kaca terhempas ke batu

http://adf.ly/1okqV

CONTOH PERIBAHASA POPULAR (Dalam Buku Teks BM) Tingkatan 4

Darah daging

Tulang belakang

Tangan kosong

Bermuka dua

Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat

Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing

Melentur buluh biarlah dari rebungnya/Hasil tidak mungkin diperoleh tanpa usaha

Seperti lembu dicucuk hidung

Bagai kaca terhempas ke batu

http://adf.ly/1okqV

CONTOH PERIBAHASA POPULAR (Dalam Buku Teks BM) Tingkatan 3

Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan/Pasti ada penyelesaian bagi mereka yang benar-benar mencuba

Seperti ikan pulang ke lubuk/Kembali ke tempat asal

Yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran/Gagal memperoleh perkara yang dihajati manakala perkara yang dimiliki pula terlepas tangan

Sambil menyelam minum air/Melakukan dua kerja pada masa yang sama

Tiada rotan akar pun berguna/Bergantung kepada sesuatu yang kurang sempurna
kerana sumber sebenarnya tidak ada

Ular menyusur akar tidak akan hilang bisanya/Darjat atau kedudukan seseorang itu tidak akan berkurangan semata-mata kerana dia merendahkan diri

Kalau tidak kerana angin masakan pokok bergoyang/Sesuatu perkara itu tidak akan diperkatakan orang jika tiada kebenarannya

Biar mati anak jangan mati adat/Sanggup berkorban apa sahaja demi mempertahanakan
adat

Ayam tambatan/Orang kuat atau orang yang menjadi harapan

Otak cair/Sangat pandai

http://adf.ly/1okqV

CONTOH PERIBAHASA POPULAR (Dalam Buku Teks BM) Tingkatan 2

Sehari selembar benang, lama-lama jadi kain/Usaha gigih yang berterusan akhirnya akan membawa kejayaan

Genggam bara api biar sampai jadi arang/Jangan berputus asa atau meninggalkan sesuatu
pekerjaan itu di pertengahan jalan. Sebaliknya hadapi segala cabaran hingga berjaya

Alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan/Alang-alang melakukan sesuatu pekerjaan, lakukannya dengan bersungguh-sungguh sehingga berjaya

Bidan terjun/Seseorang yang terpaksa memikul tugas orang lain kerana desakan keadaan

Tangkai jering/Sangat kedekut

Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah/Sama taraf atau darjat

Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya/Hasil tidak mungkin diperoleh tanpa usaha

Seperti embun di hujung rumput/Sesuatu yang sementara atau tidak berkekalan

Bau-bau bacang/Persaudaraan jauh

Seperti orang mengantuk disorongkan bantal/Menerima sesuatu pada masa yang tepat

http://adf.ly/1okqV

CONTOH PERIBAHASA POPULAR (Dalam Buku Teks BM) Tingkatan 1

Bagai aur dengan tebing/Saling bekerjasama/hidup bantu-membantu

Bagai menatang minyak yang penuh/Melakukan sesuatu dengan penuh berhati-hati

Seperti murai dicabut ekor Riuh/ bercakap tidak berhenti-henti

Seperti lipas kudung/Bergerak dengan pantas

Berjagung-jagung dahulu sementara menanti padi masak/Melakukan satu kerja sambilan sementara menunggu hasil daripada kerja utama

Indah khabar dari rupa/Gambaran yang berlebih-lebihan atau tidak benar
tentang sesuatu perkara

Jauhari juga yang mengenal manikam/Hanya seseorang yang pakar dalam sesuatu bidang
akan memahami keistimewaan sesuatu benda itu

Ukur baju di badan sendiri/Lakukan sesuatu yang sejajar dengan kemampuan
diri

Biar putih tulang, jangan putih mata/Tidak berputus asa atau pantang menyerah sehingga ke penghujung nyawa

Kalau kail panjang sejengkal, lautan dalam jangan diduga/Jangan cuba sesuatu atau menceburi sesuatu bidang sekiranya kelengkapan diri tidak mencukupi


http://adf.ly/1okqV

Peribahasa

PENGENALAN

1. Soalan yang menguji pengetahuan calon tentang peribahasa akan dikemukakan pada soalan 3(e) kertas 2.

2. Sebanyak enam markah akan diperuntukkan bagi soalan ini.

3. Walaupun terdapat ribuan peribahasa dalam budaya Melayu, namun peribahasa yang akan dikemukakan dalam peperiksaan biasanya terdiri daripada koleksi peribahasa yang terkandung dalam semua buku teks Bahasa Melayu tingkatan 1 hingga 5.

4. Oleh itu anda perlu peka terhadap kesemua peribahasa yang terdapat dalam buku teks yang anda gunakan. Catatkan peribahasa-peribahasa ini dan pastikan anda mengetahui maksudnya.

5. Peribahasa Melayu boleh dikategorikan kepada pelbagai kelompok berdasarkan ciri-ciri binaannya.

BIDALAN
Ini ialah peribahasa yang membawa maksud selapis, yakni maksud secara langsung.

Contoh:
Biar lambat asal selamat
Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna

PEPATAH
Tidak jauh berbeza dengan bidalan. Juga membawa maksud selapis, tetapi biasanya lebih tajam. Sering mengandungi unsur sindiran.

Contoh:
Cakap berdegar-degar, tahi tersangkut di gelagar
Bertepuk tangan sebelah takkan berbunyi

PERUMPAMAAN
Peribahasa berbentuk perbandingan. Biasanya bertujuan untuk mendidik atau memberikan ajaran. Mudah dikenali kerana akan bermula dengan kata-kata seperti bagai, seperti, umpama, laksana dll.

