Tuesday, May 15, 2012

TIPS terkini Bahasa Malaysia 8 November 2011

BM Kertas 2

Rumusan
1. feadah memberi kerja rumah dan cara meningkatkan keberkesanan kerja rumah kepada pelajar.
2. Cara yg perlu dilakukan oleh pelajar untuk kecemerlangan dalam pelajaran dan halangannya.
3. Matlamat projek pembangunan ECER diwujudkan oleh kerajaan dan peranan masyarakat untuk menjayakannya.
4. Kabaikan Malaysia mempunyai Ibu Sawat Internet sendiri dan kekangan yang dihadapi.

sumber rujukan : buku-buku ramalan

Pengetahuan dan Kemahiran bahasa
a. Membina ayat
-urus setia/ urus niaga/ surat layang/ surat khabar/ rumah tangga/ rumah api

-timbang rasa/ terima pakai/ tunjuk ajar/ keluar masuk/ serba guna/ hasil kerja

-warga/ watan/ Versi/ ziarah/ zuriat/ virus/

-kata/ mengata/ mengatakan/ berkata/ berkata-kata/ memperkatakan

Kemahiran bahasa
1. ayat aktif dan ayat pasif
2. jenis-jenis ayat
3. ayat majmuk (pancangan/perbandingan/pertentangan/keterangan cara

No comments:

Post a Comment