Monday, October 11, 2010

Tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuhan

(c)Dalam petikan di bawah terdapat tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin petikan itu semula.

(i) Pelukis yang dikenal itu lukis potrat seorang gadis.
(ii) Anak-anak Haji Ramlan mempunyai budi perkerti yang mulia serta amat dibanggakan ibu bapanya.
(iii) Pada masa penjajah Ingeris, banyak orang yang terkorban semasa berjuangan menentang penjajah. [6 markah]

jawapan

(c)
(i) dikenal – terkenal (1m)
potrat - protret (1m)
(ii) perkerti - pekerti (1m)
dibanggakan - membanggakan (1m)
(iii) Ingeris – Inggeris (1m)
berjuangan - berjuang (1m) (6m)

No comments:

Post a Comment