Contoh:
Seperti aur dengan tebing
Bagai melukut di tepi gantang
Laksana lembu kasi

SIMPULAN BAHASA
Juga dikenali sebagai bunga bahasa, mutiara bahasa dan mestika bahasa. Mudah dikenali kerana ter diri daripada dua atau tiga perkataan sahaja. Membawa maksud simbolik yakni tidak berkaitan dengan maksud kata-kata yang digunakan

Contoh
Kaki botol
Anak emas
Ringan tulang
Bermain kayu tiga
Tulang empat kerat

TAMSIL dan IBARAT
Menyatakan sesuatu dalam bentuk kiasan. Selalunya IBARAT dituturkan secara berangkap-rangkap

Contoh:
Ibarat telur sesangkak, pecah sebiji pecah semuanya
Carik-carik bulu ayam, lama-lama bercantum juga
Bawa resmi padi, makin berisi makin tunduk

-------------------------------------------------------------------------

http://adf.ly/1okqV

Panduan menjawab soalan novel SPM bahasa Malaysia

1. Jawapan untuk soalan ini hendaklah berdasarkan novel-novel yang telah anda baca di
tingkatan 4 dan 5. Sebanyak 15 markah diperuntukkan untuk bahagian ini.

a. Soalan pertama 7 markah

skemah pemarkahan

Isi = 4
Bahasa = 3. Jumlah 7 markah

b. Soalan kedua 8 markah

skemah pemarkahan

Isi = 6
Bahasa = 2. Jumlah 8 markah

2. Anda akan diberikan dua ceraian yakni bahagian a dan bahagian b. Anda wajib
menjawab kedua-dua soalan ini.

3 Kedua-dua soalan ini adalah berdasarkan lapan buah novel wajib yang telah
ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran. Walau bagaimanapun anda seharusnya
menguasai hanya dua buah novel bagi menjawab soalan-soalan pada bahagian ini.

4. Bagi menjawap soalan bahagian ini, anda perlu membaca keseluruhan novel dan
seterusnya membuat catatan untuk aspek-aspek berikut:

Saya mencadangkan sebelum peperiksaan, tolong beri tumpuan sepenuhnya tajuk-tajuk ini

1. Sinopsis
2. Tema
3. Persoalan
4. Sudut pandangan
5. Plot
6. Teknik plot/penceritaan
7. Latar (masa, tempat dan masyarakat)
8. Gaya bahasa
9. Kritikan sosial/kepincangan masyarakat/unsur motivasi/unsur keberanian/unsur jati diri/unsur perpaduan/pemerian

Tajuk ini saya cadangkan awak baca sehari sebelum peperiksaan bermula
1. Watak/perwatakan
2. Nilai (individu dan kemasyarakatan)
3. Pengajaran

5. Seterusnya ingati/hafal sekurang-kurangnya 4 isi penting untuk setiap aspek di atas. Hal ini disebabkan markah maksimum untuk setiap soalan novel ialah lapan. Hal ini bermakna anda boleh memperoleh markah maksimum dengan memberikan empat isi
yang dikembangkan dengan sempurna.

6. Anda juga seharusnya membuat analisis perbandingan persamaan dan perbezaan antara dua buah novel yang telah anda baca di tingkatan empat dan lima. Hal ini disebabkan anda mungkin dikehendaki membuat perbandingan dengan menggunakan dua buah
novel.

ASPEK (contoh)

1. Tema
2. Persoalan
3. Nilai
4. Aspek-aspek seterusnya

SEMOGA CADANGAN INI DAPAT MEMBANTU ANDA.....AMIN

http://adf.ly/1okqV

2011 SPM Mathematics PAPER 2

1. Linear Equations
2. Solid Geometry I, II, III
3. Circles I, II
4. Quadratic Expressions and Equations
5. Mathematics Reasoning
6. The Straight Lines
7. Statistics III
8. Lines and Planes in 3-Dimensions
9. Graph of Function II
10. Transformations III
11. Gradient and the Area under a Graph
12. The Earth as a Sphere
13. Plan and Elevation

http://adf.ly/1okqV

2011 SPM Prinsip Perakaunan PAPER 2

1. Dokumen perniagaan sebagai sumber rekod perakaunan
2. Penyata penyesuaian bank
3. Belanjawan tunai
4. Perkongsian
5. Syarikat berhad
6. Akaun kelab dan persatuan
7. Rekod tak lengkap
8. Tafsiran penyata kewangan

SEMOGA IANYA DAPAT MEMBANTU ANDA…AMIN

http://adf.ly/1okqV

2011 SPM Sejarah PAPER 2

1.Tamadun Awal Asia Tenggara
2.Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya
3.Pembaharuan dan Pengaruh Islam di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat
4.Dasar British terhadap Ekonomi Negara
5.Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme Di Asia Tenggara
6.Pembinaan Negara dan Bangsa Malaysia
7.Pembinaan Negara dan Bangsa Merdeka
8.Malaysia dalam kerjasama Antarabangsa
9.Pembangunan dan Perpaduan untuk Kesejahteraan

http://adf.ly/1okqV

2011 SPM Biology PAPER 2

Form 5
1. Coordination and Response
2. Transport
3. Inheritance
4. Locomotion and Support
5. Reproduction & Growth

Form 4

1. Nutrition
2. Movement ofSbst acr Pl.Mbr
3. Cell Struc. And Cell Org.
4. Cell Division
5. Dynamic Ecosystem
6. Endangered Ecosystem

http://adf.ly/1okqV

2011 SPM Biology PAPER 3

1. Movement of Sbst acr Pl.Mbr
2. Chemical Comp. of the Cell
3. Cell Division
4. Respiration
5. Dynamic Ecosystem

http://adf.ly/1okqV

2011 SPM Additional Mathematics PAPER 1 & PAPER 2

Hasil analisis saya. Semoga ianya dapat membantu....Amin

1. Quadratic Functions
2. Simultaneous Equation
3. Coordinate Geometry
4. Statistics
5. Circular Measures
6. Differentiation
7. Solution of Triangles
8. Index Number
9. Progressions
10. Linear Law
11. integration
12. Trigonometric Functions
13. Probability Distributions
14. Linear Programming


http://adf.ly/1okqV

Monday, November 07, 2011

2011 SPM BAHASA MALAYSIA – KERTAS 1

BAHAGIAN A

- Permainan tradisional, atau

- Industri Pelancongan

BAHAGIAN B

1. Peranan generasi cemerlang

2. Kepentingan hutan dalam kehidupan

3.Faedah membaca dalam kalangan masyarakat

4. Peranan keluarga dalam membentuk anak-anak

5. Sastera

BAHAGIAN C

- Persoalan / Konflik

http://adf.ly/1okqV

REAL 2011 SPM EXAM TIPS -CHEMISTRY

PAPER 2

SECTION A

1. Periodic table

2. Empirical formula of CuO / MgO

3. Contact & Haber

4. Danielle cell and electrolysis

5. Heat of displacement

6. Soap and detergent

SECTION B

7. Bonding à Ionic / Covalent

8. R.O.R à factors affecting

SECTION C

9. Electroplating, U-tube, Rusting

10. Carbon compound


PAPER 3

1. Titration

2. R.O.R à Concentration / TSA/V

3. Position of metal in ECS à Voltaic cell

4. Heat of Neutralisation

http://adf.ly/1okqV sumber : andrewchoo.edu.my

2011 SPM SCIENCE PAPER 2

SECTION A

1. Heat conductivity of meal / non-metal or reactivity of metal with oxygen.

2. Nervous / Endocrine system / Continuous or discontinuous variation

3. Radioactive / Periodic table

5. Culture knap / Thermoplastic or thermosetsSECTION B

6. Pin-hole camera / mitosis / meiosis

7. Soap / fats

8. Mirror / Light colour

9. Alloy / Haber process (Ammonia)


SECTION C

10. Inertia

11. Ozone and water / air pollution

12. Electrolysis of extraction or purification / Thermoplastic & Thermosets


http://adf.ly/1okqV sumber : andrewchoo.edu.my

REAL 2011 SPM EXAM TIPS -PHYSICS

PAPER 2

SECTION A
Voltmeter / thermometer
Momentum
Refraction/ magnifying/ Snell’s law
Forces of equilibrium
Young double- slits/ interference of light
Logic gates
Specific heat capacity
Bernoulli’s Principle

SECTION B
Radioactive/ half-life/ Geiger- Muller counter / Cloud-chamber
Archimedes / Buoyant force

SECTION C
Series and parallel circuits.
Galvanometer/ Choose suitable motor

PAPER 3

Section A
Resistant against length of wire.
Magnification of convex lens over object distance.

Section B
Water pressure (Pressure over depth)
Number of coil over magnetic force


http://adf.ly/1okqV sumber : andrewchoo.edu.my

Friday, November 04, 2011

Soalan Ulangkaji SPM 2011

Soalan Bahasa Melayu
http://www.blogger.com/img/blank.gif

Jawapan Bahasa Melayu
http://www.blogger.com/img/blank.gif

-----------------------------------------

Soalan Sejarah
http://www.mediafire.com/?wg7sbqy864m1cl5

Jawapan Sejarah
http://www.mediafire.com/?eomnd848i44g7oc

-----------------------------------------

Soalan Matematik
http://www.mediafire.com/?jbhhj113a111lv2

Jawapan Matematik
http://www.mediafire.com/?8c03mm233gek7dk

-----------------------------------------

Soalan Prinsip Akaun
http://www.mediafire.com/?nw7btc1a9futm78

Jawapan Prinsip Akaun
http://www.mediafire.com/?a9ya4xvv3e97crh

-----------------------------------------

Soalan Matematik Tambahan
http://www.mediafire.com/?6cmuh798n2fqx38

Jawapan Matematik Tambahan
http://www.mediafire.com/?d9hiwr3cac1c9ja

-----------------------------------------

Soalan Sains
http://www.mediafire.com/?4rfoydxdu3n5c0d

Jawapan Sains
http://www.mediafire.com/?xe3bsfopyo3vqfc

-----------------------------------------

Soalan Perdagangan
http://www.mediafire.com/?ppg9sk9ees3550v

Jawapan Perdagangan
http://www.mediafire.com/?62xcin74dgip44i

-----------------------------------------

Sumber AfterSchool Higher Education Advisor.my
http://adf.ly/1okqV

Wednesday, November 02, 2011

Angry Birds Seasons v2.0.0 – Latest Version


he survival of the Angry Birds is at stake – it doesn’t matter that everyone should be relaxing at the beach! Teach those pesky porks to leave the eggs alone. Use the unique destructive powers of the Angry Birds to lay waste to the pigs’ hideouts and earn some time to enjoy the season’s offerings.

file download
http://www.filesonic.com/file/2860010785/AngryBirds.Season.2.0.rar

www.allyoulike.com
http://adf.ly/1okqV

Thursday, October 27, 2011

TIPS MENDEKATI SOALAN EJAAN

Kesilapan ejaan yang sering dilakukan oleh pengguna bahasa dapat dikelompokkan dalam TUJUH kategori. Pastikan anda tidak melakukan kesalahan yang sama. Berikut merupakan contoh kesilapan ejaan yang biasa dilakukan oleh pelajar.

A. Mengeja Kata-Kata Pinjaman Daripada bahasa Inggeris

SALAH / BETUL
Lanskap / Landskap
Injin / Enjin
Akitek / Arkitek
Otomatik / Automatik
Impot / Import
Paspot / Pasport
Minima / Minimum

B. Mengeja Kata-kata Pinjaman Yang Tidak Tertakluk Kepada Sistem Ejaan Baru

SALAH / BETUL
Calun / Calon
Tulin / Tulen
Perabut / Perabot
Siksa / Seksa
Atlit / Atlet
Anih / Aneh

C. Mengeja Kata-kata Yang Masih Kuat Pengaruh Ejaan Lamanya

SALAH / BETUL
Samada / Sama ada
Istirehat / Istirahat
Ugama / Agama
Cop / Cap
Catit / Catat

D. Pengejaan Kata Yang Menggunakan Imbuhan Peng-/Meng-
(Pelajar sering menggugurkan satu “g”. Hal ini terjadi bagi kata-kata dasar yang bermula dengan “g”))

SALAH / BETUL
Menganas /Penganas / Mengganas/Pengganas
Mengari / Menggari
Mengaru / Menggaru
Mengaul / Menggaul

E. Pengejaan Kata Yang Berakhir Dengan Imbuhan –kan
(Pelajar sering gugurkan satu “k”. Hal ini terjadi bagi kata-kata dasar yang berakhir dengan huruf “k”

SALAH / BETUL
Menggalakan / Menggalakkan
Meletakan / Meletakkan
Menegakan / Menegakkan
Merosakan / Merosakkan

F. Pengejaan Kata Yang Berakhir Dengan Imbuhan -an
(Pelajar sering menambahkan satu lagi “k” bagi kata-kata dasar yang berakhir dengan “k”)

SALAH / BETUL
Kedudukkan / Kedudukan
Keunikkan / Keunikan
Kerosakkan / Kerosakan
Galakkan / Galakan

G. Memisahkan kata majmuk yang sepatutnya disatukan

SALAH / BETUL
Warga negara / Warganegara
Bumi putera / Bumiputera
Setia usaha / Setiausaha
Tanda tangan / Tandatangan

H. Mencantumkan kata majmuk yang sepatutnya dipisahkan

SALAH / BETUL
Keretapi / Kereta api
Pasaraya / Pasar raya
Suratkhabar / Surat khabar
Ibubapa / Ibu bapa

Ditulis oleh : Dr Kathiresan PhD
http://adf.ly/1okqV

HUKUM-HUKUM TATABAHASA POPULAR

Bagi menjawab soalan pada bahagian ini, anda perlu mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang pelbagai hukum tatabahasa. Sebenarnya hukum-hukum ini bukan sahaja penting bagi menjawab soalan tatabahasa tetapi juga bagi menjawab kesemua soalan lain dalam subjek Bahasa Melayu.

Berikut merupakan beberapa hukum tatabahasa yang sering diuji dalam bahagian ini.

---------------------------------------------------------------------------

1. Dua unsur jamak (plural) tidak boleh hadir dalam frasa yang sama.

Contoh
Semua guru-guru dijemput ………. (Salah)
Semua guru dijemput ………. (Betul)
Sebahagian pelajar-pelajar di sekolah itu …. (Salah)
Sebahagian pelajar di sekolah itu …. (Betul)

------------------------------------------------------------------------------

2. Penggunaan kata pemeri (ialah/adalah)

“Ialah” hanya boleh mendahului kata nama atau objek

Contoh
…….. ialah guru (Betul)
…...... ialah rumah (Betul)
…….. ialah masalah (Betul)
…….. adalah guru (Salah)
…...... adalah rumah (Salah)
…….. adalah masalah (Salah)

“Adalah” pula digunakan dalam dua situasi iaitu

----------------------------------------------------------------------------

i. di hadapan kata hubung/sendi

Contoh
….. adalah untuk
….. adalah kerana
….. adalah seperti

ii. di hadapan kata adjektif

Contoh
…… adalah cantik
…… adalah besar
…… adalah pandai

----------------------------------------------------------------------------

3. Penggunaan antara / di antara

“Antara” digunakan bagi menunjukkan hubungan manakala “di antara” digunakan bagi menunjukkan lokasi.

Contoh - Hubungan

Kasih sayang di antara ibu dengan anak itu mengharukan kami. (Salah)
Kasih sayang antara ibu dengan anak itu mengharukan kami. (Betul)
Permusuhan di antara kedua-dua buah negara itu berakhir dengan perjanjian tersebut. (Salah)
Permusuhan antara kedua-dua buah negara itu berakhir dengan perjanjian tersebut.(Betul)

Contoh – Lokasi
Ipoh terletak antara Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. (Salah)
Ipoh terletak di antara Kuala Lumpur dan Pulau Pinang (Betul)
Ismail duduk antara Kumar dan Swee Lan. (Salah)
Ismail duduk di antara Kumar dan SweeLan. (Betul)

----------------------------------------------------------------------

4. Penggunaan Sendi Nama (Dari/Daripada)

“Dari” digunakan untuk tiga situasi:

a. Masa
Contoh
Dia menebang pokok itu dari pagi hingga tengah hari.

b. Tempat
Contoh
Pemuda itu datang dari Johor.

c. Arah
Contoh
Batu itu jatuh dari atas bumbung.

----------------------------------------------------------------------

Sementara itu, “daripada” pula digunakan untuk dua situasi:

a. Perbandingan
Contoh
Meja ini lebih besar daripada meja itu.

b. Sumber
Kerusi ini diperbuat daripada kayu jati.

---------------------------------------------------------------------

5. Penggunaan Sendi Nama (di / pada)

“Di” menunjukkan tempat/lokasi manakala “pada” menunjukkan masa atau pemilikan.

Contoh
Di pagi yang mulia ini…. (Salah)
Pada pagi yang mulia ini … (Betul)
Mereka berhenti pada tempat itu. (Salah)
Mereka berhenti di tempat itu. (Betul)
Buku itu ada di guru. (Salah)
Buku itu ada pada guru. (Betul)

----------------------------------------------------------------------

6. Penggunaan Kata Penguat (sungguh, amat, sangat, paling, ter-, sekali dll)

Dua kata penguat boleh hadir dalam ayat yang sama:

Contoh
Buku itu sungguh cantik sekali. (Betul)
Budak itu amat pandai sekali, (Betul)

Namun begitu, hal yang sama tidak boleh dilakukan untuk kata penguat “Paling” dan “Ter-“. Hal ini disebabkan paling dan termerupakan kata penguat darjah penghabisan. Oleh itu kedua-dua kata penguat ini tidak boleh diikuti dengan kata penguat belakang.

Contoh
Baju itu paling cantik sekali. (Salah)
Baju itu paling cantik. (Betul)
Budak itu terpandai sekali. (Salah)
Budak itu terpandai. Betul)

-------------------------------------------------------------------------------

7. Dua kata sendi nama atau dua kata hubung tidak boleh hadir dalam frasa yang sama

Contoh
Demi untuk mencapai hasratnya , dia telah …….. (Salah)
Demi mencapai hasratnya, dia telah ………… (Betul)
Selain daripada belajar muzik, dia juga ….. (Salah)
Selain belajar muzik, dia juga ………… (Betul)

-------------------------------------------------------------------------------

8. Penggunaan Kata Sengkang (-)

Terdapat lima situasi yang melibatkan penggunaan kata sengkang

a. Kata ganda

Contoh
Kanak-kanak
Gula-gula
Huru-hara

b. Tahun yang ditulis dengan angka

Contoh
Lagu-lagu P. Ramlee amat terkenal pada ahun 60-an.

c. Kedudukan yang ditulis dengan angka

Contoh
Dia mendapat tempat ke-2 dalam pertandingan itu.

d. “Tuhan” yang ditulis dengan kata ganti nama “Nya”

Contoh
Ayah berdoa kepada-Nya agar mengampunkan segala dosanya

e. Imbuhan pinjaman (pro-, anti-,uni-, pra-, ko-, sub- dll) yang diikuti dengan kata nama khas.

Contoh
Pro-Amerika
Anti-Israel

-----------------------------------------------------------------------------

9. Kata sendi “akan” mesti diletakkan di antara kata adjektif yang menunjukkan perasaan dan objek.

Contoh
Dia suka durian . (Salah)
Dia suka akan durian. (Betul)
Ayah amat sayang anak-anaknya. (Salah)
Ayah amat sayang akan anak-anaknya. (Betul)

----------------------------------------------------------------------------

10. Sekiranya kata adjektif dalam ayat telah digandakan, maka kata nama yang diterangkan tidak perlu digandakan.

Contoh
Buku-buku di perpustakaan itu tebal-tebal. (Salah)
Buku di perpustakaan itu tebal-tebal (Betul)
Pelajar-pelajar di kelas itu pandai-pandai semuanya. (Salah)
Pelajar di kelas itu pandai-pandai semuanya. (Betul)

----------------------------------------------------------------------------

11. Kata adjektif tidak boleh menerima imbuhan 2+1 (memper – kan atau diper –kan).

Contoh
Mempercantikkan (Salah)
Diperluaskan (Salah)
Memperindahkan (Salah)
Memperluaskan (Salah)

Kata adjektif hanya boleh menerima imbuhan apitan biasa (me-kan, di-kan dll), imbuhan gabungan di hadapan (memper-, diper-) atau imbuhan hadapan atau imbuhan belakang.

Contoh:
Memperluas (Betul)
Meluas (Betul)
Luaskan (Betul)
Meluaskan (Betul)
Diluaskan (Betul)

-----------------------------------------------------------------------------

12. Ayat dengan kata ganti nama diri pertama (saya, aku, hamba, beta, kami dll) tidak boleh dipasifkan dengan menukarkan imbuhan pada kata kerjanya menjadi imbuhan di-kan

Contoh.
Saya menyiram pokok. – Ayat Aktif
Sekiranya dipasifkan, ayat ini harus ditulis seperti ini:
Pokok saya siram. – Ayat Pasif
dan bukannya:
Pokok disiram oleh saya. (Salah)

Perhatikan satu lagi contoh
Kami menebang pokok kelapa di hadapan rumah. - Ayat aktif
Jika dipasifkan, ayat itu harus ditulis seperti ini:
Pokok kelapa di hadapan rumah kami tebang - Ayat Pasif
dan bukannya
Pokok kelapa di hadapan rumah ditebang oleh kami. (Salah)

---------------------------------------------------------------------------

13. Semua kata majmuk atau frasa yang ditulis terpisah akan menjadi satu perkataan apabila diberikan imbuhan apitan.

Contoh
Putar belit + imbuhan apitan (me-kan) memutarbelitkan
Salah tafsir + imbuhan apitan (di-kan) disalahtafsirkan
Surat khabar + imbuhan apitan (per-an) persuratkhabaran

---------------------------------------------------------------------------

14. Kata nama yang mengikuti kata bilangan pisahan (setiap, tiap-tiap) tidak perlu diberikan penjodoh bilangan.

Contoh
Tiap-tiap buah rumah. (Salah)
Tiap-tiap rumah. (Betul)
Setiap orang pelajar. (Salah)
Setiap pelajar. (Betul)

---------------------------------------------------------------------------

15. Penggunaan Imbuhan

Kata kerja dengan imbuhan apitan me-kan harus diikuti objek dan bukannya manusia.

Contoh
Ayah menghadiahkan adik sebuah basikal. (Salah)
Ayah menghadiahkan basikal kepada adik. (Betul)
Hakim menjatuhkan pesalah itu hukuman gantung. (Salah)
Hakim menjatuhkan hukuman gantung kepada pesalah itu. (Betul)

Kata kerja dengan imbuhan apitan me – i harus diikuti orang dan bukannya objek.

Contoh
Ayah menghadiahi basikal kepada adik. (Salah)
Ayah menghadiahi adik basikal. (Betul)
Hakim menjatuhi hukuman gantung kepada pesalah itu. (Salah)
Hakim menjatuhi pesalah itu hukuman gantung. (Betul)

Ditulis oleh : Dr Kathiresan PhD
http://adf.ly/1okqV

Soalan Ramalan Novel Kabus di Perbukitan karya Mohamad Kholid Hamzah Bahasa Melayu SPM 2011

Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan dua peristiwa yang berkaitan dengan persoalan keberanian.

CADANGAN JAWAPAN Novel Kabus di Perbukitan karya Mohamad Kholid Hamzah

*Keberanian menempuh dugaan - Kamarudin berani mengharungi hutan belantara demi mencari anaknya, Faridah setelah pihak berkuasa menghentikan operasi mencari.

*Keberanian mencuba sesuatu yang baharu - Azrul nekad menceburi bidang pertanian dan penternakan setelah menamatkan pengajian di universiti


Sumber rujukan : Skor A+ dalam SPM (PELANGI)
http://adf.ly/1okqV

Soalan Ramalan Novel Sutera dalam Lukisan karya Abd. Talib Hassan Bahasa Melayu SPM 2011

Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan dua peristiwa yang berkaitan dengan persoalan keberanian.

CADANGAN JAWAPAN Novel Sutera dalam Lukisan karya Abd. Talib Hassan

*Keberanian mengubah keadaan - Adila berani mendekati Bujei untuk mengubah keadaan dan pemikiran Bujei yang dianggap dungu dan kurang siuman oleh penduduk kampung.

*Keberanian menyahut cabaran - Bujei berani bernyanyi di atas pentas dalam majlis perkahwinan Same'ah setelah diminta oleh seseorang.

Sumber rujukan : Skor A+ dalam SPM (PELANGI)
http://adf.ly/1okqV

Soalan Ramalan Novel Interlok karya Abdullah Hussain Bahasa Melayu SPM 2011

Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan dua peristiwa yang berkaitan dengan persoalan keberanian.

CADANGAN JAWAPAN Novel Interlok karya Abdullah Hussain

*Keberanian menghadapi cabaran - Seman berani membawa ibunya, Mak Limah keluar dari kampung mereka meskipun tidak mempunyai arah tuju setelah dihalau oleh Cing Huat

*Keberanian menentang musuh - Lazim sanggup dipenjarakan kerana berani berjuang untuk membebaskan tanah airnya daripada penjajah Jepun dan inggeris

Sumber rujukan : Skor A+ dalam SPM (PELANGI)
http://adf.ly/1okqV

Soalan Ramalan Novel Kembara Amira karya Amer Hamzah L. Kadir Bahasa Melayu SPM 2011

Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan dua peristiwa yang berkaitan dengan persoalan keberanian.

CADANGAN JAWAPAN Novel Kembara Amira karya Amer Hamzah L. Kadir

*Keberanian mengakui kesalahan - Amira mengaku kepada Jacinta bahawa dia membaca mesej pada telefon bimbit Jacinta tanpa pengetahuan rakannya itu

*Keberanian menghadapi cabaran - Itai dan Pak bas sanggup berhadapan dengan makhluk berbulu yang marah kerana mereka ingin membawa Malique dari gua

Sumber rujukan : Skor A+ dalam SPM (PELANGI)
http://adf.ly/1okqV

Soalan Ramalan Novel Melunas Rindu karya Hartini Hamzah Bahasa Melayu SPM 2011

Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan dua peristiwa yang berkaitan dengan persoalan keberanian.

CADANGAN JAWAPAN Novel Melunas Rindu karya Hartini Hamzah

*Keberanian mengemukakan idea - Fuad menyarankan Farhana membentangkan cadangan program English Personal Guidance dalam mesyuarat yang akan dihadiri oleh Farhana

*Keberanian menghadapi cabaran - Fuad berani meneruskan usahanya untuk mencari ibu kandungnya meskipun tidak mengetahui tempat tinggal ibunya

Sumber rujukan : Skor A+ dalam SPM (PELANGI)
http://adf.ly/1okqV

Soalan Ramalan Novel Renyah karya Gunawan Mahmood Bahasa Melayu SPM 2011

Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan dua peristiwa yang berkaitan dengan persoalan keberanian.

CADANGAN JAWAPAN Novel Renyah karya Gunawan Mahmood

*Keberanian mengemukakan sesuatu pembaharuan - Wahi mengemukakan kertas cadangan untuk melaksanakan Kawalan Mutu Menyeluruh (KMM) di Dolhi-Albert Holding, seperti yang dilaksanakan oleh syarikat-syarikat di Jepun kepada Datuk Dolhi

*Keberanian mengakui kesalahan dan mendedahkan kebenaran - Hasnol menyerah diri kepada pihak berkuasa di lapangan terbang atas kesalahannya melakukan rasuah sekembalinya dari London dan akan berterus terang tentang penglibatan Tengku Munir dalam kes itu supaya Tengku Munir dihadapkan ke muka pengadilan

Sumber rujukan : Skor A+ dalam SPM (PELANGI)
http://adf.ly/1okqV

Soalan Ramalan Novel PAPA..(akhirnya kau tewas jua!) karya Deana Yusof Bahasa Melayu SPM 2011

Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan dua peristiwa yang berkaitan dengan persoalan keberanian.

CADANGAN JAWAPAN Novel PAPA..(akhirnya kau tewas jua!) karya Deana Yusof

*Keberanian mengingkari kata-kata ibu bapa - Julia tetap keluar dengan Rasylan secara sembunyi¬sembunyi walaupun dia dilarang oleh papanya daripada berkawan rapat dengan Rasylan.

*Keberanian menyatakan pendapat - Julia menentang hasrat papanya untuk berkahwin dengan Aisyah kerana menganggap papanya tidak menyayangi mamanya lagi

Sumber rujukan : Skor A+ dalam SPM (PELANGI)
http://adf.ly/1okqV

Soalan Ramalan Novel Azfa Hanani Karya Halis Azhan Mohd Hanafiah Bahasa Melayu SPM 2011

Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan dua peristiwa yang berkaitan dengan persoalan keberanian.

CADANGAN JAWAPAN Novel Azfa Hanani Karya Halis Azhan Mohd Hanafiah

* Keberanian menyamar - Hanani berani menyamar sebagai Tengku Murni di hadapan keluarga Tengku Murni, terutama di hadapan ibu Tengku Murni, iaitu Datin Maziah - hal ini demikian kerana anak dan menantu Datin Maziah meminta Hanani berbuat demikian untuk mengubati kemurungan Datin Maziah setelah kematian Tengku Murni

* Keberanian menegur kesilapan dan menyatakan pendapat - Hanani menyatakan pendapatnya bahawa Tengku Muzaffar tidak patut menghalang persahabatannya dengan Ekran semata-mata kerana darjat, tambahan pula dia bukan adik Tengku Muzaffar

Sumber rujukan : Skor A+ dalam SPM (PELANGI)
http://adf.ly/1okqV

Wednesday, October 26, 2011

CAKAP AJUK / CAKAP PINDAH

Cakap ajuk merujuk kepada perbualan atau dialog yang dituturkan oleh manusia. Oleh itu cakap ajuk harus ditulis dalam pembuka dan penutup kata (“…..”). Sementara itu, cakap pindah pula merupakan bentuk bahasa yang wujud apabila kita menyampaikan semula maklumat yang dituturkan itu kepada orang ketiga.

Contoh:
1. “Nama saya Ali,” kata budak itu. - Cakap ajuk
2. Budak itu berkata bahawa namanya Ali. – Cakap pindah

1. “Hantar buku kamu sekarang juga,” kata cikgu kepada pelajar itu. – Cakap ajuk
2. Guru menyuruh budak itu menghantar bukunya pada waktu itu juga. – Cakap pindah

Petua Menukarkan Cakap Ajuk

a. Tukarkan semua kata ganti nama diri pertama (saya, aku, hamba, beta, kami, kita dll) dan kata ganti nama diri kedua ( awak, kamu, anda, engkau, saudara, tuan dll) menjadi kata ganti nama diri ketiga (dia, beliau, mereka, -nya, nama orang)

Contoh.:
“Saya akan menunggu awak di tepi jambatan,” kata Ali kepada Kassim.

Cakap pindah:
Ali memberitahu Kassim bahawa dia akan menunggunya di tepi jambatan.

b. Berikan imbuhan kepada semua kata dasar.

Contoh:
“Angkat peti ini dan letak di bilik saya, “ kata Encik Halim kepada pekerjanya.

Cakap pindah:
Encik Halim menyuruh pekerjanya mengangkat peti itu dan meletakkannya di biliknya.

c. Tukarkan semua singkatan menjadi kata lengkap

Contoh:
“Saya tak nak makan . Saya dah makan di kedai tadi,” kata Amin kepada ibunya.

Cakap pindah:
Amin memberitahu ibunya bahawa dia tidak mahu makan kerana sudah makan di kedai.

d. Gugurkan semua Kata Tanya (berapa, bila, mengapa dll) dan gantikan dengan frasa tanpa Kata Tanya.

Contoh:
1. “Bagaimana awak buat kek ini?” Tanya kakak kepada rakannya.

Cakap pindah:
1. Kakak menanyakan cara membuat kek itu kepada rakannya.

Contoh:
2. “Kenapa kamu lambat Ali?” Tanya cikgu.

Cakap pindah:
2. Cikgu menanyakan sebab kelambatan Ali.

d. Gugurkan semua Kata Tanya (berapa, bila, mengapa dll) dan gantikan dengan frasa tanpa Kata Tanya.

Contoh:
“Bagaimana awak buat kek ini?” Tanya kakak kepada rakannya.

Cakap pindah:
Kakak menanyakan cara membuat kek itu kepada rakannya.

Contoh:
“Kenapa kamu lambat Ali?” Tanya cikgu.

Cakap pindah:
Cikgu menanyakan sebab kelambatan Ali.]

e. Tukarkan kata tunjuk ini menjadi kata tunjuk jauh itu atau tersebut.

Contoh:
“Saya suka baju ini bu,” kata adik.

Cakap pindah:
Adik memberitahu ibu bahawa dia suka akan baju tersebut/itu.

f. Tukarkan kata arah sini menjadi situ atau di tempat itu.

Contoh:
“Di sinilah saya menuntut ilmu semasa muda dahulu,” kata ayah.

Cakap pindah:
Ayah berkata bahawa di tempat itulah beliau menuntut ilmu semasa muda.

g. Tukarkan semua kata lisan/bahasa pasar menjadi kata/frasa formal

Cakap Ajuk / Cakap Pindah

Tak bagi / Tidak membenarkan
Tak mahu / Enggan
Kaca u / Ganggu
Masuk campur / Melibatkan diri
Bukan hal aku / Bukan urusannya

Ditulis oleh : Dr Kathiresan PhD
http://adf.ly/1okqV

AYAT BIASA/ SONGSANG

Pada dasarnya ayat akan ditulis dengan susunan subjek di hadapan dan predikat di belakang. Ini dikenali sebagai ayat bersusunan biasa. Namun begitu ada masanya susunan ini boleh diterbalikkan atau disongsangkan. Ayat-ayat sedemikian dikenali sebagai ayat
bersusunan songsang.

Contoh:

1. Mereka bersalam-salaman sebelum berpisah. - Susunan biasa
1. Bersalam-salaman mereka sebelum berpisah - Susunan songsang

2. Kakak menyanyi-nyanyi sementara menunggu gulai itu masak. – Susunan biasa
2. Menyanyi-nyanyi kakak sementara menunggu gulai itu masak. – Susunan songsang
2. Sementara menunggu gulai itu masak, kakak menyanyi-nyanyi. - Susunan songsan

Sumber rujukan : Skor A+ dalam SPM (PELANGI)
http://adf.ly/1okqV

AYAT AKTIF / PASIF

Ayat aktif ialah ayat yang menggunakan kata kerja transitif aktif. Kebanyakan kata kerja jenis ini bermula dengan imbuhan me-, mem-, men- dan meng- dan berakhir dengan imbuhan –kan atau -i atau tidak berakhir dengan sebarang imbuhan.

Contoh ayat aktif ialah:

1. Adik memasukkan guli ke dalam lubang.
2. Kakak membantu Aminah menghias rumah barunya
3. Mereka menaiki bas untuk pergi ke sekolah.
4. Ayah menggantikan ibu untuk menjaga adik di hospital.

---------------------------------------------------------

Kesemua ayat tersebut merupakan ayat aktif. Sekiranya dipasifkan, kata kerjanya akan menjadi kata kerja pasif iaitu menerima imbuhan di- atau di – kan dan diikuti kata sendi oleh.

Perhatikan bagaimana kita mempasifkan ayat-ayat di atas:

1. Adik memasukkan guli ke dalam lubang. - Ayat aktif
1. Guli dimasukkan oleh adik ke dalam lubang. - Ayat pasif

2. Kakak membantu Aminah menghias rumah barunya. – Ayat aktif
2. Aminah dibantu oleh kakak untuk meghias rumah barunya. – Ayat pasif

3. Mereka menaiki bas untuk pergi ke sekolah. - Ayat aktif
3. Bas dinaiki oleh mereka untuk pergi ke sekolah. – Ayat pasif

4. Ayah menggantikan ibu untuk menjaga adik di hospital. – Ayat aktif
4. Ibu digantikan oleh ayah untuk menjaga adik di hospital. - Ayat pasif

-------------------------------------------------------------------

Namun begitu, teknik berkenaan tidak boleh digunakan bagi mempasifkan ayat-ayat yang melibatkan kata ganti nama diri pertama (saya, aku, hamba, beta, kami dll)

Contoh.
1. Saya membaca buku cerita itu. - Ayat aktif
2. Buku cerita itu dibaca oleh saya. - Ayat pasif - SALAH

Sepatutnya:
Buku cerita itu saya baca. – Ayat pasif - BETUL

Contoh tambahan.
1. Kami menyediakan bilik untuk mesyuarat. - Ayat aktif
2. Bilik disediakan oleh kami untuk mesyuarat. - Ayat pasif –SALAH
3. Bilik kami sediakan untuk mesyuarat - Ayat pasif - BETUL

Sumber rujukan : Skor A+ dalam SPM (PELANGI)
http://adf.ly/1okqV

Ayat Majmuk

Ayat majmuk terbina melalui gabungan dua atau lebih ayat tunggal dengan menggunakan kata hubung. Hal ini bermakna ayat majmuk akan mempunyai lebih daripada satu subjek dan/atau predikat.

Contoh :
Ali / pergi ke sekolah. – Ayat tunggal 1
Adiknya / masih tidur. – Ayat tunggal 2

Ali pergi ke sekolah tetapi adiknya masih tidur - Ayat majmuk

Ayat majmuk dikenali dengan nama berbeza berdasarkan jenis kata hubung yang digunakan dan kaedah ayat-ayat di dalamnya digabungkan.

Contoh :

1. Ayat Majmuk Gabungan

Ini ialah dua atau lebih ayat tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung seperti dan, atau, tetapi, lalu, serta, walaupun dll.

Contoh:
Hisham dan adiknya pergi ke sekolah.
Pak Jalil tetap turun ke sawah walaupun badannya kurang sihat.

2. Ayat Majmuk Pancangan Relatif

Ini ialah ayat majmuk yang menggunakan kata hubung yang sahaja.

Contoh:
Pelajar yang baru berpindah dari Johor itu pandai bermain catur.

Ayat Majmuk Pancangan Komplemen

Ini ialah ayat majmuk yang menggunakan kata hubung bahawa dan untuk sahaja.

Contoh:
Guru menerangkan bahawa besok hari cuti.
Dia membeli hadiah itu untuk ibunya yang tercinta

Ayat Majmuk Pancangan Keterangan
Ini merupakan ayat majmuk yang terdiri daripada satu ayat induk dan satu ayat kecil. Ayat kecil itu berfungsi untuk menerangkan

ayat induk.

Contoh :

Ali tidak datang ke sekolah kerana sakit. (Ayat Majmuk Pancangan Keterangan Sebab)

Saya akan pergi jika tidak hujan. (Ayat Majmuk Pancangan Keterangan Syarat)

Dia sakit perut setelah memakan kuih itu. (Ayat Majmuk Pancangan Keterangan Waktu)

Dia tetap ke sawah walaupun sakit. (Ayat Majmuk Pancangan Keterangan Pertentangan)

Kami berdoa agar dia lekas sembuh. (Ayat Majmuk Pancangan Keterangan Harapan)

Ayah pergi ke pejabat dengan kereta. (Ayat Majmuk Pancangan Keterangan Cara )


http://adf.ly/1okqV

Soalan Ramalan Perbandingan dua buah novel Bahasa Melayu SPM 2011

Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, huraikan perasaan anda setelah selesai membaca novel tersebut dan nyatakan sebab-sebab anda berperasaan sedemikian.

CADANGAN JAWAPAN Melunas Rindu dengan Kabus di Perbukitan

Melunas Rindu

Fuad berkonflik dengan ayahnya, Robert Lim – Fuad tidak menziarahi ayahnya itu seperti yang diminta oleh Robert Lim melalui Chin – Fuad berasa kesal dan kecewa atas tindakan Robert Lim yang meninggalkan ibunya

Kabus di Perbukitan

Rahayu merindui ibunya dan kakak kembarnya, Faridah – mereka terpisah setelah ayah Rahayu dan Faridah, Kamarudin membawa Rahayu tinggal bersama-sama keluarga baharunya manakala Faridah menetap bersama-sama ibunya, Salmah

Sumber rujukan : Skor A+ dalam SPM (PELANGI)
http://adf.ly/1okqV